Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 3. Коносаменти і їх види

Перевізник, прийнявши пред'явлений йому до перевезення вантаж, на підставі даних, представлених відправником, видає останньому в кількох примірниках особливий транспортно-комерційний документ - коносамент (Bill of Lading - англ.; Connaissement - франц. ; Konossement - нім.; Cono-cimento - испан.).
Коносаменти виписуються на основі стандартних форм (бланків). Ці форми розробляються і схвалюються об'єднаннями судновласників, лінійними судноплавними компаніями та іншими морськими підприємствами. Ряд коносаментів розроблений БІМКО (Балтійська і міжнародна морська конференція - міжнародна неурядова організація, створена в 1905 р.).
Коносамент - універсальний документ багатоцільового призначення. Його функції можна звести до наступних.
1. Коносамент служить розпискою перевізника в прийомі вантажу. Іншими словами, коносамент є доказом прийому перевізником зазначеного в ньому вантажу. Доказательственная сила коносамента як розписки, виданої на підтвердження прийому вантажу для перевезення, залежить від того, між якими учасниками перевезення виникла суперечка з приводу даних коносамента про вантаж. Якщо дані коносамента служать предметом спору між сторонами договору - відправником (фрахтувальником) і перевізником, вони вважаються достовірними, поки не доведено протилежне (так зване доказ "prima facie" - «за першою увазі»). Якщо ж коносамент переходить до третьої особи, то оспорювання даних коносамента перевізником вже неприпустимо.
Доказательственная сила коносамента може бути в значній мірі підірвана, якщо дані про вантаж, зафіксовані в коносаменті, були виправлені, або якщо сам коносамент піддався механічних пошкоджень.
2. Коносамент виступає доказом наявності та змісту договору морського перевезення. Сам по собі коносамент не є договором морського перевезення, як це часто вважають на практиці. Договір - завжди двостороння або багатостороння угода, тоді як коносамент - односторонній акт, що підписується капітаном або іншим уповноваженим представником перевізника. Разом з тим, в коносаменті викладаються основні умови договору перевезення
3. Коносамент є товаророзпорядчим документом (цінним папером). Ця функція виражається в тому , що угоди купівлі-продажу товарів, а також інші операції з товарами здійснюються за допомогою коносамента без фізичної передачі самих товарів. Тобто коносамент, що представляє пойменовані в ньому товари може бути куплений, проданий, переданий на певних умовах. Це можливо в силу того, що коносамент, будучи цінним папером, що має ходіння на ринку, висловлює право власності на конкретний вказаний в коносаменті вантаж.
Якщо прийому вантажу передує укладення між сторонами чартеру, то відповідно виданий коносамент називається чартерним. Якщо ж судно заздалегідь не фрахтується, чартер не складається, що характерно для лінійного судноплавства, то перевезення здійснюється відповідно до коносаментом, званим лінійним.
Крім поділу коносаментів на лінійні і чартерні, прийнято також проводити розходження між береговими і бортовими коносаментами. Береговий коносамент видається на підтвердження прийому вантажу на березі (як правило, на складі перевізника). Якщо ж вантаж занурений на судно, то підтвердженням цього факту служить бортовий коносамент. Іноді берегової коносамент після навантаження замінюється на бортовий.
Залежно від того, як в коносаменті визначено особу, яка має право на одержання вантажу, коносаменти бувають іменні, ордерні і представницькою.
За іменним коносаментом вантаж може отримати лише те фізична або юридична особа, на ім'я якого він виписаний.
У ордерному коносаменті зазначається, що коносамент видано «наказу відправника» або «наказу одержувача», тобто відправником або отримувачем може здійснюватися передача коносамента іншим особам. Зазвичай в коносаменті зазначається, чиїм наказом він складений. Якщо такий запис у коносаменті відсутня, вважається, що він складений «наказу відправника».
У коносаменті на пред'явника вказується, що він виданий на пред'явника, тобто в ньому не містяться які-небудь дані щодо особи, яка має право на одержання вантажу, і тому вантаж в порту призначення має видати будь-якій особі, яка пред'явила такий коносамент.
Найбільше поширення в міжнародній торгівлі отримали ордерні коносаменти.
Передача права на вантаж по ордерного коносаменту здійснюється за бланковим або іменним написом (індосаментом), які вчиняють на лицьовій або зворотній стороні коносамента.
