Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

6. Конституційно-правові гарантії прав і свобод

Кілька статей Конституції, що містяться в розділі про цивільних відносинах, являють собою права-гарантії, необхідні для забезпечення будь-яких прав і свобод. Так, у ст. 24 встановлено, що всі можуть звертатися до суду для захисту своїх прав та законних інтересів. Право на захист недоторканно в будь-якої інстанції і на будь-якій стадії процесу. Спеціальними інститутами і засобами незаможним забезпечується можливість звертатися до будь юрисдикційні органи і захищатися перед ними.
Згідно ст. 25, ніхто не може бути вилучений з природною підсудності, передбаченої законом. Ніхто не може бути покараний інакше, ніж у силу закону, що вступив в дію до вчинення діяння. Ніхто не може бути підданий заходам безпеки інакше, ніж у випадках, передбачених законом.
Конституція (ст. 26) в принципі забороняє видачу громадянина (вона можлива лише у випадках, прямо передбачених міжнародними угодами) і ні в якому разі не допускає видачу за політичні злочини. Однак згадуваний вище Конституційний закон про видачу осіб, які вчинили злочини геноциду, від 21 червня 1967 передбачив, що на осіб, які вчинили злочини геноциду, не поширюється і остання частина ст. 26 Конституції.
Кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 27, має особистий характер. Обвинувачений, поки не засуджений остаточним вироком суду, що не вважається винним. Покарання не може полягати в заходах, противних почуттю гуманності, і бути спрямоване на перевиховання засудженого. Смертна кара не допускається, крім випадків, передбачених військовими законами на час війни.
Нарешті, ст. 28 встановлює безпосередню відповідальність посадових осіб та службовців держави і публічних корпорацій, згідно кримінальним, цивільним і адміністративним законам, за діяння, здійснені в порушення прав. У цих випадках громадянська відповідальність поширюється також на державу і публічні корпорації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Конституційно-правові гарантії прав і свобод "
 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Чим різняться права і свободи, права людини і права громадянина? 2. У чому відмінність позитивного і негативного формулювання прав і свобод, в чому сенс цієї відмінності? 3. Як класифікуються права, свободи і обов'язки? 4. Які конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному
 2. Контрольні запитання до розділу 3
  1. Поняття "правове становище особи". 2. Громадянство; відміну громадянства від підданства. 3. Співвідношення особистості і громадянина. 4. Правосуб'єктність громадянина. Способи визначення обсягу правосуб'єктності. 5. Основні соціально-економічні права і свободи. 6. Основні політичні права і свободи. 7. Особисті права і свободи. 8. Види гарантій здійснення демократичних прав і
 3. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  У книзі показано роль і значення демократичної Конституції для розвитку держави і суспільства, шляхи забезпечення її верховенства і безпосередньої дії конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих,
 4. 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД
  У цьому розвитку дослідники виділяють три хвилі, або три покоління. Перша хвиля сходить до витоків конституціоналізму. У перших конституційних актах фіксувалися, як правило, дві групи прав і свобод, обумовлені дуалізмом громадянського і політичного суспільства. Це відповідно цивільні права і свободи, які у нас прийнято називати особистими, - перш за все недоторканність
 5. 5. Конституційно-правові гарантії прав і свобод
  У даному випадку мова йде не про загальні соціальні гарантії, які містяться в Конституції і розглядаються в наступному параграфі, а про гарантії індивідуальних, що дозволяють особі захищати своє конституційне право або свободу . Такими гарантіями є: право на звернення до публічних владі, перш за все до публічної адміністрації; право на звернення до суду, право на звернення до
 6. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  1. Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення
 7. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  Стаття 2 КК встановлює в якості однієї із завдань карного закону охорону прав і свобод людини і громадянина. Конституційні права і свободи охороняються цілим рядом норм Особливої частини КК, у тому числі нормами, воно містить-міся в гол. 16-18, 21 та інших КК. Норми в цих розділах КК ох-раняют «традиційні» цінності людського життя і загально-житія, посягання на які визнаються
 8. Контрольні питання до розділу 15
  1. Основні риси постсоціалістичної моделі конституції. 2. Основи конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних
 9. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  Поряд з рішеннями в галузі захисту особистих (невід'ємних) прав і свобод рішення в галузі забезпечення економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію . Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 10. Глава I Загальні положення
  Стаття (1) Основні права і свободи людини є невідчужуваними і належать йому від народження. Людська гідність в Росії недоторканною. Ніщо не може бути підставою для його приниження. (2) Кожен є суб'єктом права і визнається в цій якості. Перелік прав і свобод людини і громадянина, що міститься в Конституції РФ, не є вичерпним, не применшує інших прав і свобод і може
© 2014-2022  yport.inf.ua