Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Свєчникова Ірина Василівна. Авторське право, 2009 - перейти до змісту підручника

5.4. Забезпечення позову у справах про порушення авторських і суміжних прав

В порядку забезпечення позову у справах про порушення виключних прав до матеріальних носіїв, обладнання та матеріалів, щодо яких висунуто припущення про порушення виключного права на результат інтелектуальної діяльності , можуть бути прийняті забезпечувальні заходи (п. 2 ст. 1252 ЦК РФ).
Згідно ст. 1302 ЦК РФ, суд може заборонити відповідачу або особі, щодо якої є достатні підстави вважати, що воно є порушником авторських прав, вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продаж, здавання в прокат, імпорт або інше передбачене Цивільним кодексом використання, а також транспортування, зберігання або володіння) з метою введення в цивільний оборот примірників твору, щодо яких передбачається, що вони є контрафактними.
Суд може накласти арешт на всі екземпляри твору, щодо яких передбачається, що вони є контрафактними, а також на матеріали та обладнання, що використовуються або призначені для їх виготовлення або відтворення.
За наявності достатніх даних про порушення авторських прав органи дізнання або слідства зобов'язані вжити заходів для розшуку і накладення арешту:
- на примірники твору, щодо яких передбачається, що вони є контрафактними;
- на матеріали та обладнання, що використовуються або призначені для виготовлення або відтворення зазначених примірників твору, включаючи в необхідних випадках заходи по їх вилученню і передачі на відповідальне зберігання.
Заходи забезпечення цивільних позовів застосовуються відповідно до загальних правил забезпечення позовів, встановленими процесуальним законодавством (глава 13 ЦПК РФ і глава 8 АПК РФ). Арбітражний суд задовольняє клопотання про попереднє забезпечення доказів, якщо заявник навів обставини, для підтвердження яких необхідні докази, а також причини, що спонукали звернутися із заявою про їх забезпечення.
Іноземна компанія - володар авторського права на програмне забезпечення для ЕОМ - звернулася до арбітражного суду з заявою про попереднє забезпечення доказів у вигляді огляду персональних комп'ютерів, що використовуються в діяльності комп'ютерного клубу, що належить російському ТОВ, з метою виявлення містяться в їх пам'яті (на жорстких дисках) примірників програм для ЕОМ, авторські права на які належать заявнику. Останній має намір звернутися до арбітражного суду з позовною заявою до ТОВ про припинення порушення авторських прав, спричиненого незаконним використанням зазначеного програмного забезпечення, та про відшкодування збитків.
Заявник послався на необхідність зазначених доказів для підтвердження факту використання програмного забезпечення на жорстких дисках (в пам'яті) комп'ютерів, що належать відповідачу, без дозволу правовласника, що свідчитиме про порушення виключних прав заявника. Тим часом до моменту розгляду спору по суті названі докази можуть бути знищені порушником допомогою видалення програмного забезпечення з пам'яті комп'ютерів. Крім того, огляд дозволить встановити ідентичність програмного забезпечення, використовуваного на комп'ютерах суспільства, програмному забезпеченню, авторські права на яке належать заявнику.
Заявник навів обставини, для підтвердження яких необхідні докази (факт незаконного використання програмного забезпечення, ідентичність програмному забезпеченню, авторські права на яке належать заявнику).
Арбітражний суд задовольнив клопотання про попереднє забезпечення доказів до пред'явлення позову шляхом застосування в порядку виконавчого провадження таких заходів: проведення судовим приставом за участю фахівця з інформаційних технологій огляду комп'ютерів, що використовуються в діяльності комп'ютерного клубу, що належить товариству, з метою виявлення містяться в їх пам'яті (на жорстких дисках) примірників програм для ЕОМ, авторські права на які належать заявнику, а також закріплення доказів шляхом роздруківки діалогових панелей, що містять інформацію про програми для ЕОМ, встановлених на жорстких дисках комп'ютерів. Необхідно витребувати у суспільства копії документів, що підтверджують правомірність введення в цивільний оборот примірників програм для ЕОМ, що використовуються в діяльності товариства, авторські права на які належать заявнику, і відобразити факт наявності або відсутності таких документів в акті огляду <73>.
---
<73> Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 7 липня 2004 р. N 78 "Огляд практики застосування арбітражними судами попередніх забезпечувальних заходів" / / Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 2004. N 8.
Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 19 червня 2006 р. N 15 "Про питання, що виникли у судів при розгляді цивільних справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про авторське право і суміжні права", особливе увагу судам необхідно звертати на заходи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав з урахуванням об'єкта захисту і можливості винесення рішення, яке забезпечить захист порушених прав і відновлення становища, яке існувало до порушення прав, а також запобіжить подальші порушення прав авторів і власників суміжних прав. Забезпечувальні заходи повинні бути прийняті за наявності достатніх підстав на стадії прийняття позовної заяви до провадження суду.
