Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Дисциплінарне виробництво.

Дисциплінарне виробництво - це регульоване нормами діяльність суб'єктів дисциплінарної влади щодо застосування дисциплінарних стягнень.
Стадії дисциплінарного провадження:
1) службове розслідування;
2) розгляд дисциплінарної справи;
3) перегляд справи (факультативна);
4) виконання накладеного стягнення.
З'ясовується чи був здійснений дисциплінарний проступок, чи винна особа в його скоєнні. Службове розслідування проводиться або самим керівником, або уповноваженою на те особою. Службове розслідування проводиться за наявності приводу, тобто надходження інформації про неправомірне поведінці співробітника, або безпосередньому виявленні провини самим керівником. У ході розгляду з'ясовується чи було вчинено пра-вонарушения, за яких обставин, з якою метою, які наслідки, ступінь вини учасників. У ході розгляду м вчинятися такі дії, як:
1) опитування,
2) ревізії,
3) перевірки,
4) і т.д.
У кожному разі у правопорушника д б вилучені пись-менниє пояснення. Відмова від дачі пояснення не є перешкодою до застосування дисциплін стягнення. За резуль-татами службового розслідування, суб'єкт дисципли-Нарнії влади має право:
1) визнати притягнення особи до відповідальності не-доцільним;
2) обмежитися усним зауваженням;
3) передати матеріали розгляду на рассмот-ширення колективу;
4) накласти дисциплінарне стягнення;
5) направити мати справи вищестоящому д / л;
6) за наявності в матах справи ознак пре-ступления, направити мати для порушення кримінальної справи.
Закон встановлює строки давності для притягнення до дисциплінарної відповідальності:
1) для військовослужбовців і співробітників міліції - 10 днів з дня вчинення проступку;
2) студенти та аспіранти - 1 місяць з дня виявлення проступку, але не пізніше 6 місяців з дня його вдосконалення-ності.
Дисциплінарне стягнення накладається шляхом видання письмових наказів. З наказом залучений до відпові-дальності д б ознайомлений під розпис. Підставою для перегляду дисциплінарного стягнення м б:
1) скарга працівника;
2) протест прокурора;
3) розсуд вищестоящого керівника ;
4) розсуд особи, яка підписала наказ.
Наказ м б скасовано:
1) автором наказу;
2) вищестоящим керівником;
3) судом.
Розглянувши скаргу вищестоящий керівник або суд вправі визнати наказ незаконним і необгрунтованим і скасувати його повністю або в частині.
Порядок виконання дисциплінарних стягнень різний для різних видів стягнень. Моральні стягнення виконуються шляхом доведення до відома або проголошення. Інші стягнення вимагають вчинення певних дій. Після притягнення особи до відповідальності для нього виникає стан покарання, яке тягне певні наслідки:
1) протягом стану наказанности до лиця не примі-няются заохочення;
2) м б застосовано таке заохочення, як дострокове зняття-нення дисциплінарного стягнення;
3) вчинення в період стан покарання нового дисциплінарного проступку м спричинити застосування більш суворої міри стягнення.
Стан наказанности триває 1 рік з моменту ис-полнения дисциплінарного стягнення. Усні стягнення погашаються через 1 місяць. Існує специфіка дисци-плінарной відповідальності гос службовців. До них примі-няются:
1) зауваження,
2) догану,
3) попередження про неповну службову відпо-відно ,
4) звільнення від замещаемой посади,
5) звільнення.
До застосування дисциплінарного стягнення у служачи-ного затребиваются письмові пояснення, відмова від дачі яких не є перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення. Термін для притягнення до відповідальності - 1 місяць з дня вчинення проступку, не рахуючи часу проведення службового розслідування. Накладення дисциплінарного стягнення оформляється наказом, копія якого протягом 5 днів вручається працівникові під розпис. Держ службовець має право оскаржити накладення дисциплінарного стягнення. Строк для оскарження - 3 місяці. Термін давності виконання дисциплінарного стягнення - 6 місяців. Термін погашення - 1 рік.
