Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 4. Договір ренти. Договір довічного змісту з утриманням

1. Визначення. Договір ренти - це угода, в силу якого одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на полуценное майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі (ст. 583 ГК РФ).
2. Сутність і значення. Історично договір ренти є конструкцією, що дозволяла аж до початку XX в. вирішити засобами цивільного права проблеми ще не яка була соціального (в першу чергу - пенсійного) забезпечення. В даний час договір ренти продовжує зберігати своє значення в якості додаткового й альтернативного джерела отримання коштів, в першу чергу, на утримання громадян.
Договір ренти є:
- реальним;
- оплатним;
- двостороннім.
3. Різновиди.
Слід розрізняти різновиди ренти (їх тільки дві) і різновиди договору (їх три), якими оформляються відносини сторін.


Різновиди ренти Відповідний договір
Постійна рента Договір постійної ренти
Довічна рента Договір довічної ренти
Договір довічного утримання громадянина з коштом

Форма виплати ренти:
- За договором постійної ренти рента виплачується в грошах, але договором може бути передбачено виплату ренти шляхом надання речей, виконання робіт або надання послуг, відповідних за вартістю грошовій сумі ренти.
- За договором довічної ренти рента виплачується тільки в грошах.
- За договором довічного змісту з утриманням основною формою виплати є забезпечення потреб у житлі, харчуванні та одязі, а якщо цього вимагає стан здоров'я громадянина, також і догляд за ним. Довічне утримання може бути замінено виплатою періодичних платежів у грошах.
4. Суб'єкти. Одержувачами ренти можуть бути тільки громадяни, за винятком одержувачів постійної ренти, якими можуть бути також некомерційні організації, якщо це не суперечить закону та цілям їхньої діяльності. Обмежень за суб'єктним складом платників ренти не встановлено.
Довічна рента може бути встановлена на користь кількох громадян, їх частки у праві на отримання ренти вважаються (за замовчуванням) рівними. У разі смерті одного з одержувачів ренти його частка у праві на отримання ренти переходить до пережили його одержувачам ренти.
5. Форма. Всякий договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір, який передбачає відчуження нерухомого майна під виплату ренти, підлягає також державній реєстрації.
6. Істотні умови. Залежно від терміну договору розрізняють постійну ренту (обов'язок виплати ренти - безстрокова) і довічну ренту (обов'язок виплати ренти - на термін життя громадянина). За загальним правилом права одержувача постійної ренти передаються, переходять у спадщину або в порядку правонаступництва до особам, що можуть бути отримувачами ренти.
Предметом договору постійної і довічної ренти є як рухоме (включаючи гроші), так і нерухоме майно. Предметом договору довічного утримання громадянина з утриманням може бути тільки нерухомість.
Розмір довічної ренти не може бути менше одного МРОТ в розрахунку на місяць. Вартість загального обсягу довічного змісту з утриманням не може бути менше двох МРОТ на місяць. Для постійної ренти вимоги до її мінімального розміру відсутні.
Якщо інше не встановлено договором, періодичність виплати постійної ренти - по закінченні кожного календарного кварталу, довічної ренти - по закінченні кожного календарного місяця.
Істотною умовою договору, який передбачає передачу під виплату ренти рухомого майна, є умова, що встановлює обов'язок платника ренти надати забезпечення виконання його зобов'язань або застрахувати на користь одержувача ренти ризик відповідальності за невиконання або неналежне виконання цих зобов'язань.
При передачі під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти в забезпечення зобов'язання платника ренти набуває право застави на це майно.
Ризик випадкової загибелі.
Майно, яке відчужується під виплату ренти, може бути передано одержувачем ренти у власність платника ренти за плату або безкоштовно. Ризик випадкової загибелі (пошкодження) переданого майна в договорі ренти розглядається з точки зору того, припиняються або продовжуються обов'язки платника ренти за договором.
Ризик випадкової загибелі (пошкодження) майна, переданого безкоштовно під виплату постійної ренти, несе платник ренти. При довічну ренту платник несе вказаний ризик незалежно від способу відчуження майна, переданого під виплату ренти.
7. Зміст договору.
Договір ренти є реальним, тому права та обов'язки виникають з моменту передачі майна, що належить одержувачу ренти, у власність платнику ренти. Відповідно, платник ренти позбавлений можливості витребувати майно від одержувача ренти.
Обов'язки платника ренти і особливі наслідки їх невиконання можуть бути представлені в наступному вигляді:

Різновид договору Обов'язки платника ренти При невиконанні обов'язків одержувач ренти має право
Договір постійної ренти 1) виплачувати ренту

