Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

4.5. Акти громадянського стану


Актами цивільного стану є дії громадян або події, що впливають на виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків, а також характеризують правовий стан громадян (ст. 3 Федерального закону від 15 листопада 1997 р. N 143-ФЗ "Про акти громадянського стану "). Державній реєстрації підлягають народження, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення, встановлення батьківства, зміна імені, по батькові та прізвища, смерть громадянина.
Кожен з перелічених фактів індивідуалізує цивільно-правове та сімейно -правове становище особи. Так, з фактом народження пов'язується виникнення цивільної правоздатності, а смерть громадянина служить підставою припинення його правоздатності. Укладення та розірвання шлюбу характеризують сімейний стан громадянина, крім того, укладення шлюбу до досягнення громадянином 18-річного віку суттєво впливає на його дієздатність (виникає у повному обсязі).
У державних і суспільних інтересах і з метою охорони особистих і майнових інтересів громадян законом встановлена обов'язкова реєстрація цих фактів за допомогою актових записів в органах загсу.
Народження дитини має бути зареєстровано не пізніше місяця з дня його народження, а в разі народження мертвої дитини - не пізніше трьох діб з моменту пологів. Одночасно з реєстрацією народження дитини робиться запис про його прізвище, ім'я та по батькові. Реєстрація смерті здійснюється не пізніше трьох діб з дня настання смерті чи виявлення трупа.
Внесення виправлень і змін до записів актів цивільного стану провадиться органом реєстрації актів цивільного стану за наявності підстав, встановлених п. 2 ст. 69 Федерального закону "Про акти громадянського стану "(наприклад, рішення органу опіки та піклування про зміну прізвища та (або) власне ім'я дитини; рішення суду; запису акта про усиновлення; запису акта про встановлення батьківства тощо), при відсутності спору між заінтересованими особами. При наявності між зацікавленими особами спору внесення виправлень і змін до записів актів цивільного стану провадиться на підставі рішення суду.
Записи актів цивільного стану зберігаються в органах протягом 100 років, а після цього вони передаються на постійне зберігання до державного архіву (ст. 77 Федерального закону "Про акти громадянського стану"). У разі втрати записів вони відновлюються за допомогою звернення громадян до відповідного загс. Найчастіше у громадян виникає необхідність відновлення записів про народження, оскільки ця запис важлива для підтвердження не тільки часу народження, але і родинних відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.5. Акти громадянського стану"
 1. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  Загальні положення. Суб'єктами цивільного права є особи (див. підрозділ 2 ГК) , які можуть бути двох видів - громадяни, або фізичні особи (гл. 3 ЦК), та юридичні особи (гл. 4 ЦК). Таким чином, термін "особа" є об'єднуючим для двох видів суб'єктів цивільного права. Крім осіб фізичних (громадян) і юридичних, в регульованих цивільним законодавством відносинах можуть
 2. § 10. Акти громадянського стану
  § 10. Акти громадянського
 3. 2. Види актів цивільного стану та їх реєстрація
  Актами цивільного стану (від латинського actio - "дія, вчинок") згідно з Федеральним законом від 15 листопада 1997 р. N 143-ФЗ "Про акти громадянського стану" визнаються дії громадян або події, що впливають на виникнення, зміну і припинення прав і обов'язків, а також характеризують правовий стан громадян. Акти громадянського стану являють собою юридичні факти,
 4. 2. Юридичні факти - дії
  У діях проявляється воля суб'єктів - фізичних і юридичних осіб. За ознакою дозволеності законом дії бувають правомірні і неправомірні. Правомірні - це дії, що відповідають вимогам законів, інших правових актів і принципів права. Вони поділяються на юридичні акти і юридичні вчинки . Юридичні акти - правомірні дії суб'єктів, що мають на меті
 5. А
  Абсолютна недійсність угод, см. Нікчемність правочинів Абсолютні цивільні права II, 5, § 4 (2) - с. 131 - 132 Абсолютні цивільні правовідносини I, 2, § 2 (3) - с. 38; II, 5, § 4 (2) - с. 130 - 132 Абсолютні події II, 12, § 1 (3) - с. 437 Абсолютний судовий імунітет держави II, 10, § 2 (6) - с. 391 - 392 Абсолютний характер речових прав II, 5, § 4 (4) - с. 133
 6. Г
  Гарантії - Г. здійснення прав і виконання обов'язків III, 14, § 1 (1) - с. 521 - 522 - Г. прав та інтересів кредиторів реорганізованих юридичної особи II, 7, § 3 (2) - с. 251 - 252 - державні та муніципальні Г. II, 10, § 2 (3) - с. 386 Гарантійні терміни III, 17, § 1 (3) - с. 629 Генеральна довіреність III, 14, § 4 (3) - с. 551 Генеральна клаузула, см. Принцип - П.
 7. Стаття 307. Подача заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
  1. Акти громадянського стану відносяться до числа найбільш важливих документів, що засвідчують певні факти, з якими пов'язані особисті або майнові права громадян. Метою державної реєстрації актів цивільного стану є охорона майнових та особистих немайнових прав громадян та інтересів держави. Під актами цивільного стану розуміються дії громадян або
 8. § 1. Сфера виникнення і зміст колізій законів у галузі укладення та розірвання шлюбів за участю іноземців
  Матеріальні умови вступу в шлюб. Шлюб - один з найдавніших інститутів приватного, в тому числі і міжнародного приватного права, в якому в найбільш очевидною формі позначаються юридичні відмінності, присутні в правовій надбудові різних держав. Мабуть, тут, як ніде більше, доречно згадати вислів Ш. Монтеск'є про те, що досить рідкісні випадки, коли закони однієї держави
 9. Стаття 11. Порядок укладення шлюбу
  1. Укладення шлюбу в будь-якому випадку проводиться в особистій присутності осіб, що вступають у шлюб. Це означає, що не можна кому, в тому числі адвокату, довірити укладання шлюбу. Таким є правило, що діє в більшості держав. У разі якщо особи , що вступають в шлюб (одна з осіб), не можуть з'явитися до органу РАЦС внаслідок важкої хвороби або з іншої поважної причини, державна
 10. Стаття 15. Медичне обстеження осіб, що вступають у шлюб
  1. Як своєрідний перешкоди для укладення шлюбу було б, у разі його обов'язковості, медичне обстеження осіб, що вступають у шлюб. Воно, безсумнівно, бажано, оскільки сприяло б міцності шлюбу, здоров'ю дітей, що з'явилися в сім'ї. Адже не секрет, що нерідко на стабільності сімейних відносин позначаються проблеми, пов'язані з доглядом за хворою дитиною, вихованням
© 2014-2022  yport.inf.ua