Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Виконавський збір


На підставі ст. 9 ФЗ "Про виконавче провадження" судовий пристав-виконавець приймає до виконання виконавчий документ і в триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження і встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог.
Боржник зобов'язаний виконати виконавчий документ в строк, який йому встановлено судовим приставом-виконавцем на підставі чинного законодавства.
У випадку, якщо боржник добровільно не виконує вимоги за виконавчим документом, без поважних причин, то він повинен сплатити передбачену виконавчим законодавством ставку виконавчого збору. У цьому випадку оплата виконавчого збору залежатиме:
- від суми або вартості майна;
- або від виконавчих документів немайнового характеру.
Виконавський збір - це вид майнової відповідальності боржника, який не виконав вимоги виконавчого документа без поважних причин у термін, який йому був встановлений судовим приставом-виконавцем.
Основні особливості, що стосуються виконавчого збору:
- постанова про стягнення виконавчого збору виноситься одночасно з винесенням постанови про порушення виконавчого провадження або про стягнення виконавчого збору може бути зазначено в постанові про порушення виконавчого провадження;
- судовий пристав-виконавець виносить постанову, за якою з боржника стягується виконавчий збір у разі, якщо боржник без поважних причин у строк, встановлений для добровільного виконання, що не виконав вимоги;
- виконавчий збір стягується тільки в тому випадку, коли боржник в наданий йому термін добровільно не виконав вимоги, передбачені у виконавчому документі;
- виконавський збір являє собою певну штрафну санкцію , яка застосовується у разі невиконання в добровільному порядку вимог виконавчого документа;
- постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому надходженні виконавчого документа судового пристава-виконавця, а наступні пред'явлення до виконання виконавчого документа судового пристава-виконавця виконавською збором не обкладаються;
- судовий пристав-виконавець не має права призначити оплату виконавчого збору, якщо: 1) боржник добровільно виконав вимоги виконавчого документа; 2) у боржника були поважні причини, які офіційно визнані;
- 30 відсотків від суми виконавчого збору відраховується до федерального бюджету, решта суми надходить у позабюджетний фонд розвитку виконавчого виробництва (ст. 81 ФЗ "Про виконавче провадження");
- виконавчий збір повертається боржникові у разі припинення виконавчого провадження через скасування судового акта чи акта іншого органу, на підставі якого було видано виконавчий документ, а також документа, який в силу закону є виконавчим документом.
--- ---
| Фактичні обставини, які не дозволили виконати вимоги |
| виконавчого документа у встановлений термін судовим |
| приставом-виконавцем (належне виконання виявилося неможливим |
| внаслідок непереборної сили (ст. 401 ГК РФ) |
L --- ---
^ - ---
| | Поважними причинами можуть бути |
| | обставини, які спричинили |
| | відкладення виконавчих дій |
| | (відстрочка, розстрочка, зміна способу і |
--- + --- | порядку їх виконання, призупинення |
| Основні | | виконавчого провадження) (ст. 18, |
| обставини, + ---> | 19, 26 ФЗ "Про виконавче |
| які можуть | | провадження ") |
| бути визнані | L --- ---
| поважними | --- ---
| причинами в + ---> | Несвоєчасне отримання боржником |
| виконавче | | постанови судового |
| виробництві + --- | пристава-виконавця про порушення |
L --- T --- | | виконавчого провадження з |
| | | пропозицією про добровільне або |
| | | негайне виконання |
Ў | L --- ---
--- | --- ---
| Інші обставини, | | | Відсутність грошей на рахунку організації |
| які будуть | | | боржника протягом терміну, |
| покликані | | | наданого для добровільного |
| поважними | L -> | виконання, так як на підставі ст. 120 |
| причинами в | | ГК РФ установа відповідає за |
| виконавче | | зобов'язаннями тільки що знаходяться в його |
| виробництві | | розпорядженні грошовими коштами |
L --- --- L --- ---
Таблиця справляння виконавчого збору у разі невиконання виконавчого документа без поважних причин у строк, встановлений для добровільного виконання
--- --- T --- T --- ---
| У разі | в розмірі семи | від стягуваної суми; |
| невиконання | відсотків | або від вартості |
| виконавчого | | майна боржника |
| документа | | |
| виконавський | | |
| збір стягується | | |
+ --- + --- --- + --- +
| У разі | в розмірі п'яти | з боржника-громадянина |
| невиконання | мінімальних розмірів | |
| виконавчого | оплати праці | |
| документа | | |
| немайнового | | |
| характеру | | |
| виконавський | | |
| збір стягується | | |
+ --- + - --- + --- +
| У разі | в розмірі 50 | з боржників-організацій |
| невиконання | мінімальних розмірів | |
| виконавчого | оплати праці | |
| документа | | |
| немайнового | | |
| характеру | | |
| виконавський | | |
| збір стягується | | |
L --- --- + --- + --- ---
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Виконавський збір"
 1. Стаття 221. Звернення у власність загальнодоступних для збору речей
  збір ягід, видобуток (вилов) риби та інших водних біологічних ресурсів, збір чи добування інших загальнодоступних речей та тварин, право власності на відповідні речі набуває особа, яка здійснила їх збір або видобуток. (в ред. Федеральних законів від 03.06.2006 N 73-ФЗ, від 04.12.2006 N 201-ФЗ, від 06.12.2007 N 333-ФЗ) Про деякі питання застосування статті 222 см. Інформаційне лист
 2. Частина 1 Збір сил для перемоги (підготовка до війни)
  Частина 1 Збір сил для перемоги (підготовка до
 3. Стаття 5.47. Збір підписів виборців, учасників референдуму в заборонених місцях, а також збір підписів особами, яким участь в цьому заборонено федеральним законом
  зборі підписів виборців на підтримку висунення кандидата, списку кандидатів, у зборі підписів учасників референдуму на підтримку ініціативи проведення референдуму, а так само збір підписів на робочих місцях, в процесі і в місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомог, інших соціальних виплат - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних
