Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі

1. У разі заподіяння під час відбування покарання матеріального збитку державі або фізичним та юридичним особам засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність:
за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю;
за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - у розмірах, передбачених цивільним законодавством Росій-ської Федерації.
2. Засуджений повинен відшкодовувати шкоду, заподіяну виправній установі, додаткові витрати, пов'язані з пре-перетином його втечі, а також його лікуванням у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю.
3. Неправильно утримані суми за заподіяну матеріальну шкоду підлягають поверненню засудженому із зарахуванням на його особовий рахунок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі "
  1. Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА осужен-денних ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
    Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА осужен-денних ДО ПОЗБАВЛЕННЯ
  2. Стаття 101. Медико-санітарне забезпечення осуж-денних до позбавлення волі
    1. Лікувально-профілактична і санітарно-профілактична допомога засудженим до позбавлення волі організується і надається-ляется відповідно до Правил внутрішнього розпорядку виправних установ і законодавством Російської Федеративної-ції. 2. У кримінально-виконавчій системі для медичного обслуговування засуджених організуються лікувально-профілактичні уч-нов (лікарні, спеціальні
  3. § 8. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду
    Давністю обвинувального вироку суду вважається закін-ня встановлених у кримінальному законі строків, після чого вине-сенний вирок не може бути приведений у виконання і осуж-денний повинен бути звільнений від призначеного йому покарання. Вступив у законну силу вирок суду може бути ні при-веден у виконання в силу різного роду обставин: тривалого-ная хвороба засудженого, війна,
  4. § 13. Довічне позбавлення волі
    Довічне позбавлення волі встановлюється за соверше - ня особливо тяжких злочинів, що посягають на життя, а також особливо тяжких злочинів проти громадської безпеки (ч. 1 ст. 57 КК). Таким чином, застосування розглянутого виду покарання передбачено лише за вчинення вузького кола особливо тяжких злочинів. Довічне позбавлення волі полягає в безстрокової изоля-ції
  5. Ухилення від відбування позбавлення волі (ст. 314 КК).
    Кримінально-виконавче, кримінально-процесуальне та кримінальне законодавство передбачають можливість виїзду за пре- дели місця позбавлення волі, відстрочку виконання вироку або відстрочку відбування покарання. Згідно ст. 97 ДВК РФ засудженим до позбавлення волі може бути дозволено виїзд за межі місця позбавлення волі у зв'язку з винятковими особистими і сімейними обставинами
  6. Стаття 57. Довічне позбавлення волі Коментар до статті 57
    1. Поряд з позбавленням волі на певний строк КК РФ передбачає довічне позбавлення волі. Раніше, до 2004 р., довічне позбавлення волі призначалося судом як альтернатива смертної кари за скоєння особливо тяжких злочинів, що посягають на життя. У Особливої частини КК РФ довічне позбавлення волі в якості альтернативної санкції було передбачено в п'яти складах злочинів: ч. 2
  7. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
    Коментар до статті 72 1. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та
  8. Стаття 102. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі
    Коментар до статті 102 1. Засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність за заподіяння матеріальної шкоди державі або фізичним та юридичним особам. Збиток може бути заподіяна як при виконанні засудженим своїх трудових обов'язків, так і при здійсненні ним інших дій. Засуджений зобов'язаний відшкодувати заподіяну пряму дійсну шкоду. Неотримані доходи
  9. Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
    1. З об'єктивної сторони злочин виражається: а) в неявці особи, засудженого до позбавлення волі, якому дозволено короткочасний і тривалий виїзд за межі виправних установ, до місця позбавлення волі після закінчення терміну виїзду; б) неявці особи, засудженої до позбавлення волі, якому надано відстрочку відбування покарання, до місця позбавлення волі після закінчення строку відстрочки. В
  10. Стаття 71. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань Коментар до статті 71
    1. При частковому або повному складанні покарань необхідно знати співвідношення різних за тяжкості покарань між собою . Тому в коментованій статті встановлюється правило визначення термінів покарання при складанні покарань. 2. Підхід законодавця до співвідношення розміру покарання базується на закріпленій у ст. 44 КК РФ системі покарань, побудованої від м'якого покарання до більш суворого. В
  11. Стаття 127. Незаконне позбавлення волі Коментар до статті 127
    1. Незаконне позбавлення людини свободи відрізняється від викрадення тим, що потерпілий нікуди не переміщається, а залишається там, де він опинився з власної волі, однак винний не дає йому можливості пересуватися і змінювати місце свого перебування. Тому об'єктом цього злочину є свобода людини. 2. Об'єктивна сторона злочину виражається в тому, що людина позбавляється свободи
  12. § 9. Обмеження свободи
    Обмеження волі полягає в утриманні засудженого-го, який досяг до моменту винесення вироку 18-річного віз-раста, в спеціальній установі без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за ним нагляду (ч. 1 ст. 53 КК). Обмеження волі застосовується тільки в якості основ-ного покарання і складається з наступних елементів: 1) утримуючи-ня засудженого в спеціальній установі без
  13. Контрольні питання до § 7.8
    1 . Дайте визначення матеріальної відповідальності працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
  14. § 4. Звільнення від покарання у зв'язку із заміною невідбутої частини покарання більш м'яким видом
    Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким відноситься до факультативним видів звільнення від покарання, тобто рі - ня цього питання залежить від розсуду суду. Суд має право замінити такі основні види покарання, як обмежених волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі. Особа також може бути повністю або частково звільнено від будь-якого додаткового виду на-
  15. Стаття 242. Повна матеріальна відповідальність працівника
    1. Коментована стаття дає визначення повну матеріальну відповідальність. Чинне законодавство передбачає повну матеріальну відповідальність працівника лише у випадках, передбачених ТК та іншими федеральними законами. При цьому відповідно до п. 8 постанови Пленуму ВС РФ від 16.11.2006 N 52 для відшкодування збитку в повному розмірі роботодавець зобов'язаний представити
  16. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
    1. Раніше в діючому законодавстві не було спеціальної статті про матеріальну відповідальність працівників релігійних організацій. На цих працівників поширювалися загальні норми про матеріальну відповідальність. Встановлені ними правила (умови виникнення, порядок визначення збитку, обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника, порядок стягнення) повинні повною
© 2014-2022  yport.inf.ua