Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Свєчникова Ірина Василівна. Авторське право, 2009 - перейти до змісту підручника

5.5. Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав

Крім цивільно-правової відповідальності за порушення в галузі авторських і суміжних прав встановлюється адміністративна відповідальність, передбачена ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ.
Правопорушення виражається в діях осіб, що незаконно використовують твору або фонограми, які є контрафактними або на них вказана помилкова інформація про їх виробниках, місці їх виробництва, власників авторських і суміжних прав, а також іншим чином порушують авторські і суміжні права в цілях отримання доходів.
Вчинення зазначених дій тягне за собою накладення адміністративного штрафу:
- на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів з конфіскацією контрафактних примірників творів та фонограм, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення, та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення;
- на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів з конфіскацією контрафактних примірників творів та фонограм, а також матеріалів і обладнання , використовуються для їх відтворення, та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення;
- на юридичних осіб у розмірі від тридцяти тисяч до сорока тисяч рублів з конфіскацією контрафактних примірників творів та фонограм, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення, та інших знарядь вчинення адміністративного правопорушення.
Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується виною у формі умислу.
Відповідно до листа ФМС від 29 червня 2007 р. N 01-06/24387 "Про направлення методичних рекомендацій" основними способами вчинення правопорушення в області відтворення фонограм є:
- фальсифікація (підробка під ідентичність), що має на увазі повне повторення оригіналу. Піратські копії і їх упаковка зовні практично не відрізняється від оригіналу. При цьому відтворюються також товарні знаки, голографічні наклейки, інші символи оригінального товару;
- монтаж, тобто комбінація різних фонограм у невластивій оригіналу послідовності, але зі збереженням оригінальних назв;
- компіляція, тобто компоновка фрагментів оригінальних фонограм без збереження оригінальних назв;
- бутлегерство, тобто нелегальна запис виконання музичного твору. Наприклад, запис концерту без дозволу фірми звукозапису за допомогою таємно пронесеною звукозаписної апаратури.
До дій, що порушує авторські та суміжні права, ч. 1 ст. 7.12 відносить ввезення, продаж, здачу в прокат або інше незаконне використання примірників творів чи фонограм з метою отримання доходу у випадках, якщо примірники творів або фонограм є контрафактними.
З урахуванням положень ст. 11 ТМК РФ під ввезенням в Російську Федерацію стосовно до диспозиції ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ примірників творів та фонограм, які є контрафактними, слід розуміти фактичний перетин такими товарами митного кордону та всі наступні, передбачені ТК РФ дії з примірниками творів і фонограм, до їх випуску митними органами.
Як докази контрафактності аудіо-і відеопродукції суди приймають листи та методичні рекомендації Російської антипіратської організації (РАПО), згідно з якими аудіовізуальні твори на оптичних носіях із записом більше одного фільму є контрафактними.
До ознак контрафактності аудіовізуальних творів можуть відноситися:
- відсутність маркування, що містить найменування ліцензіата та номера ліцензії на корпусі аудіо-або відеокасети, на корпусі (захисному кожусі) іншого магнітного або немагнітного носія, а також на внутрішньому кільці оптичного диска навколо установчого отвору з боку зчитування.
Дана інформація наноситься при виготовленні примірників аудіовізуальних творів та фонограм відповідно до Положення про ліцензування діяльності по відтворенню (виготовленню екземплярів) аудіовізуальних творів та фонограм на будь-яких видах носіїв, затвердженим Постановою Уряду Російської Федерації від 28 квітня 2006 р. N 252;
- наявність на одному оптичному носії двох і більше фільмів (аудіовізуальні твори у форматі DVD в цивільний оборот випускаються по одному фільму на кожному диску), а також наявність на диску фільмів, офіційний випуск яких тільки планується (за інформацією РАПО);
- відсутність документів (договору з правовласником, ліцензії органу колективного управління авторськими та суміжними правами), що надають право використовувати аудіовізуальні твори шляхом їх розповсюдження;
- двосторонні носії (склеєні між собою стандартні компакт-диски), оскільки така продукція не випускається в Росії і за кордоном, відсутня будь-яка технічна документація на їх виготовлення;
- на поліграфічному оформленні відсутні дані про правовласників, виробника (виконавця) на території Російської Федерації;
- ліцензія на носії не відповідає ліцензії на поліграфічному оформленні;
- товар перевозиться навалом або в розукомплектованому вигляді (компакт-диски, відео-, аудіокасети тощо);
- компакт-диски, нанизані на стрижень, незаписані матеріальні носії;
- компакт -диски, аудіокасети, відеокасети без вказівки маркування, що містить найменування ліцензіата та номера ліцензії на корпусі аудіо-або відеокасети, на корпусі (захисному кожусі) іншого магнітного або немагнітного носія, а також на внутрішньому кільці оптичного диска навколо установчого отвору з боку зчитування;
- магнітна стрічка і корпусу для відеокасет поставляються окремо;
- відсутність даних про укладені ліцензійні договори при ввезенні (вивезенні) партій магнітних, оптичних, механічних носіїв інформації.