 4. Стаття 5.47. Збір підписів виборців, учасників референдуму в заборонених місцях, а також збір підписів особами, яким участь в цьому заборонено федеральним законом (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  зборі підписів виборців на підтримку висунення кандидата, списку кандидатів, у зборі підписів учасників референдуму на підтримку ініціативи проведення референдуму, а так само збір підписів на робочих місцях, за місцем навчання, в процесі і в місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомог, інших соціальних виплат, а також при наданні благодійної допомоги - (в ред. Федерального закону від
 5. Збір загальнодоступних речей
  збору речей також є початковим підставою набуття права власності. У випадках, коли відповідно до закону, загальним дозволом, даними власником (в ролі якого найчастіше виступає держава), або відповідно з місцевим звичаєм на певній території допускається збирання ягід , лов риби, збір чи добування інших загальнодоступних речей та тварин, право власності на
 6. Стаття 1303. Основні положення
  виконавської діяльності (виконання), на фонограми, на повідомлення в ефір або по кабелю радіо-і телепередач (мовлення організацій ефірного та кабельного мовлення), на утримання баз даних, а також на твори науки, літератури і мистецтва, вперше оприлюднені після їх переходу в суспільне надбання, є суміжними з авторськими правами (суміжними правами). 2. До суміжних прав
 7. 2. Договори про передачу виключних виконавських прав
  виконавських прав сторони набувають взаємні права та обов'язки. Взаємини права на використання виконання або постановки в обумовленій формі користувач сплачує виконавцю винагороду за кожний вид використання (абз. 3 п. 1 ст. 37 Закону про авторське право). Розмір винагороди визначається за згодою сторін. Якщо розмір винагороди не встановлений угодою сторін, то він
 8. Стаття 8.26. Порушення правил здійснення побічного лісокористування
  збір, псування або знищення лісової підстилки, моху, лишайників або покриву боліт - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці ; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці. 3. Розміщення вуликів і пасік, заготівля
 9. 20. Суб'єкти та об'єкти суміжних прав
  виконавської діяльності артистів виконавців, режіссеровпостановщіков вистав та інших театральнозреліщних пред ставлений, диригентів, якщо ці результати виражаються в формі, що допускає їх поширення з допомогою технічних засобів, у тому числі за допомогою звукозапису або відеозапису, шляхом трансляції по радіо чи телебаченню, 2) об'єкти прав виробників фонограм на запис -
 10. Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією Коментар до статті 1319
  виконавські права. Особисті немайнові права виконавця не можуть бути предметом звернення стягнення. У коментованій статті визначено особливості звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією. В якості боржника, на права якого може бути звернено стягнення, не може виступати виконавець. У зв'язку з цим втрачається сенс і
 11. Глава 4. ПРАВА, СУМІЖНІ З АВТОРСЬКИМИ
  виконавські права); права виробників фонограм на їх фонограми (фонограмні права); права організацій ефірного мовлення та кабельного мовлення на їх передачі для загального відома (права організацій мовлення). Вони відрізнялися один від одного по суб'єктах, змістом, термінів охорони тощо Новелою чинного ЦК РФ стало віднесення до суміжних прав двох нових видів інтелектуальних прав,
 12. Стаття 8.26. Самовільне використання лісів, порушення правил використання лісів для ведення сільського господарства, знищення лісових ресурсів
  збір, а також знищення моху, лісової підстилки та інших недеревних лісових ресурсів - (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів з конфіскацією знаряддя вчинення адміністративного правопорушення і продукції незаконного природокористування або без такої; на посадових осіб - від п'ятисот до
 13. 4.7. Тариф ставок
  збір з проходили повз судів. Розмір збору визначався за спеціальними таблицями залежно від якості та кількості вантажів. Згодом такі таблиці для справляння різного роду податків і зборів повсюдно стали називати тарифами
 14. Стаття 7.5. Самовільна видобуток бурштину
  збір бурштину заборонений, або з місць його промислової розробки, а так само збут незаконно видобутого бурштину в натуральному і (або) переробленому вигляді без наявності дозволу (ліцензії) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від
 15. Стаття 17.15. Невиконання містяться у виконавчому документі вимог немайнового характеру
    виконавчого збору, - (в ред. Федерального закону від 21.04.2011 N 71-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів. 2. Невиконання боржником містяться у виконавчому документі вимог
 16. Стаття 5.46. Підробка підписів виборців, учасників референдуму
    збір підписів виборців, або уповноваженою особою, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати
 17. Стаття 5.46. Підробка підписів виборців, учасників референдуму (Введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
    збір підписів виборців, або уповноваженою особою, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 18. Коментар до статті 5.47
    збір підписів на робочих місцях, в процесі і в місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомог, стипендій, інших соціальних виплат встановлений п. 6 ст. 37 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". Стосовно до відповідних виборів вказаний заборона встановлена п. 1 ст. 44 Федерального закону "Про вибори
 19. 2. Поняття держави. Його ознаки та функції
    збір податків, мит і т. д. з фізичних та юридичних осіб). Дане право становить матеріальну основу держави; 6) наявність правової системи і права здійснювати правотворчість. Функції держави (основні напрями його діяльності) класифікують на: 1) внутрішні (за рішенням певного кола завдань, пов'язаних з внутрішньою діяльністю держави). Їх поділяють на:
© 2014-2022  yport.inf.ua