Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Права та обов'язки патентовласника

патентовласниками належить виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Ніхто не має права використовувати запатентовані об'єкти без дозволу патентовласника, в тому числі здійснювати наступні дії:
- ввезення на територію Російської Федерації, виготовлення, застосування, пропозицію про продаж, продаж, інше введення в цивільний оборот або зберігання для цих цілей продукту, в якому використані запатентовані винахід, корисна модель, або вироби, в якому використаний запатентований промисловий зразок;
- вчинення зазначених дій відносно продукту, отриманого безпосередньо запатентованим способом. При цьому, якщо продукт, одержуваний запатентованим способом, є новим, ідентичний продукт вважається отриманим шляхом використання запатентованого способу за відсутності доказів зворотного;
- вчинення зазначених дій відносно пристрою, при функціонуванні (експлуатації) якого в відповідно до його призначення автоматично здійснюється запатентований спосіб;
- здійснення способу, в якому використовується запатентований винахід.
Порядок використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, якщо патент на них належить кільком особам, визначається договором між ними. При відсутності такого договору кожний з патентообладателей може використовувати запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок за своїм розсудом, але не вправі надати ліцензію або передати виключне право (поступитися патент) іншій особі без згоди інших патентовласників (п. 1 ст. 10 Патентного закону в ред. Закону від 7 лютого 2003 р. N 22-ФЗ).
Запатентовані винахід або корисна модель визнаються використаними в продукті або способі, якщо продукт містить, а в способі використано кожну ознаку винаходу або корисної моделі, наведений у незалежному пункті формули винаходу або корисної моделі, або ознаку, еквівалентну йому і став відомим в якості такого в даній області техніки до вчинення дій, зазначених у п. 1 ст. 10 щодо продукту або способу.
Запатентований промисловий зразок визнається використаним у виробі, якщо такий виріб містить всі істотні ознаки промислового зразка, що знайшли відображення на зображеннях вироби і наведені в переліку суттєвих ознак промислового зразка.
У разі якщо при використанні запатентованих винаходу або корисної моделі використовуються також всі ознаки, наведені в незалежному пункті формули інших запатентованих винаходу або корисної моделі, а при використанні запатентованого промислового зразка - всі ознаки, наведені в переліку істотних ознак іншого запатентованого промислового зразка, інші запатентовані винахід, корисна модель, промисловий зразок також визнаються використаними (п. 2 ст. 10 Патентного закону в ред. Закону від 7 лютого 2003 р. N 22-ФЗ).
Патентовласник може передати виключне право на винахід, корисну модель, промисловий зразок (поступитися патент) будь-якій фізичній або юридичній особі. Договір про передачу виключного права (уступку патенту) підлягає реєстрації в Роспатенті і без такої реєстрації вважається недійсним (п. 5 ст. 10 в ред. Закону від 7 лютого 2003 р. N 22-ФЗ).
Згідно ст. 14 Патентного закону будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує запатентовані винахід, корисну модель або промисловий зразок з порушенням даного Закону, вважається порушником патенту.
Патентовласник вправі вимагати:
- припинення порушення патенту;
- відшкодування особою, винною в порушенні патенту, заподіяних збитків відповідно до цивільним законодавством;
- публікації рішення суду з метою захисту своєї ділової репутації;
- здійснення інших способів захисту прав в порядку, передбаченому федеральним законодавством.
Вимоги до порушника патенту можуть бути заявлені також володарем виключної ліцензії, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.
Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок і право на його отримання переходять у спадщину (п. 6 ст. 10 Патентного закону).
Іноземні фізичні та юридичні особи користуються правами, передбаченими Патентним законом, нарівні з фізичними та юридичними особами Російської Федерації в силу міжнародних договорів Російської Федерації або на основі принципу взаємності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Права та обов'язки патентовласника "
 1. 37. Права та обов'язки патентовласників
  права на них, протягом чотирьох років з дати видачі патенту, а запатентована корисна модель протягом трьох років з дати видачі патенту, що призводить до недостатнього пропозицією відповідних товарів або послуг на товарному ринку або ринку послуг, будь-яка особа, яка бажає і готове використовувати запатентовані об'єкти при відмові патентовласника від укладення з цією особою ліцензійного договору, має
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних дискусію про правову природу прав на об'єкти інтелектуальної власності. Важливо відзначити, що термін «інтелектуальна
 3. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види, а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість правил, що містяться в зазначеній главі ЦК, є диспозитивними і тому можуть
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  права, пов'язані з літературним, художнім і наукових творів, винаходів, товарних знаків і іншим об'єктам. Власне кажучи, до недавнього часу російське законодавство дотримувалося такого ж підходу. Однак з набранням чинності частини четвертої Цивільного кодексу права на результати інтелектуальної діяльності стали іменуватися особливими інтелектуальними правами (ст.
 5. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  правах "* (129), Патентний закон від 23 вересня 1992 г. * (130), Закон РФ від 23 вересня 1992 р." Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів "* (131), Закон РФ від 6 серпня 1993 р. "Про селекційні досягнення" * (132) і деякі інші закони. Всі ці закони були прийняті в першій половині 90-х рр.. минулого століття і були істотно оновлені на початку нинішнього с
 6. § 2. Суб'єкти патентного права
  права здійснюють їх батьки або опікуни. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років не тільки набувають, а й здійснюють права, що випливають з факту створення розробки, самостійно (ст. 26 ГК). Поряд з російськими громадянами авторськими правами на винахід, корисні моделі та промислові зразки користуються іноземці та особи без громадянства. Якщо відповідна розробка
 7. § 4. Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків
  права є те, що визнаються і охороняються права і законні інтереси не тільки патентовласників, а й самих розробників. Хоча в главі 72 ГК відсутній окремий параграф, присвячений правам винахідників, що є його недоліком, в цілому ряді її статей йдеться про їхні права. Насамперед закон надає автору винаходу, корисної моделі чи промислового зразка право
 8. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  права заявника. Таким документом є патент на винахід або інший об'єкт промислової власності, який офіційно підтверджує права його власника і встановлює їх обсяг. Права патентовласника носять абсолютний, винятковий і терміновий характер, а також обмежені територією тієї держави, патентне відомство якого його видала. Абсолютна природа прав
 9. § 6. Захист прав авторів і патентовласників
  права на захист виступають автори розробок, патентообладатели, власники ліцензій та їх правонаступники. Захист прав на об'єкти промислової власності здійснюється шляхом використання передбачених законом форм , засобів і способів захисту. У розглянутій сфері захист прав виробляється в основному в юрисдикційної формі, тобто шляхом звернення до спеціальним юридичним органам. Вона, в свою
 10. § 2. Правова охорона селекційного досягнення
  права здійснюються їх законними представниками. При створенні селекційного досягнення творчими зусиллями кількох осіб виникає співавторство. В області селекції питання про співавторстві має особливу актуальність, оскільки, по-перше, переважна більшість нових сортів рослин і порід тварин виводяться НЕ селекціонерами-одинаками, а цілими творчими колективами та, по-друге, селекція
© 2014-2022  yport.inf.ua