Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

70. Договір побутового підряду: поняття, елементи

За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити роботу. Договір побутового підряду є публічним договором.
До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих Цивільним кодексом РФ, застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до них.
Замовник має право в будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від виконання договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до повідомлення про відмову від виконання договору, та відшкодувавши підряднику витрати, вироблені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять у вказану частину ціни роботи. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемною.
Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про пропоновану роботу, її види і про особливості, ціну та форму оплати.
Якщо робота за договором побутового підряду виконується з матеріалу підрядника, матеріал оплачується замовником при укладанні договору повністю або в частині, зазначеної в договорі, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи.
У разі виявлення недоліків під час приймання результату роботи або після його приймання протягом гарантійного терміну, а якщо він не встановлений, - розумного строку, але не пізніше двох років (для нерухомого майна - п'яти років) з дня приймання результату роботи, замовник має право за своїм вибором вимагати:
безоплатного усунення недоліків в розумний строк;
відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;
відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі підряду;
безоплатного повторного виконання роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 70. Договір побутового підряду: поняття, елементи "
 1. Стаття 730. Договір побутового підряду
  1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу. 2. Договір побутового підряду є публічним договором (стаття 426). 3. К
 2. Стаття 702. Договір підряду
  1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його. 2. До окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб)
 3. 17.2. Договір побутового підряду
  За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу . Договір побутового підряду є публічним договором. До відносин за договором побутового
 4. Стаття 739. Права замовника у разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду
  У разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду замовник може скористатися правами, наданими покупцеві відповідно до статей 503 - 505 цього
 5. Стаття 740. Договір будівельного підряду
  1. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну. 2. Договір будівельного підряду укладається на будівництво або реконструкцію
 6. Вопрос_77. Побутовий підряд: поняття, ознаки, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; особливості визначення вартості підрядних робіт; значення окремих термінів у договорі
  Вопрос_77. Побутовий підряд: поняття, ознаки, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; особливості визначення вартості підрядних робіт; значення окремих термінів в
 7. 69. Договір підряду: поняття, елементи
  За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його. До окремих видів договору підряду відносяться: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб.
 8. Стаття 733. Виконання роботи з матеріалу підрядника
  1. Якщо робота за договором побутового підряду виконується з матеріалу підрядника, матеріал оплачується замовником при укладанні договору повністю або в частині, зазначеної в договорі, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У відповідності з договором матеріал може бути наданий підрядником у кредит, в тому числі з умовою оплати замовником матеріалу
 9. Список рекомендованої літератури
  1. Баринов НА. Права громадян за договором побутового замовлення та їх захист. - Саратов, 1973. - 162 с. 2. Василенко К.П. Шляхи Реформування законодавства України про побутовий ПІДРЯД / / Пробл. права на зламі тісячоліть. - Д., 2001. -С. 324-328. 3. Кабалкин А. Договір побутового підряду / / Ріс. юстиція. -1998. - №
 10. 3. Сторони у договорі
  індивідуалізує ознаки побутового підряду почасти пов'язані з його суб'єктним складом. Так, виконавцем (підрядником) у розглянутому договорі, як зазначено в Законі, виступає організація - незалежно від її організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, який виконує роботи і надає послуги з безкоштовне договору. До цього слід додати прямо передбачене в
 11. § 2. Зобов'язання з договору побутового підряду
  § 2. Зобов'язання з договору побутового
 12. Глава 2. ДОГОВІР ПОБУТОВОГО ПІДРЯДУ
  Глава 2. ДОГОВІР ПОБУТОВОГО
 13. Стаття 731. Гарантії прав замовника
  1. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення до договору побутового підряду додаткової роботи чи послуги. Замовник має право відмовитися від оплати роботи або послуги, не передбаченої договором. 2. Замовник має право в будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від виконання договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до
 14. Контрольні питання до § 5.12
  1. Визначення поняття і сфера застосування договору підряду. 2. Чим відрізняється договір підряду від трудового договору? 3. Які права та обов'язки підрядника? 4. Назвіть права та обов'язки замовника. 5. Яка відповідальність замовника і підрядника за договором підряду за порушення умов
 15. § 2. Побутовий підряд
  § 2. Побутовий
 16. Стаття 783. Правове регулювання договору надання послуг
  Загальні положення про підряд (статті 702 - 729) і положення про побутовому підряді (статті 730 - 739) застосовуються до договору возмездного надання послуг, якщо це не суперечить статтям 779 - 782 цього Кодексу, а також особливостям предмета договору возмездного надання
 17. Стаття 732. Надання замовникові інформації про пропоновану роботу
  1. Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про пропоновану роботу, її види і про особливості, про ціну та форму оплати, а також повідомити замовникові на його прохання інші пов'язані з договором і відповідної роботі відомості. Якщо за характером роботи це має значення, підрядник повинен вказати замовникові конкретну особу,
 18. 17.3. Договір будівельного підряду
  За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну. Договір будівельного підряду укладається на будівництво або реконструкцію
 19. 17.1. Договір підряду
  За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його. До окремих видів договору підряду відносяться: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб.
© 2014-2022  yport.inf.ua