2) надати забезпечення (якщо передано рухоме майно)
вимагати викупу ренти
Договір довічної ренти 1) виплачувати ренту

2) надати забезпечення (якщо передано рухоме майно)
якщо майно передано возмездно, вимагати:

1) викупу ренти або

2) розірвання договору
якщо майно передано безоплатно, вимагати повернення майна
Договір довічного утримання 1) надавати утримання

2) використовувати майно, не допускаючи зниження його вартості
вимагати:

1) повернення майна або

2) виплати викупної ціни

Платник ренти є власником майна, переданого йому під виплату ренти. Однак його права щодо відчуження і обтяженню майна, переданого йому за договором довічного змісту з утриманням, обмежені і можуть бути реалізовані лише за попередньої згоди одержувача ренти.
8. Припинення. Договір довічної ренти припиняється зі смертю одержувача ренти (останнього з одержувачів ренти, якщо їх було декілька).
Договір постійної ренти може бути припинений шляхом викупу її платником ренти за власною ініціативою або на вимогу одержувача ренти. Крім викупу, вимога якого є реакцією одержувача ренти на невиконання платником ренти своїх обов'язків, існують інші підстави, передбачені законом (ст. 593 ЦК) або договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Договір ренти. Договір довічного змісту з утриманням "
 1. Стаття 601. Договір довічного змісту з утриманням
  1. За договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина та (або) вказаної ним третьої особи (осіб). 2. До договору довічного змісту з утриманням застосовуються правила про
 2. Стаття 605. Припинення довічного змісту з утриманням
  1. Зобов'язання довічного змісту з утриманням припиняється смертю одержувача ренти. 2. При істотному порушенні платником ренти своїх зобов'язань одержувач ренти має право вимагати повернення нерухомого майна, переданого в забезпечення довічного утримання, або виплати йому викупної ціни на умовах, встановлених статтею 594 цього Кодексу. При цьому платник ренти
 3. Стаття 583. Договір ренти
  1. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі. 2. За договором ренти допускається встановлення обов'язку виплачувати ренту
 4. Договір ренти. Договір довічного змісту з утриманням
  Договір ренти - це угода, в силу якого одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі. Договір ренти є: реальним;
 5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. Леонова Г.Б. Договір довічного утримання з утриманням / / Законодавство. 1999. N 8. Мамаєв А. Суперечливість конструкції договору ренти / / Відомості Верховної Ради. 1999. N 9. Цибуленко З. Рента і довічне утримання з утриманням / / Відомості Верховної Ради. 1997. N 6, 7. КонсультантПлюс: примітка. Стаття Ерделевского А.М. "Довічне
 6. 18.4. Довічне утримання з утриманням
  Договір довічного змісту з утриманням має такі особливості: 1) по-перше, в забезпечення довічного утримання може відчужуватися лише нерухоме майно - житловий будинок, квартира, земельна ділянка тощо; 2) по-друге, рента надається не в грошовій формі, а у вигляді забезпечення повсякденних життєвих потреб одержувача ренти. Закон вказує на приблизний перелік
 7. § 3. Договори ренти та довічного змісту з утриманням
  § 3. Договори ренти та довічного змісту з
 8. Припинення договору
  . Зобов'язання довічного змісту з утриманням припиняється смертю одержувача ренти. Як і у випадку з довічною рентою, за життя утриманця зобов'язання може бути припинено угодою сторін, новацією, прощенням боргу і т.д. Наявність істотного порушення зобов'язання з боку платника ренти дає одержувачу ренти право на одностороння відмова від рентного зобов'язання.
 9. Стаття 604. Відчуження і використання майна, переданого для забезпечення довічного утримання
  Платник ренти має право відчужувати, здавати в заставу або іншим способом обтяжувати нерухоме майно, передане йому в забезпечення довічного утримання, тільки з попередньої згоди одержувача ренти. Платник ренти зобов'язаний вживати необхідних заходів для того, щоб в період надання довічного змісту з утриманням використання зазначеного майна не призводило до зниження
 10. Стаття 599. Розірвання договору довічної ренти на вимогу одержувача ренти
  1. У разі істотного порушення договору довічної ренти платником ренти одержувач ренти має право вимагати від платника ренти викупу ренти на умовах, передбачених статтею 594 цього Кодексу, або розірвання договору та відшкодування збитків. 2. Якщо під виплату довічної ренти квартира, житловий будинок або інше майно відчужені безкоштовно, одержувач ренти вправі при істотному
© 2014-2022  yport.inf.ua