Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 112. Загальна освіта засуджених до позбавлення волі

1. У виправних установах організується обов'язкове отримання засудженими до позбавлення волі, які не досягли віз-раста 30 років, загальної освіти.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 21.07.2007 N 194-ФЗ)
2. Засуджені старше 30 років і засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, отримують основну загальну або середню (повну) загальну освіту за їх бажанням.
3. Для складання іспитів учні засуджені звільняються від роботи відповідно до законодавства Російської Федеративної-ції про працю.
4. Одержання засудженими основної загальної та середньої (повної) загальної освіти заохочується і враховується при визначенні-панії ступеня їх виправлення.
5. Педагогічні колективи освітніх установ кримінально-виконавчої системи надають допомогу адміністрації виправної установи у виховній роботі із засудженими.
6. Засуджені, які відбувають довічне позбавлення волі, до загальної освіти не залучаються. Їм створюються умови для самоосвіти, що не суперечать порядку і умов відбування покарання.
7. Організація отримання засудженими основної загальної та середньої (повної) загальної освіти, створення, реорганізація та ліквідація освітніх установ кримінально-виконавчої системи (шкіл та навчально-консультаційних пунктів) здійснюють-ся в порядку, що встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації дер-жавної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних покарань, за погодженням з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.
(В ред. Федеральних законів від 21.07.1998 N 117-ФЗ, від 08.11.2008 N 194-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 112. Загальна освіта засуджених до позбавлення волі "
 1. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів
 2. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться пропорційно відпрацьований-ному засудженим часу або залежно від
 3. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі психолого-педагогічних методів. 3. Для організації виховної роботи із засудженими у виправних установах створюється
 4. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час, їх тривалість не повинна перевищувати двох годин на тиждень. Тривалість робіт може бути збільшена за письмовою заявою засудженого або
 5. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  засуджений недобросовісно ставиться до праці, або не повідомила про зміну місця проживання, або не з'явився до інспекції за викликом, із засудженим в інспекції проводиться бесіда. Якщо засуджений не вийшов на роботу без поважних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження. 2. Якщо засуджений визнається злісно ухиляються від відбування покарання,
 6. Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
  засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - у розмірах, передбачених цивільним законодавством Росій-ської Федерації. 2. Засуджений повинен відшкодовувати збитки,
 7. Стаття 112. Загальна освіта засуджених до позбавлення волі
  112 1. Отримання освіти є конституційним правом засудженого, воно ж виступає в якості одного з основних засобів виправлення. Отримання загальної освіти як засіб виправлення застосовується лише щодо засуджених до позбавлення волі, якщо не вважати військове навчання і військову підготовку засуджених до вмісту в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (ст. 163 ДВК РФ). 2. В
 8. Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
  засуджених до позбавлення волі виробляються утримання для відшкодування витр-дів по їх утриманню відповідно до частини четвертої статті 99 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ "Про виконавче провадження". (Частина 2 в
 9. Стаття 108. Професійна освіта і про-професійна підготовка засуджених до позбавлення волі
  освіту або професійна підготовка засуджених до позбавлення волі, які не мають професії (спеціальності ), за якою засуджений може працювати в ІСПР-вительностью установі і після звільнення з нього. 2. При відсутності медичних протипоказань засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, хворими, що страждають хронічними захворюваннями, а також засуджені чоловіки старше
 10. Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
  засудженого до позбавлення волі, якому дозволено короткочасний і тривалий виїзд за межі виправних установ, до місця позбавлення волі після закінчення терміну виїзду; б ) неявці особи, засудженої до позбавлення волі, якому надано відстрочку відбування покарання, до місця позбавлення волі після закінчення строку відстрочки. Відповідно до ст. 82 КК РФ засудженим вагітним жінкам і жінкам,
 11. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі, а також
 12. Стаття 128. Колонії-поселення
  засуджені перебувають не під охороною, володіють правом вільного пересування в межах території колонії. Колоніями-поселеннями виповнюється покарання у вигляді позбавлення волі щодо найменш небезпечною групи засуджених до цього виду покарання. Крім того, завданням колоній-поселень є подальше виправлення та адаптація засуджених, які відбували позбавлення волі в охоронюваних колоніях, до