Бланкова напис влаштовується особою, який розпоряджається вантажем, шляхом його підпису на коносаменті. Ставлячи свій підпис, це обличчя перетворює ордерний коносамент в коносамент на пред'явника. Якщо ж після бланкової написи влаштовується іменна напис, то це перетворює ордерний коносамент в іменний.
Передача коносамента від одного особи до іншої за іменний написи здійснюється шляхом зазначення на коносаменті прізвища особи, якій передається коносамент.
За наявності безперервного ряду написів на коносаменті вантаж видається або останнього вказаною в ньому конкретній особі або ж пред'явнику коносамента з бланкової написом
Порядок складання та видачі коносамента. Пропозиція укласти договір перевезення вантажу виходить від відправника у формі складається в декількох примірниках навантажувального ордера. В вантажному ордері вказуються назва судна, найменування та кількість вантажу, вид упаковки, наявні на вантажі марки, найменування відправника та одержувача, порти відправлення і призначення. Після навантаження вантажний помічник капітана ставить свій підпис на одному з двох примірників навантажувального ордера, який перетворюється таким чином у штурманську розписку (mate's receipt) - документ, що підтверджує прийняття вантажу на борт. Коносамент вручається відправнику в обмін на штурманську розписку.
Коносамент видається в певній кількості примірників тотожного змісту, які становлять комплект (set of bills). Це робиться з метою полегшення звернення коносамента і страхує відправника від ризику втрати пересилається коносамента. При видачі вантажу по одному з примірників коносамента решта втрачають силу (stand void).
Виданий перевізником коносамент свідчить про кількість прийнятого до перевезення вантажу, його зовнішньому вигляді та стані упаковки. Коносамент, у якому немає застережень, що ставлять під сумнів кількість прийнятого до перевезення вантажу або вказівного на його неналежний стан та / або дефекти його упаковки, називається чистим коносаментом (Clean Bill of Lading).
Однак якщо зовнішній стан вантажу або його упаковка викликають сумнів щодо збереження вантажу, капітан вправі зробити відповідне застереження в коносаменті: «мішки брудні» ("bags dirty"); «бочки течуть» ("barrels leaking") і т.п. Наявність такого застереження, що робить коносамент «нечистим» (foul Bill of Lading, claused Bill of Lading) знижує доказову силу і значення коносамента як товарораспорядительного документа. Банк може не прийняти такий коносамент до обігу.
У цьому зв'язку вантажовідправник, зацікавлений в отриманні комплекту чистих коносаментів, нерідко пропонує компроміс - видачу гарантійного листа в обмін на чистий коносамент. Гарантійний лист (letter of indemnity, back letter) являє собою документ, в якому відправник зобов'язується відшкодувати перевізнику збитки, які можуть виникнути у останнього при здачі вантажу одержувачу.
Іноземна судова практика по-різному розцінює значення гарантійних листів у взаєминах перевізника та вантажовідправника. У тих випадках, коли гарантійні листи мають на меті приховати істотна невідповідність вантажу, що перевозиться зазначеним у коносаменті даними, вони розцінюються як обманні дії, шахрайство з усіма витікаючими наслідками. Коли ж гарантійний лист видається, наприклад, для уникнення простою судна з метою перевірки даних коносамента, подібна практика іноді може вважатися допустимою.
При перевезенні вантажів наливом, насипом або навалом, якщо перевізник не може перевірити дані про вантаж, він має право включити ці дані в коносамент з відповідним застереженням «Вага, якість і кількість мені невідомі» ("Weight, quality and quantity unknown to me").
Судова практика надає зазначеної застереженні лише те значення, що вона не звільняє перевізника від відповідальності, але перекладає на вантажовласника обов'язок довести вину перевізника у втраті, нестачі або псування вантажу.
У практиці може мати місце заміна коносамента необоротними документами, аналогічними тим, які використовуються при інших способах транспортування вантажів. В якості таких, наприклад, може бути використана морська накладна. Вона більш зручна для використання і більшою мірою гарантує безпеку від шахрайства. Однак у тих випадках, коли покупець має намір продати вантаж, що знаходиться в процесі морського перевезення, необхідний коносамент.
