Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 37. Збудження дисциплінарного провадження


1. Дисциплінарне провадження порушується на підставі заяви або повідомлення про факт дисциплінарного порушення, що направляється на ім'я Голови Дисциплінарного комітету або до Правління Організації.
2. Рішення про порушення дисциплінарного провадження та призначення засідання Дисциплінарного комітету приймається Головою Дисциплінарного комітету.
3. Рішення Голови Дисциплінарного комітету про порушення дисциплінарного провадження приймається у вигляді розпорядження і підлягає доведенню до відома учасників дисциплінарного провадження у письмовій формі.
4. Голова Дисциплінарного комітету доручає секретарю Дисциплінарного комітету сповістити учасників дисциплінарного провадження про дату призначеного засідання та забезпечити подання необхідних документів та письмових доказів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 37. Порушення дисциплінарного провадження "
 1. Стаття 308. Відмова свідка чи потерпілого від дачі показань Коментар до статті 308
  Основним об'єктом цього злочину виступають інтереси правосуддя. Додатковий об'єкт - права і свободи людини і громадянина, законні інтереси фізичних і юридичних осіб. Суспільна небезпека розглядуваного злочину полягає в тому, що в результаті його вчинення утруднюється діяльність щодо здійснення правосуддя, створюються перешкоди по встановленню істини, повному
 2. Стаття 222. Підстави для залишення заяви без розгляду
  1. Залишення заяви без розгляду - це не перешкоджає повторній подачі заяви до суду процесуальне наслідок порушення зацікавленою особою умов звернення до суду за захистом своїх прав і законних інтересів. Перераховані в коментованій статті підстави залишення заяви без розгляду можна розділити на дві групи. До першої групи (абз. 2-5 ст. 222) відносяться
 3. § 4. Юридичний склад адміністративного правопорушення
  Одне із значень категорії corpus delicti - «склад злочину» має на увазі наявність у правопорушенні обов'язкових елементів, без яких дія (бездіяльність) можна розглядати як одне з посягань у сфері моральності, а не права . Категорія corpus delicti застосовна до всіх правопорушенням у сфері публічного права (враховуючи тлумачення терміна римського права delinquere в епоху
 4. 1. Поняття покарання
  Кримінальний кодекс РФ 1996 р. вперше в вітчизняному та зарубіжному кримінальному законодавстві сформулював поняття покарання. В ст. 43 сказано: "покарання є міра державного примусу, що за вироком суду. Покарання застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбачених цим Кодексом позбавленні або обмеженні прав і свобод цього
 5. Стаття 14. Затримання
  Коментар до статті 14 січня. Комментируемая глава регламентує застосування поліцією наступних заходів державного примусу: затримання; входження (проникнення) в жилі та інші приміщення , на земельні ділянки і території; оточення (блокування) ділянок місцевості, житлових приміщень, будівель та інших об'єктів; формування та ведення банків даних про громадян. Закон 1991 про міліції не
 6. Стаття 52. Прокурорський нагляд
  Коментар до статті 52 Статтею 38 Закону 1991 про міліції передбачалося, що нагляд за законністю діяльності міліції здійснюють Генеральний прокурор РФ і підлеглі йому прокурори. Дана норма і продубльована в коментованій статті щодо прокурорського нагляду за виконанням поліцією законів. Новим є лише відсилання до федерального законодавства в частині повноважень
 7. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
 8. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  У будь-якому кримінальному кодексі чимало норм, конкуруючих за змістом між собою. Вони відображають прийом законодавчої техніки абстрагування та диференціації норм, узагальнення та конкретизації опису складів злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою
 9. 4. Злочини проти честі і гідності особистості
  У правовій державі охорона честі та гідності людини і громадянина набуває особливого значення. Гідність особистості охороняється державою . Ніщо не може бути підставою для його приниження. Кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені людини і громадянина (ст. 21, 23 Конституції РФ). Ці конституційні принципи
 10. 4. Злочини, що посягають на соціально-економічні права і свободи
  Захист економічних, соціальних і культурних прав громадянина проголошена багатьма державами. У прийнятому Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 Міжнародному пакті про економічних, соціальних і культурних правах, що набрав чинності в Росії 3 січня 1976, йдеться про визнання державами, які беруть участь у Пакті, права кожної людини на справедливі і сприятливі умови праці,
© 2014-2022  yport.inf.ua