При прийнятті рішення про забезпечення позову по даній категорії справ суд або суддя зобов'язаний за наявності достатніх даних про порушення авторських або суміжних прав винести ухвалу про розшук і накладення арешту на примірники творів або фонограм, імовірно є контрафактними, а також на матеріали та обладнання, призначені для виготовлення і відтворення зазначених примірників творів або фонограм. У необхідних випадках суд або суддя зобов'язаний вирішити питання про вилучення цих примірників творів чи фонограм, а також матеріалів і обладнання та про передачу їх на відповідальне зберігання.
Приймаючи рішення про спеціальні способи забезпечення позову, суд або суддя повинен вказати у визначенні достатні підстави, які дозволяють вважати, що відповідач або інші особи є порушниками авторського права чи суміжних прав. Ухвала суду не повинно містити висновки по суті виниклої суперечки і зумовлювати рішення у справі.
Виконання ухвали суду про забезпечення позову із зазначенням способів забезпечення позову про захист авторського права і суміжних прав здійснюється негайно в порядку, встановленому для виконання судових постанов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.4. Забезпечення позову у справах про порушення авторських і суміжних прав "
 1. 12. Закон «Про авторське право і суміжні права»
  забезпечення майнових прав власників авторських і суміжних прав, а також функції та обов'язки зазначених організацій. П'ятий розділ «Захист авторських і суміжних прав» передбачає відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав, визначає поняття інформації про авторське право і про суміжні права, розкриває способи захисту авторських і суміжних прав і забезпечення позову у справах про
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  забезпеченню максимального балансу між попитом і пропозицією, повна тотожність яких обумовлює збіг ціни на товар з його суспільною вартістю. Відомо, що зростання цін пов'язане з перевищенням попиту над пропозицією, а їх падіння - з перевищенням пропозиції над попитом, в свою чергу, перевищення ціни над вартістю стимулює зростання виробництва, падіння ціни нижче вартості
 3. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  забезпечення наступності у вихованні та освіті. * (421) Не випадково законодавець у п. 3 ст. 35 ГК серед інших фактичних умов встановлення опіки та піклування на першому місці називає згоду потенційного опікуна або піклувальника. У відсутність такої згоди, як видається, немає сенсу перевіряти інші умови (здатність до виконання обов'язків опікуна чи піклувальника і
 4. 2.1. Виключне право на твір
  забезпечення нерозривно пов'язаними між собою не є. Відповідачем не укладався договір з позивачем про передачу йому виключних прав на прокат програм для ЕОМ. Договір з правовласником, з умовами якого відповідач погодився при установці придбаного програмного забезпечення, не містив вказівки на можливість використання програм для ЕОМ шляхом здачі їх в прокат . Навпаки,
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  забезпечення позову. Обмеження прав власника банківського рахунку може виражатися в арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунку, і в призупинення операцій за рахунком. У п. 6 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 жовтня 1996 р. № 13 «Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ у суді першої інстанції» підкреслено, що при
 6. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  забезпечення їм надається їх засновниками; третейські збори вносяться на банківський рахунок одного з засновників. Водночас постійно діючі третейські суди можуть засновуватися як юридичні особи в організаційно-правовій формі автономної некомерційної організації згідно ст. 10 Федерального закону «Про некомерційні організації». Третейські суди можуть розглядати не всі види
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  забезпечення виконання зобов'язань (ст. 339, 362, 380 ЦК та ін.), багато видів договорів (ст. 674, 820, 836 ЦК та ін.) Таким чином, якогось єдиного критерію виділення операцій, що здійснюються в простій письмовій формі, не існує. Стосовно до одним операціях ним є суб'єктний склад, до інших - сума операції, до третіх - значимість і необхідність мати більш вагомі докази
 8. § 1. Підстави виникнення правовідносин між батьками і дітьми
  забезпечення таємниці донорства, медичні аспекти репродуктивних технологій тощо), частина - законодавства сімейного. Технології своєрідного "непорочного зачаття" досить різні: 1) запліднення яйцеклітини дружини генетичним матеріалом чоловіка; 2) аналогічна операція, проте з використанням донорського матеріалу; 3) імплантація дружині ембріона з використанням генетичного матеріалу чоловіка або
 9. 2.5 . Організації, які здійснюють управління правами на колективній основі
  позову, арбітражний суд вказав, що допускається створення таких організацій безпосередньо власниками авторських і суміжних прав. Організації діють в межах отриманих від них повноважень на основі статуту, який затверджується в порядку, встановленому законодавством. Скасовуючи рішення у справі, апеляційний суд виходив з наступного. РАО, створене в 1993 році, згідно зі статутом, має
 10. 5.2. Захист особистих немайнових прав
  позову про визнання права авторства. Для підтвердження авторства може бути призначена лінгвістична експертиза, в рамках якої вирішуються питання про повне або часткове схожості, тотожність або відмінність творів (наприклад, літературно-художнього, публіцистичного чи наукового твору); чи є об'єкт результатом індивідуальної творчості (наприклад, персонаж, відеокліп і тощо);
© 2014-2022  yport.inf.ua