Визначення контрафактності примірника твору або фонограми, а одно з'ясування питання незаконності використання об'єктів авторських або суміжних прав є питаннями правовими, вирішення яких експертним шляхом неприпустимо. За допомогою експертизи можливо встановити ознаки невідповідності досліджуваних примірників технічним характеристикам (у тому числі відсутність технічних засобів захисту або їх підроблення) легально випускається з метою подальшого обгрунтування факту порушення авторських прав.
За чинним ГК РФ контрафактні примірники творів і фонограм підлягають знищенню, в тому числі при припиненні справи про адміністративне правопорушення судом на стадії його розгляду.
Справи про адміністративні правопорушення за ст. 7.12 КоАП РФ розглядаються суддями (ст. 23.1 КоАП РФ) на підставі протоколів, складених посадовими особами органів внутрішніх справ (міліції) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), а за ч. 1 даної статті - також митних органів (п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). Так, у 2006 році митними органами за ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ було порушено 226 справ про адміністративні правопорушення. Призначено покарання по 144 справах, припинено 26, що становить 11% від кількості порушених справ про адміністративні правопорушення (див. лист ФТС Росії від 28 травня 2007 р. N 01-06/19861 "Про практику застосування судами ч. 1 ст. 7.12 КоАП Росії ").
Предметами адміністративних правопорушень є контрафактні:
- примірники творів літератури, науки, мистецтва;
- екземпляри фонограм.
До знарядь вчинення адміністративного правопорушення відносять у тому числі матеріали та обладнання, що використовуються для відтворення контрафактних примірників творів та фонограм.
У разі, коли незаконне використання авторського права чи суміжних прав вчиняється у великому розмірі, тобто якщо вартість примірників творів або фонограм перевищує п'ятдесят тисяч рублів, правопорушення тягне кримінальну відповідальність, передбачену ст. 146 КК РФ. При цьому можлива сукупність злочинів, передбачених ст. ст. 171, 180, 188, 242, 327 КК РФ.
Встановлюючи ознаки великого чи особливо великого розміру діянь, передбачених ч. ч. 2 і 3 ст. 146 КК РФ, слід виходити з роздрібної вартості оригінальних (ліцензійних) примірників творів або фонограм на момент скоєння злочину, виходячи при цьому з їх кількості, включаючи копії творів або фонограм, що належать різним правовласникам.
При необхідності вартість контрафактних примірників творів або фонограм, а також вартість прав на використання об'єктів інтелектуальної власності може бути встановлена шляхом проведення експертизи (наприклад, у випадках, коли їх вартість ще не визначена правовласником).
Не можуть розцінюватися як наявність достатніх даних, що вказують на подію адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, такі обставини, як:
- присутність на виявлених на внутрішньому ринку Російської Федерації товарах (наприклад, на компакт-дисках) написів англійською мовою (російською мовою написи відсутні);
- наявність відомостей про виявлені об'єктах авторського права і суміжних прав у митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності або в реєстрі Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації, яке веде реєстр ліцензіатів, без встановлення факту неукладення автором або власником суміжних прав з конкретною особою угоди на використання останнім об'єктів авторських і суміжних прав;
- заява учасника або володаря суміжних прав про притягнення до адміністративної відповідальності конкретної особи (без проведення належної перевірки інформації на предмет встановлення факту переміщення товарів через митний кордон Російської Федерації).