Підписанню договору морського перевезення вантажу зазвичай передує укладення торгового контракту між продавцем і покупцем, в якому визначені умови, що передбачають, зокрема, коло обов'язків, ризиків і витрат з морського перевезення вантажу, які покладаються на продавця або покупця. У цьому зв'язку практика міжнародної торгівлі виробила ряд стандартних умов, які наведені в Міжнародних правилах тлумачення торговельних термінів - Інкотермс (від англ. Incoterms - International Commerce Terms, видаваному Міжнародною торговою палатою. Вперше Правила були опубліковані в 1936 р. Додатки і зміни вносилися потім у 1953, 1967, 1976, 1980, 1990,
1999 рр.. з метою приведення правил у відповідність з поточною міжнародної торгової практикою. Остання редакція Правил носить назву Інкотермс-2010, які вступили в чинності 1 січня 2011 г. [170].
У правилах Інкотермс тлумачаться основні терміни, які використовуються при складанні міжнародних торгових контрактів. Міжнародні торгові терміни являють собою стандартні умови договору міжнародної купівлі-продажу, які визначені в документі, визнаному на міжнародному рівні. Ці умови регламентують момент передачі права власності на товар і, отже, відповідальність за зіпсувався у дорозі товар, а також неправильне оформлення документів на вантаж і т.п. Точне сприйняття кожного терміна, його впливу на контрактні, транспортні та страхові обов'язки значно спрощує процес складання договору і дозволяє уникнути або, принаймні, в значній мірі скоротити невизначеність різної інтерпретації торгових термінів у різних країнах.
Найбільш часто в процесі морського перевезення застосовуються такі умови.
1. FAS (free alongside ship) - вільно вздовж борту судна (найменування порту відвантаження). Умова ФАС передбачає, що продавець звільняється (free) від подальших витрат, ризиків і обов'язків, доставивши вантаж до борту прибув під навантаження судна (alongside ship) так близько, що дозволяє без будь-яких додаткових переміщень підняти і занурити доставлений вантаж за допомогою кранів або вантажних стріл.
За умовами ФАС на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Однак якщо сторони побажають, щоб таку обов'язок взяв на себе покупець, це має бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.
Момент подачі вантажу до борту судна визначає перехід вантажу у власність покупця.
Таким чином, перевезення вантажу забезпечує покупець.
2. FOB (free on board) - вільно на борту (найменування порту відвантаження). Умова ФОБ означає, що продавець вважається виконав своє зобов'язання з поставки з моменту переходу товару через релінги (поручні) судна в порту відвантаження. З цього моменту покупець несе всі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару. За умовами ФОБ на продавця покладаються обов'язки з очищення товару від мит для його експорту.
Коли вантаж поданий на борт судна, його укладання (stowage) і вирівнювання або штивки (treeming) виробляються вже за рахунок покупця. Хоча в практиці зустрічаються такі різновиди умови ФОБ, як "fob stowed"; "fob treemed", що передбачають, що вищевказані операції будуть проводитися за рахунок продавця.
Таким чином, продавець доставляє вантаж в узгоджений з покупцем порт відправлення, забезпечує оформлення і навантаження вантажів на борт судна, оплачує мита, податки і збори.
3. CIF (cost, insurance, freight) - вартість, страхування і фрахт (найменування порту призначення). Умова СИФ означає, хто несе витрати з доставки вантажу в порт відправлення, навантаженню судна, перевезення вантажу морем до обумовленого покупцем порту призначення та страхування вантажу. Продавець несе ризики, яким може піддатися вантаж, до моменту його фактичного навантаження на судно.
Покупець стає власником вантажу з дати, на яку виписаний коносамент, і приймає на себе ризики, пов'язані з вантажем, під час перевезення морем.
4. CFR (cost freight) - вартість і фрахт (найменування порту призначення). Ця умова є різновидом СИФ з тією лише різницею, що продавець не несе витрат по страхуванню вантажу на час його перевезення.
Нове видання Інкотермс-2010 найбільш повно і точно відображає в собі торговельну практику останнього десятиліття і містить в собі ряд нововведень:
 - Загальна кількість термінів скорочено з 13 до 11, при цьому 2 з них
 - Абсолютно нові;
 - Нова структура правил Інкотермс - 2 групи термінів: терміни, використовувані при перевезенні будь-якими видами транспорту, і терміни, використовувані при морській і внутрішній водній перевезенні (у Інкотермс-
 2000 було 4 групи);
 - Питання безпеки вантажів максимально можливо освітлені з урахуванням відмінності правових систем;
 - Введення до кожного терміна нових правил дозволяє його користувачам точно вибрати коректний термін для торгового контракту;
 - Враховані вимоги сучасного контейнерного транспорту.
