Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

3. Обласне управління

Управління в області здійснює обласний керівник, якому допомагає обласна адміністрація, що включає його заступників. Обласного керуючого призначає Рада міністрів, а заступників - Міністр-голова. Обласний керуючий і його заступники не можуть складатися в керівних органах політичних партій і здійснювати комерційну діяльність.
Обласний керуючий забезпечує проведення державної політики, відповідає за захист національних інтересів, законність і громадський порядок та здійснює адміністративний контроль, включаючи контроль за законністю діяльності місцевого самоврядування та місцевої адміністрації, державних органів, організацій і підприємств на території області, так як на нього покладено забезпечення виконання законів в області. Він організовує оборонно-мобілізаційну підготовку населення, керує його захистом у випадках лих і аварій, відповідає за дотримання громадського порядку.
Обласний керуючий зупиняє виконання незаконних актів общинних рад та в місячний термін після їх отримання представляє їх у відповідний окружний суд. У той же термін він скасовує незаконні акти кметів громад, державних органів, організацій і підприємств.
Актами обласного керуючого є накази (заповіді), які можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Центральні державні органи та їх представники на місцях здійснюють контроль за законністю актів місцевого управління лише у передбачених законом випадках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Обласне управління "
 1. Глава 16.2. Крайова, обласна адміністрація, адміністрація автономної області, автономного округу, міста федерального значення
  обласна адміністрація, адміністрація автономної області, автономного округу. Редакція статті 136.3 від 09.12.1992 р.: Виконавчим органом (органом державного управління) краю, області, автономної області, автономного округу, міста федерального значення є відповідно крайова, обласна адміністрація, адміністрація автономної області, автономного округу, міста федерального
 2. 43.2. Система і структура органів юстиції України
  обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні в містах (міст обласного підпорядкування) управління юстиції, підприємства, установи та організації, що належать до системи його управління. Система органів управління в галузі юстиції закріплена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1998 р. «Про систему органів юстиції» 1. Її складають:
 3. 3. Місцеве управління
  обласного загальних зборів або начальника бюро публічної адміністрації в окрузі міста з правами області, якщо це не віднесено до відання центрального органу. У разі прийняття органами самоврядування протиправних рішень він вживає заходів до їх скасування, звертаючись у разі необхідності до суду, аж до Конституційного суду. На начальника обласного бюро покладається не тільки виконання завдань
 4. Стаття 377. Порядок подання наглядової скарги або подання прокурора
  обласних і прирівняних до них судів розглядаються наглядові скарги або подання на які вступили в законну силу: 1) судові накази, рішення і ухвали районних судів і світових суддів; 2) апеляційні рішення і ухвали районних судів; 3) касаційні визначення даних судів. З аналізу коментованої статті випливає, що президія крайового, обласного та рівного їм суду
 5. Стаття 389.3. Порядок складення апеляційних жа-лоби, уявлення
  обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, окружного (флотського) військового суду; 3) на проміжне рішення верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, окружного (флотського) військового суду - в судову колегію у кримінальних справах
 6. Коментар до статті 17.6
  обласної адміністрації за її запитом інформацію, необхідну для складання списків присяжних засідателів. Крайова, обласна, районна, міська адміністрація щорічно доставляє загальні і запасний списки присяжних засідателів, включаючи в них необхідне для нормальної роботи крайового, обласного суду число громадян, які постійно проживають в районах та містах краю, області. Число що включаються в
 7. 15.4. Державне управління архівною справою в Російській Федерації
  обласних бюджетів областей, обласного бюджету автономної області, окружних бюджетів автономних округів, міських бюджетів міст і районних бюджетів районів, а також за рахунок позабюджетних коштів. Органи державної влади, державні установи, організації та підприємства забезпечують відповідні державні архіви будівлями та приміщеннями, що відповідають встановленим
 8. 21.6. Судовий контроль за законністю в сфері державного управління
  обласні суди, суди міст федерального значення, суди автономних округів, автономної області, районні суди загальної юрисдикції; Вищий Арбітражний Суд РФ, федеральні арбітражні суди округів, арбітражні суди суб'єктів РФ і суди суб'єктів РФ (конституційні (статутні) суди, мирові судді). Судовий контроль у сфері державного управління здійснюється: - при розгляді скарг
 9. Стаття 1018. Відокремлення майна, що перебуває в довірчому управлінні
  управління, відокремлюються від іншого майна засновника управління, а також від майна довірчого керуючого. Це майно відображається у довірчого управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться самостійний облік. Для розрахунків з діяльності, пов'язаної з довірчим управлінням, відкривається окремий банківський рахунок. 2. Звернення стягнення за боргами засновника
 10. Глава 20. Державний бюджет РРФСР
  обласні бюджети, бюджет автономної області, бюджети автономних округів, місцеві бюджети. Редакція статті 158 від 09.12.1992 р.: У державну бюджетну систему Російської Федерації як самостійні частини включаються республіканський бюджет Російської Федерації, республіканські бюджети республік у складі Російської Федерації, крайові бюджети країв, обласні бюджети областей, міські
 11. Стаття 401.3. Порядок подачі касаційних скарги, подання
  обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, винесені ними в ході провадження у кримінальній справі в якості суду першої інстанції, - відповідно до президії верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу; 2) судові рішення, зазначені в
 12. Стаття 40. Збереження статусу адвоката
  обласного поділу, автономної республіки, виконавчий комітет обласної, міської Ради народних депутатів для затвердження і реєстрації. 3. Список, що направляється до територіального органу юстиції, повинен містити прізвища, імена та по батькові адвокатів, відомості про яких представляються для внесення до відповідного регіонального реєстру. У союзних республіках, які не мають обласного
 13. Територіальний устрій Болгарії, місцеве самоврядування та управління
  обласної керуючий, якому допомагає обласна адміністрація. Обласного керуючого призначає Рада міністрів. Обласний керуючий забезпечує проведення державної політики, відповідає за захист національних інтересів, законність і громадський порядок та здійснює адміністративний контроль. У Софії обласної керуючий не призначається. Столична велика громада є
 14. Стаття 377. Порядок подання наглядової скарги або подання прокурора
  обласних судів, судів міст федерального значення, автономної області і автономних округів, порушує його права, гарантовані ст. ст. 18, 45 (ч. ч. 1 і 2), 46 (ч. 1), 55 (ч. ч. 2 і 3) і 126 Конституції Російської Федерації. Секретаріат Конституційного Суду Російської Федерації в порядку ч. 2 ст. 40 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" раніше
 15. Контрольні питання
  обласних, волосних та міських грамот?