З метою вирішення питання про те, чи є примірник твору контрафактним, необхідно оцінювати всі фактичні обставини справи, зокрема:
- обставини і джерело придбання особою зазначеного примірника, правові підстави його імпорту, продажу та ін;
- наявність договору про передачу (надання) права користування (наприклад, авторського або ліцензійного договору з автором або власником суміжних прав);
- відповідність обставин використання твору умовами цього договору (виплата винагороди, тираж тощо);
- висновок експертизи вилученого примірника твору.
Після складання протоколу про адміністративне правопорушення, відповідно до ст. 23.1 КоАП РФ, протокол і матеріали справи протягом доби направляються для розгляду до судів загальної юрисдикції.
Залучення особи до адміністративної відповідальності за використання контрафактної продукції не виключає можливість притягнення його до цивільної відповідальності за це ж правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.5. Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав "
 1. 39. Захист прав патентовласників та авторів
  адміністративна відповідальність (п. 2 ст. 7.12 «Порушення авторських і суміжних прав, винахідницьких і патентних прав»), 3) кримінально-правова відповідальність (ст. 147 КК РФ «Порушення винахідницьких іпатентних
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  адміністративному порядку органами опіки та піклування (ч. 3 ст. 13 ЦК 1964 р.). Сучасний судовий порядок вирішення даного питання і явне обмеження кола заявників свідчать про посилення охорони прав та інтересів неповнолітніх. * (172) Оскільки згідно з п. 4 ст. 26 ЦК дієздатність громадян віком від 14 до 18 років може бути обмежена за наявності будь-яких достатніх
 3. § 6. Захист авторських і суміжних прав
  адміністративний порядок їх захисту (ст. 11 ЦК). Він застосовується як виняток із загального правила, тобто тільки в прямо зазначених у законі випадках. Нині в області авторських і суміжних прав таких випадків не передбачено. Однак, спираючись на загальні правила, потерпілий може за своїм розсудом звернутися за захистом своїх порушених прав до вищестоящого органу відповідача (якщо такий
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  адміністративного управління в даному випадку умовно розуміється будь-яка діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, яка пов'язана з прийняттям ними актів влади щодо осіб, які не перебувають у них у прямому підпорядкуванні. * (51) СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4030; 2000. N 32. 3338; 2001. N 33. Ст. 3437; 2002. N 19. Ст. 1796 . * (52)
 5. 18.3. Призначення адміністративного покарання
  адміністративне правопорушення. Обставини, що враховуються при призначенні адміністративного покарання фізичній особі: - характер вчиненого адміністративного правопорушення; - особу винного ; - майновий стан винного; - обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність; - обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність.
 6. 5.6. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
    адміністративним і цивільним. Застосування одних заходів відповідальності за використання контрафактної продукції не виключає можливості застосування до порушника інших заходів відповідальності. Даний висновок грунтується на матеріалах практики. Правовласник звернувся до арбітражного суду з позовом до індивідуального підприємця про стягнення компенсації за порушення виключного права на програми для
 7. ЛІТЕРАТУРА
    адміністративному управлінні прав. Лондон: ЄСВ / АКТ, 1998. 54. Савельєва І.В. Правове регулювання відносин у галузі художньої творчості. М.: Видавництво МДУ, 1986. 55. Сергєєв А.П. Авторське право Росії. СПб.: Видавництво С.-Петербурзького університету, 1994. 56. Сергєєв А.П. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації: Підручник. 2-е вид., Перераб. і доп. М.: ТК
 8. 1. Цивільно-правові заходи захисту авторських і суміжних прав
    адміністративна та кримінальна відповідальність відповідно до законодавства РФ. Враховуючи зростання числа порушень авторських і суміжних прав, закон встановлює широке коло як способів захисту, так і органів, уповноважених здійснювати захист даних прав. Залежно від характеру порушення власники авторських і суміжних прав можуть вимагати від порушників визнання своїх прав, відновлення
 9. 2. Конфіскація контрафактних примірників або фонограм
    адміністративну та кримінальну відповідальність (ст. 7.12 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення та ст. 146 КК
 10. 5. Захист прав на товарний знак і найменування місця походження товару правозастосовними (Юрисдикційними) органами
    адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. Захист цивільних прав від незаконного використання товарного знака крім вимог про припинення порушення або стягнення збитків здійснюється також шляхом публікації судового рішення з метою відновлення ділової репутації потерпілого, видалення за рахунок порушника з контрафактних
© 2014-2022  yport.inf.ua