 Крім того, введені два нових терміна: DAT (поставка на терміналі), DAP (поставка в пункті), які замінять терміни DDU (поставка без оплати мита), DAF (поставка на кордоні), DEQ (поставка з причалу), DES (поставка з судна), введені доповнення до термінів FOB, CFR і CIF.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Коносаменти та їх види"
 1. Стаття 143. Види цінних паперів
    коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних
 2. Ц
    коносамент як Ц. б. XIII, 55, § 6 (2) - с. 170 - 171 - ордерні Ц. б. XIII, 56, § 2 (4) - с. 233 - пред'явницькі Ц. б. XIII, 56, § 2 (4) - с. 234 - ринок Ц. б. XIII, 57, § 2 (5) - с. 264 - товаророзпорядчі Ц. б. XIII, 56, § 2 (4) - с. 233 - 235 - Ц. б. як об'єкти довірчого управління XIII, 58, § 1 (3) - с. 278 - 280; XIII, 58, § 3 (1 - 2) - с. 291 - 297 - емісійні
 3. 2. Форма договору перевезення вантажу
    коносамента або іншого документа на вантаж, передбаченого відповідним транспортним статутом чи кодексом (п. 2 ст. 785 ЦК). Транспортна накладна за загальним правилом заповнюється вантажовідправником і представляється перевізнику одночасно з передачею йому відповідного вантажу. Вона містить всі істотні умови договору і, по суті, являє собою його письмову форму. Заповнення
 4. Розподіл по виду посвідченого папером права.
    коносаменти і прості складські свідоцтва. Речове-правові цінні папери засвідчують майнове право. Такі, наприклад, заставні свідоцтва та заставні. Корпоративні цінні папери засвідчують право членства в корпорації. Типовим прикладом корпоративної цінного паперу служить
 5. Розподіл за способом легітимації держателя паперу
    коносаменти, а також подвійні складські свідоцтва та їх складові частини (складські свідоцтва та заставні свідоцтва), легітимують свого власника, якщо його ім'я укладає собою безперервний ланцюг передавальних написів (індосаментів), учинених на пред'явленої їм папері. Іменні цінні папери, як, наприклад, іменні акції та іменні облігації акціонерних товариств, характеризуються тим,
 6. Стаття 785. Договір перевезення вантажу
    коносамента або іншого документа на вантаж, передбаченого відповідним транспортним статутом або
 7. Розподіл по відношенню посвідченого папером права до каузальної угоді
    коносаментом право згідно зі ст. 119 КТМ в принципі не залежить у своєму існуванні від дійсності договору морського перевезення вантажу; отже, коносамент в цьому сенсі є абстрактна цінний папір, який, однак, не має властивість бестіпності. Абстрактність цінного паперу посилює правове становище уповноваженої по паперу особи. При паперах публічної достовірності, в яких
 8. К
    види договору К. XIII, 57, § 2 (5) - с. 262 - 265 - виконання договору К. XIII, 57, § 2 (3) - с. 258 - 261 - поняття договору К. XIII, 57, § 2 (1) - с. 253 - 255 - припинення договору К. XIII, 57, § 2 (4) - с. 261 - 262 - зміст договору К. XIII, 57, § 2 (2) - с. 255 - 258 - суб-К. XIII, 57, § 2 (5) - с. 264 - 265 Комітент XIII, 57, § 2 (1) - с. 254 Комерційна - К.
 9. § 2. Види цінних паперів
    коносаменти і прості складські свідоцтва. Речове-правові цінні папери засвідчують майнове право. Такі, наприклад, заставні свідоцтва та заставні. Корпоративні цінні папери засвідчують право членства в корпорації. Типовим прикладом корпоративної цінного паперу служить акція. Розподіл за способом легітимації держателя паперу. При цьому розподілі розрізняють чотири види цінних паперів:
 10. Стаття 224. Передача речі
    коносамента або іншого товаророзпорядчого документа на
 11. 1. Поняття договору перевезення вантажу
    коносаменту, коли вантаж здається перевізнику без умови про надання для перевезення вантажу всього судна, його частини або окремих суднових приміщень (ст. 142 КТМ). За таким договором зазвичай перевозяться вантажі в лінійному повідомленні. --- Думка про те, що і в лінійному судноплавстві можливе укладання договору перевезення вантажу за коносаментом за моделлю консенсуального
 12. Контрольні питання
    види.
© 2014-2022  yport.inf.ua