Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

3.1.4. Загальне правове регулювання

Загальне правове регулювання полягає в упорядкуванні, організації суспільних відносин шляхом створення, зміни, доповнення або скасування правових норм, а одно визначення сфери їх дії в просторі, в часі, по колу осіб і по юридичною силою. Воно у вітчизняній літературі нерідко називається нормативним, оскільки його здійснюють правотворчі органи, кожен з яких приймає нормативно-правове рішення в межах своєї компетенції і вводить його в дію. Саме цей вид правового регулювання мається на увазі, коли в чинному російському законодавстві під регулюванням мається на увазі, наприклад, «прийняття законів та інших нормативних правових актів», «встановлення законом та прийнятими на його основі нормативно-правовими актами режиму», прийняття відповідного законодавства, встановлення федеральними законами правил інвестиційного співробітництва, валютних і фінансово-кредитних операцій.
Загальна правове регулювання за своєю суттю означає правотворчу діяльність, яка найчастіше здійснюється уповноваженими на те органами та особами, а за певних умов - народом (референдуми, вироблення звичаїв ділового обороту або звичаїв банківської справи). Про це докладніше буде сказано дещо пізніше.
Коли ж мова йде про суспільні відносини, які за своїми властивостями не потребують індивідуальної регламентації, регулятивні цілі цілком досяжні встановленням, зміною, доповненням або скасуванням відповідного нормативно-правового акта, тобто загальним правовим регулюванням. Це пояснюється тим, що всі можливі та фактичні учасники таких відносин знаходяться в однаковому юридичному становищі незалежно від їх персональних якостей і від тих чи інших життєвих ситуацій і, відповідно, для них встановлюються єдині загальні масштаби поведінки, які не підлягають індивідуалізації. Прикладом тому можуть служити відносини, що виражають рівність громадян перед законом, рівність жінок і чоловіків, рівність людей різних рас і національностей, недоторканість особи, свободу совісті, свободу слова і т.д.
Якщо ж регулюються відносини, що потребують індивідуальної регламентації, для досягнення цілей законодавця недостатні встановлення, зміну, доповнення або скасування відповідних правових норм. Тут необхідна сувора індивідуалізація масштабів поведінки учасників таких відносин з урахуванням тих чи інших обставин, зазначених у законі. Скажімо, суспільні відносини, що виникають при матеріальному забезпеченні громадян у старості, в разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, за своїми особливостями такі, що для учасників загальні правила, встановлені правовими нормами, в кожному конкретному випадку повинні індивідуалізуватися з урахуванням віку даної особи, його трудового стажу, характеру хвороби, групи інвалідності і т.д. Або штрафні санкції, встановлені нормами російського цивільного права, вимагають конкретизації з боку судових установ стосовно до того чи іншого боржника. У подібних випадках загальне правове регулювання органічно доповнюється індивідуально-правовим, яке в юридичній літературі підчас іменується «індивідуальним поднорматівного регулюванням».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1.4. Загальне правове регулювання "
 1. 3.1.6. Змішане правове регулювання
  загальне і індивідуальне регулювання органічно «суміщені», оскільки рішення персонального і нормативного характеру невіддільні одне від одного. Тут, на відміну від випадків механічного з'єднання в одному документі нормативних та індивідуальних рішень, про що йшлося вище, фактично відбувається своєрідна персоніфікація самих локальних норм при їх створенні та здійсненні. Одні й ті ж
 2. Д
  спільне майно IV, 22, § 2 (3) - с. 130; IV, 22, § 3 (1) - с. 133 - дійсна і номінальна вартості Д. в статутному капіталі IV, 20, § 2 (4) - с. 84 - Д. у праві на спільне майно IV, 22, § 1 (2) - с. 120 - 121; IV, 22, § 2 (1) - с. 123; IV, 22, § 2 (2) - с. 125 - 128 - Д. в праві на спільне майно будинку IV, 20, § 1 (3) - с. 70 - Д. в статутному капіталі IV, 20, § 2 (4) - с. 79 - 81
 3. Стаття 112. Загальна освіта засуджених до позбавлення волі
  загальну або середню (повну) загальну освіту за їх бажанням. 3. Для складання іспитів учні засуджені звільняються від роботи відповідно до законодавства Російської Федеративної-ції про працю. 4. Одержання засудженими основної загальної та середньої (повної) загальної освіти заохочується і враховується при визначенні-панії ступеня їх виправлення. 5. Педагогічні колективи освітніх установ
 4. Тема 15. Правові системи країн Британської Співдружності
  загальне право - історична основа правових систем Британської Співдружності. Класифікація національних правових систем країн Британської Співдружності. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Британської Співдружності. Особливості правових систем Канади, Австралії та Нової Зеландії: Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права. Джерела права. Судова система. Розділ
 5. Конституційне регулювання
  правознавства. - 1982. Вип.43. Еллінек Г. Загальне вчення про державу. - СПб.: 1903. Ковачев Д.А. Предмет, способи і форми конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання
 6. Контрольні питання
  правових норм. 4. Що розуміється під правовим регулюванням? 5. Методи правового регулювання. 6. Види правового
 7. Контрольні питання
  правового регулювання трудових відносин в Росії? 3. Які трудові права іноземців в Російській Федерації? 4. Яке правове регулювання праці російських громадян за кордоном? 5. Які правові основи регулювання умов праці в міжнародних організаціях? 6. Які існують особливості в правовому регулюванні трудових відносин за участю іноземців у країнах СНД? 7. В
 8. Контрольні питання
  правового регулювання цивільно-правових договірних відносин міжнародного характеру? 3. Яка сучасна практика, наявна в різних державах, коллизионно-правового та матеріально-правового регулювання договору міжнародної купівлі-продажу товарів? 4. Чим представлені сучасні інструменти правового регулювання прав і обов'язків сторін за договорами перевезення в
 9. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання, 2013

