Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Межі виняткових патентних прав

Подібно авторських і суміжних прав, права патентовласника мають певні межі. Зокрема, відповідно до ст. 11 Патентного закону не визнаються порушенням виключного права патентовласника:
- застосування продукту, в якому використані запатентовані винахід, корисна модель, або вироби, в якому використаний запатентований промисловий зразок, в конструкції, в допоміжному обладнанні або при експлуатації транспортних засобів іноземних держав (водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту та космічної техніки) за умови, що ці транспортні засоби тимчасово або випадково перебувають на території Російської Федерації і зазначені продукт або виріб використовуються виключно для потреб транспортного засобу. Така дія не зізнається порушенням виключного права патентовласника щодо транспортних засобів іноземних держав, що надають такі ж права щодо транспортних засобів, зареєстрованих в Російській Федерації;
- проведення наукового дослідження продукту, способу, в яких використані запатентовані винахід, корисна модель, або вироби, в якому використаний запатентований промисловий зразок, або експерименту над цими продуктом, способом або виробом;
- використання запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за надзвичайних обставин (стихійні лиха , катастрофи, аварії) з повідомленням патентовласника в найкоротший термін і подальшою виплатою йому сумірною компенсації;
- використання запатентованих винаходу, корисної моделі чи промислового зразка для задоволення особистих, сімейних, домашніх чи інших не пов'язаних з підприємницькою діяльністю потреб, якщо метою такого використання не є одержання прибутку (доходу);
- разове виготовлення в аптеках за рецептами лікарів лікарських засобів з використанням запатентованого винаходу;
- ввезення на територію Російської Федерації, застосування, пропозицію про продаж, продаж, інше введення в цивільний оборот або зберігання для цих цілей продукту, в якому використані запатентовані винахід, корисна модель або вироби, в якому використаний запатентований промисловий зразок, якщо ці продукт або виріб раніше були введені в цивільний оборот на території Російської Федерації патентообладателем або іншою особою з дозволу патентовласника.
Певні обмеження на патентні права накладає також право попереднього. Його суть полягає в тому, що будь-яка фізична або юридична особа, яка до дати пріоритету винаходу, корисної моделі, промислового зразка добросовісно використала на території Російської Федерації створене незалежно від його автора тотожне рішення або зробила необхідні для цього приготування, зберігає право на подальше його безоплатне використання без розширення обсягу такого використання.
Право попереднього може бути передано іншій фізичній або юридичній особі тільки разом з виробництвом, на якому мало місце використання тотожного рішення або було зроблено необхідні для цього приготування (ст. 12 Патентного закону).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Межі виняткових патентних прав "
 1. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  межу між ними. Паушальний платіж може бути встановлений у договорі як деяка фіксована сума, але його виплата здійснюється частинами, причому перерахування кожної частини обумовлено настанням певних подій, наприклад отриманням ліцензіатом доходів від реалізації продукту. Виплати у вигляді роялті можуть обчислюватися у вигляді відрахувань від продажів за фіксованою ставкою, але при цьому одним
 2. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  кордонів цієї монополії протягом століть було однією з головних проблем авторського права. В даний час вже ніхто не стверджує, що автори повинні мати необмежений контроль за використанням своїх творів. Нічим не обмежена монополія необхідна і можлива лише у відношенні не-оприлюднених творів. Якщо ж твір за згодою автора стало доступно для загального
 3. § 2. Суб'єкти патентного права
  кордоном, охорона забезпечується на підставі міжнародного договору або принципу взаємності. Якщо у створенні об'єкта промислової власності брало участь кілька фізичних осіб, всі вони вважаються її співавторами. Як свідчить статистика, питома вага об'єктів, створених спільною творчою працею двох і більше осіб, постійно зростає і до теперішнього часу досяг 3/4 загальної кількості всіх
 4. § 6. Захист прав авторів і патентовласників
  кордонів дії патенту і того, що вони порушені відповідачем. Нерідко порушники патентних прав, бажаючи замаскувати свої протиправні дії, вносять суто зовнішні зміни в запозичені об'єкти, зокрема виробляють заміну одних ознак іншими. Якщо така заміна не привносить в об'єкт техніки нічого істотно нового, це служить підставою для визнання патентних прав порушеними.
 5. § 7. Охорона російських винаходів, корисних моделей і промислових зразків за кордоном
  кордоном відбираються розробки, мають перспективи комерційної реалізації у вигляді експорту продукції, продажу ліцензій, створення спільних підприємств і т.п. Патентування розробок за кордоном, як правило, доцільно, якщо їх використання в об'єктах техніки забезпечує більш високі техніко-економічні та інші показники в порівнянні з кращими закордонними зразками. При цьому є
 6. § 4. Правова охорона комерційного позначення
  кордоном, в Росії не охороняються * (196). Зміст права на комерційне позначення. З 1 січня 2008 р. комерційні позначення стало в Російській Федерації об'єктом виключного права. Іншими словами, володар права на комерційне позначення володіє винятковим правом на його використання будь-яким не суперечить закону способом, у тому числі шляхом вказівки комерційного позначення
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виключного права на використання словесного позначення досить почати його використання, зробивши щодо відомим? Тим більше, що ніяких чітких критеріїв щодо ступеня популярності позначення законом не встановлено, так само як і не визначені межі дії права на комерційні позначення. У всякому разі, безсумнівно те, що створений сприятливий грунт для майбутніх
 8. 7.2. Міжнародно-правове регулювання захисту авторських прав та промислової власності
  кордоном, обумовлюючи обов'язкові умови отримання згоди власників авторських прав опублікування таких творів, виплати авторського гонорару і т. д. тому Конвенція не відповідає в ряді випадків інтересам та розвитку країн, для яких високий рівень охорони прав авторів економічно невигідний або недосяжний. Другим найважливішим багатостороннім міжнародним договором, прийнятим в цілях
 9. 7.4. Права іноземців на промислову власність в Росії і за кордоном
  кордон промислових товарів, постачання обладнання, впровадженні нових технологій, а також у разі участі цих суб'єктів у виставках і ярмарках на території інших країн. Друга мета закордонного патентування полягає в отриманні доходів в іноземній валюті від продажу ліцензій іноземним підприємцям на право використання запатентованих винаходів. Об'єкти промислової власності
 10. 7.5. Ліцензійні договори на використання патентів і «ноу-хау»
  межі його застосування. Ліцензійні договори можуть також включати ряд технічних умов, покликаних забезпечити належну якість та ефективність процесу використання відповідного об'єкта промислової власності. Тому крім передачі технічних знань вони можуть передбачати надання ліцензіаром ліцензіату супутніх інжинірингових та / або інформаційних послуг з організації
© 2014-2022  yport.inf.ua