Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

10. Патентування винаходів або корисних моделей в іноземних державах

Заявка на винахід або корисну модель, створені в Російській Федерації, може бути подана в іноземні держави або міжнародні організації після закінчення шести місяців з дати подання відповідної заявки в Роспатент, якщо в зазначений термін заявник не буде повідомлений про те, що в заявці містяться відомості, що становлять державну таємницю. Заявка може бути подана і раніше зазначеного терміну, але після проведення на прохання заявника перевірки вмісту в заявці відомостей, що становлять державну таємницю. Порядок проведення перевірки вмісту в заявці таких відомостей встановлюється Урядом Російської Федерації.
Патентування згідно з Договором про патентну кооперацію або Євразійської патентної конвенції винаходу або корисної моделі, створених в Російській Федерації, допускається без попереднього подання відповідної заявки до органу з інтелектуальної власності, якщо заявка згідно з Договором про патентну кооперацію (міжнародна заявка) подана у зазначений орган як до відомства і в ній зазначена Російська Федерація як держави, в якій заявник має намір одержати патент, а євразійська заявка подана через орган з інтелектуальної власності.
Важливе значення мають положення про міжнародні та євразійських заявках, що мають силу заявок, передбачених Патентним законом. Ці положення вперше встановлені ст. 37.1 і ст. 37.2 цього Закону, введеними Законом від 7 лютого 2003 р. N 22-ФЗ. У відповідності з цими статтями Роспатент починає розгляд міжнародної заявки на винахід або корисну модель, яка подана згідно з Договором про патентну кооперацію і в якій вказана Російська Федерація як держави, в якій заявник має намір одержати патент на винахід або корисну модель, після закінчення 31 місяця з дати испрашиваемого в міжнародній заявці пріоритету або, якщо є відповідне прохання заявника, до його закінчення за умови, що міжнародна заявка подана російською мовою або заявником до закінчення зазначеного терміну представлений в орган з інтелектуальної власності переклад на російську мову заяви про видачу патенту на винахід або корисну модель, міститься в міжнародній заявці, поданій на іншій мові.
Представлення в Роспатент перекладу на російську мову міститься в міжнародній заявці заяви про видачу патенту на винахід або корисну модель може бути замінено поданням передбаченого Патентним законом заяви про видачу патенту. У разі якщо зазначені документи у встановлений строк не представлені, дія міжнародної заявки щодо Російської Федерації у відповідності з Договором про патентну кооперацію припиняється.
Розгляд євразійської заявки на винахід, що має відповідно до Євразійської патентної конвенції силу передбаченої Патентним законом заявки на винахід, здійснюється починаючи з дати, коли Роспатентом отримана від Євразійського патентного відомства завірена копія євразійської заявки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Патентування винаходів або корисних моделей в іноземних державах "
 1. § 7. Охорона російських винаходів, корисних моделей і промислових зразків за кордоном
  патентована. Іншими словами, володар прав на розробку повинен скласти і подати заявку на видачу патенту в усіх тих країнах, де він бажає отримати охорону. Цілком зрозуміло, що за цих умов забезпечення охорони розробки в порівняно широких масштабах вимагає витрати великих сил і засобів, які повинні порівнюватися з тими вигодами, на які може розраховувати власник патенту. І
 2. 7.4. Права іноземців на промислову власність в Росії і за кордоном
  патентування полягає в отриманні доходів в іноземній валюті від продажу ліцензій іноземним підприємцям на право використання запатентованих винаходів. Об'єкти промислової власності захищаються за кордоном відповідно до законів тієї країни, де витребовується їх охорона. У нашій країні найбільше значення в ряду таких документів має Патентний закон Російської Федерації від 23
 3. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  патентування іноземних винаходів, депонування та реєстрації промислових зразків товарних знаків і т.п. Основний сенс і зміст Конвенції, які власне, і забезпечили настільки тривалу життя цього документа, полягають у двох його положеннях: ст. 2 «Національний режим» і ст. 4 «Конвенційний пріоритет». Третім перевагою Конвенції виступає надання тимчасової охорони
 4. § 4. Правове регулювання прав промислової власності іноземців на території Російської Федерації
  патентування об'єктів промислової власності, створених в РФ, в зарубіжних країнах. Патентування здійснюється не раніше ніж через три місяці після подачі заявки в Патентне відомство, а в необхідних випадках і раніше зазначеного терміну. Відповідно до принципу національного режиму, порядок патентування та охорона прав авторів винаходу визначаються законодавством іноземної держави.
 5. Коментар до статті 7.28
  патентування в зарубіжних країнах об'єктів промислової власності визначено ст. 35 Патентного закону РФ. 4. Про суддів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, см. п. 7 коментаря до ст.
 6. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  патентований об'єкт визнається використаним у виробі або застосованим в технології, якщо використано кожну ознаку винаходу або корисної моделі. Можливі порушення виключного права патентовладельца названі в Патентному законі. До їх числа віднесені несанкціоноване виготовлення, застосування, ввезення, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський оборот або зберігання з
 7. § 9. Комерційна концесія
  винаходу; - права, що випливають з патентів на промислові зразки; - права, що випливають з патентів на селекційні досягнення; - права, які з свідоцтв на корисні моделі; - права, які з свідоцтв на товарні знаки; - права на належні правовласнику об'єкти авторського права, програми для ЕБМ і бази даних; - права на належні правовласнику
 8. § 2. Предмет цивільного права
  патентування) об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) як умова їх визнання і захисту (див. ст. 1232, 1353, 1354 ЦК), а іноді питання державної реєстрації встановлюються не як припис, а як дозвіл і віддаються на розсуд зацікавленої особи (див. ст. 1262 ЦК); в) результати інтелектуальної власності позбавлені
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, знак обслуговування, зареєстровану топологію інтегральної мікросхеми та права на їх використання, повної або часткової передачі виключного права на програму для електронних обчислювальних машин і базу даних "/ / РГ. 2003. 3 червня. Детальніше про реєстрацію див.: Добринін О.В. Особливості реєстрації договорів, пов'язаних з
 10. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  патентування . До речі, в самій частини четвертої ідея єдиного органу з нормативно-правового регулювання відносин інтелектуальної власності проведена непослідовно, оскільки в багатьох статтях Кодексу правом прийняття відповідних актів наділене Уряд РФ (см, наприклад, п. 2 ст. 1232, п. 1, 7 ст. 1244, п. 2-3 ст. 1245, п. 4 ст. 1246, п. 3 ст. 1326 та ін.) Все сказане
© 2014-2022  yport.inf.ua