 10. Стаття 289. Квартира як об'єкт права власності
  спільне майно будинку (стаття 290). Про деякі питання практики розгляду спорів про права власників приміщень на спільне майно будівлі см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N
 11. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
  правового регулювання сукупність адміністративно-правових засобів, які, впливаючи на управлінські відносини, організовують їх відповідно до завдань суспільства і держави. Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання: - являє собою сукупність юридичних засобів; - кошти носять адміністративно-правовий характер; - об'єктом
 12. 5. Підстави виникнення зобов'язань зі страхування
  загальне правило про виникнення зобов'язань зі страхування з договору (ст. 927). Договір страхування, будучи "формою юридичних відносин страховика з кожним окремо взятим страхувальником", виконує найважливішу забезпечувальну функцію для конкретного страхувальника, втілюючи таким чином соціальне значення і соціальну цінність всього цивільно-правового інституту страхування.
 13. 2. Методи регулювання в аграрному праві.
  Правового регулювання; організаційно-управлінський і т
 14. Стаття 225.7. Розгляд справ про спонукання юридиче-ського особи скликати загальні збори учасників
  загальні збори учасників розглядаються за загальними правилами позовного провадження з особливостями, передбаченими у ст. 225.7 АПК РФ. До таких особливостей відносяться скорочений термін розгляду, негайне виконання рішення, якщо в ньому не визначено інший термін, скорочені терміни оскарження рішення. Див: Постанова ФАС Поволзької округу від 29.09.2011 N
 15. 5. Інші змішані правові системи
  загальне право і право справедливості Англії, а також статути загального застосування. Однак поряд з цим використовуються і інші правові системи при регулюванні особистого статусу окремих груп населення - малайців, китайців, хінді. В африканських країнах (Зімбабве, Лесото, Ботсвана, Свазіленд) англійське право діє разом з романо-голландським. У Танзанії поряд з нормами загального права, права
 16. 119. У чому специфіка правового регулювання банківських і страхових відносин в ЄС?
  Правового регулювання банківських і страхових відносин в ЄС зумовлена особливостями цих відносин, що реалізуються на стику трьох з чотирьох свобод єдиного ринку. У першу чергу, правове регулювання відносин у сфері банківської і страхової справи на рівні Співтовариства розвивається як спеціальні правові режими свободи надання послуг. Відповідно до п. 2 ст. 51 глави 3 "Послуги"
 17. Стаття 290. Спільне майно власників квартир у багатоквартирному будинку
  спільне майно житлового будинку, а також здійснювати інші дії, що тягнуть передачу цієї частки окремо від права власності на
 18. 109. Які цілі і завдання антимонопольної політики ЄС?
  Правового та адміністративного регулювання конкурентної боротьби є протидія різним загрозам вільного ринку. Правила конкуренції ЄС традиційно поділяються на норми, застосовні до індивідуальним і колективним антимонопольним діям підприємств (англ. antitrust), контроль за злиттями (mergers regulation) та регулювання державної допомоги (state aids), крім того,
 19. Контрольні питання
  правового регулювання іноземних інвестицій в МПП? Які її основні елементи? 2. Яке значення міжнародних договорів у регулюванні іноземних інвестицій. 3. Яка принципова характеристика правового становища іноземних інвесторів в Російській
 20. § 3. Ефективність механізму правового регулювання
  правового регулювання - це співвідношення між результатом правового регулювання і що стоїть перед ним метою. У сучасних умовах можна виділити такі напрямки підвищення ефективності правового регулювання. 1. Удосконалення правотворчості, в процесі якого в нормах права (з урахуванням високого рівня законодавчої техніки) найбільш повно виражаються суспільні інтереси і
© 2014-2022  yport.inf.ua