85.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " дисциплінарне провадження. "
 1. Стаття 28. Учасники дисциплінарного провадження
  1. Учасниками дисциплінарного провадження є Дисциплінарний комітет (включаючи секретаря Дисциплінарного комітету), рада директорів і інші учасники дисциплінарного провадження. 2. Іншими учасниками дисциплінарного провадження є: 1) член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, в особі свого представника (представників), 2) заявник. 3. До участі в
 2. Стаття 37. Збудження дисциплінарного провадження
  1. Дисциплінарне провадження порушується на підставі заяви або повідомлення про факт дисциплінарного порушення, що направляється на ім'я Голови Дисциплінарного комітету або до Правління Організації. 2. Рішення про порушення дисциплінарного провадження та призначення засідання Дисциплінарного комітету приймається Головою Дисциплінарного комітету. 3. Рішення Голови
 3. Стаття 41. Термін розгляду справ про дисциплінарні порушення
  1. Справа про дисциплінарне порушення підлягає розгляду в строк не більше одного місяця з дня винесення Головою Дисциплінарного комітету рішення про порушення дисциплінарного провадження. 2. Дисциплінарний комітет має право призупинити дисциплінарне провадження для проведення експертизи та по інших вартих, на думку членів Дисциплінарного комітету, підстав не більше, ніж на два
 4. Стаття 21. Принципи дисциплінарного провадження
  1. Дисциплінарне провадження здійснюється на основі: - об'єктивності, повноти і всебічності дослідження обставин вчинення дисциплінарного порушення; - законності. 2. Обов'язок доведення вчинення особою дисциплінарного порушення не може бути покладена на особу, яка притягається до дисциплінарної
 5. Додаток 4 Запит пояснень у особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  (приблизний зразок) Керівнику члена СРО У зв'язку з надходженням до Дисциплінарного комітету СРО заяви К. про вчинення членом СРО дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 59 Кодексу заходів дисциплінарного впливу, сповіщаю Вас про порушення дисциплінарного провадження стосовно Вашої організації і прошу надати до Дисциплінарного комітету пояснення по фактах, зазначеним у
 6. Стаття 17. Обставини, які обтяжують відповідальність
  Обтяжуючими відповідальність обставинами є: 1) заподіяння дисциплінарним порушенням збитків членам Організації чи іншим особам; 2) вчинення членом Організації декількох дисциплінарних порушень; 3) перешкоджання здійсненню дисциплінарного провадження Дисциплінарним комітетом; 4) повідомлення особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, погроз на адресу членів
 7. Додаток 3 Розпорядження
  (приблизний зразок) м. Москва "__" ___200__г. Відповідно до ст. 36 Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО на підставі заяви Л. від 12 лютого 200_ р. про вчинення членом СРО Д. дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 67, 70 Кодексу заходів дисциплінарного впливу СРО, порушити дисциплінарне провадження щодо Д. Голова Дисциплінарного комітету
 8. Стаття 38. Підготовка справи про дисциплінарне порушення до розгляду
  Голова Дисциплінарного комітету при підготовці до розгляду справи про дисциплінарне порушення вирішує такі питання: 1) про необхідність отримання додаткових матеріалів для розгляду справи у інших учасників дисциплінарного провадження, 2) про задоволенні клопотань інших учасників дисциплінарного провадження, 3) про необхідність виклику представників інших
 9. Стаття 18. Накладення стягнення при вчиненні кількох дисциплінарних порушень
  1. Стягнення накладається за кожне дисциплінарне порушення. 2. Якщо Дисциплінарним комітетом в одному дисциплінарне провадження розглядається кілька дисциплінарних порушень, вчинених однією особою, то дисциплінарне стягнення застосовується за найбільш тяжкий дисциплінарне порушення. 3. При винесенні заходи дисциплінарного впливу у вигляді штрафу щодо особи, яка вчинила кілька
 10. Стаття 36. Підстави порушення дисциплінарного провадження
  Підставами порушення провадження Дисциплінарним комітетом є: 1) заява зацікавленої особи або повідомлення будь-якого органу Організації про вчинення членом Організації дисциплінарного порушення, передбаченого цим Кодексом; 2) рішення Правління Організації та (або) Ради директорів про направлення матеріалів про дисциплінарний порушення на розгляд Дисциплінарного
 11. Стаття 16. Обставини, що пом'якшують відповідальність
  Обставинами, що пом'якшують відповідальність за дисциплінарні порушення, є: 1) запобігання особою, залученими до дисциплінарної відповідальності, шкідливих наслідків дисциплінарного порушення, 2) повне добровільне відшкодування збитків, заподіяних дисциплінарним порушенням; 3) усунення порушень до моменту винесення рішення Дисциплінарним комітетом; 4) визнання вчиненого
 12. Стаття 42. Розгляд справи за відсутності осіб, які беруть участь у справі
  1. Неявка на засідання Дисциплінарного комітету інших учасників дисциплінарного провадження, свідків, своєчасно і належним чином повідомлених про час і місце засідання Дисциплінарного комітету, не є перешкодою для розгляду справи про дисциплінарне порушення в їх відсутність, за винятком неявки перекладача, якщо один з інших учасників процесу або її представник не
 13. Стаття 71. Неповага до Дисциплінарного комітету
  Неповага, проявлену по відношенню до Дисциплінарного комітету, пов'язане з перешкоджанням здійсненню дисциплінарного провадження, невиконанням рішення Дисциплінарного комітету, погрозами та образами на адресу членів Дисциплінарного комітету, сполученням або розповсюдженням інформації, що не відповідає дійсності, про діяльність Дисциплінарного комітету тягне за собою накладення штрафу
 14. 20.3. Недостатнє матеріальне забезпечення дисциплінарного провадження та проблеми його організації
  Іноземний досвід застосування процедур дисциплінарного провадження в американській саморегулівної організації ФІНРА показав, що ефективне і своєчасний розгляд дисциплінарних справ неможливо без адекватних матеріальних витрат з боку даної організації. У російських саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів здійснення обов'язків членів дисциплінарних органів за
 15. Стаття 44. Протокол засідання
  1. У ході засідання секретарем Дисциплінарного комітету ведеться протокол засідання в письмовій формі. Протокол підписується головуючим і секретарем засідання. 2. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, та інші учасники дисциплінарного провадження має право вимагати внесення уточнень та виправлення помилок, допущених у протоколі засідання, за винятком
 16. Стаття 20. Завдання дисциплінарного провадження
  Завданнями дисциплінарного провадження є: - всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин вчинення дисциплінарного порушення; - прийняття рішення по кожній справі відповідно до нормативними правовими актами Російської Федерації, звичаями ділового обороту, Статутом Організації , цим Кодексом, іншими внутрішніми документами Організації; - виявлення причин і
 17. 7. Правила дисциплінарного провадження, спрямовані на захист прав заявника та особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  Дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій встановлено право заявників та представників члена СРО, який притягається до дисциплінарної відповідальності, заявляти відводи членам дисциплінарного комітету, який розглядає справу про дисциплінарне порушення (далі - відводи). Встановлено, що члени дисциплінарного комітету вправі заявити самовідвід у випадках, встановлених дисциплінарними
© 2014-2022  yport.inf.ua