Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М . Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі, 2008 - перейти до змісту підручника

21. Пайові внески членів кооперативу

Розміри пайового фонду кооператіваі обов'язкового паю встановлюються на організаційних зборах членів кооперативу і передбачаються статутом кооперативу. (П. 2 ст. 35 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Розмір пайового фонду і джерело освіти визначає організаційний комітет кооперативу в рамках підготовки техніко-економічного обгрунтування проекту виробничо-економічної діяльності кооперативу (ст. 8 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»). Розмір пайового фонду і пайових внесків затверджується загальними зборами членів кооперативу.
Обов'язкові паї у виробничому кооперативі встановлюються в рівних розмірах, а в споживчому кооперативі - пропорційно передбачуваного обсягу участі члена кооперативу в господарській діяльності даного кооперативу.
Члени кооперативу можуть вносити додаткові паї, розмір та умови внесення яких встановлюються статутом кооперативу. Облік пайових внесків кооперативу ведеться у вартісному вираженні.
Результати даної оцінки підлягають затвердженню наглядовою радою кооперативу. У цьому випадку на загальні збори членів кооперативу виносяться лише спірні питання з оцінки земельних ділянок, земельних майнових часток та іншого майна.
За рішенням загальних зборів членів кооперативу грошова оцінка пайових внесків може бути піддана незалежній експертній перевірці. Пайовий внесок може включати кошти, земельні ділянки, земельні або майнові частки, інше майно, майнові права.
Частина оціночної вартості пайового внеску, що перевищує розмір обов'язкового паю, передається за згодою члена кооперативу в його додатковий пай (п. 6 ст. 35 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Член виробничого кооперативу повинен внести не менше 10% від обов'язкового паю до моменту державної реєстрації кооперативу, іншу частину обов'язкового паю - протягом року з моменту державної реєстрації кооперативу. Член споживчого кооперативу повинен внести не менше 25% від обов'язкового паю до моменту державної реєстрації кооперативу, іншу частину обов'язкового паю - у терміни, які передбачені статутом споживчого кооперативу. Рішенням загальних зборів членів кооперативу розмір пайового фонду кооперативу може бути збільшений або зменшений з внесенням відповідних змін до статуту кооперативу та державною реєстрацією зазначених змін у встановленому законом порядку.
Збільшення розміру пайового фонду здійснюється або шляхом внесення додаткових паїв, або шляхом збільшення пайових внесків за рахунок кооперативних виплат (п. 10 ст. 35 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію»).
Для збільшення пайового фонду за рахунок кооперативних виплат потрібна кваліфікована більшість голосів, оскільки це рішення є частиною виняткової компетенції загальних зборів з визначення порядку розподілу прибутку (п. 2 ст. 20 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію») .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21. Пайові внески членів кооперативу "
 1. 20. Джерела формування власних коштів
  Стаття 34 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» определяетдва джерела формування власних коштів кооперативу: пайові внески членів кооперативу та доходи кооперативу. Закон встановлює, що джерелом доходів можуть слугувати діяльність кооперативу, розміщення коштів у банках, операції з цінними паперами. Список можливих джерел доходу залишено відкритим. Визначення пайового внеску
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 3. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 4. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  Загальні положення. Виробничий кооператив (артіль) * (255) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й
 5. § 1. Загальна характеристика правового положення некомерційних організацій
  Загальні положення. Некомерційними є організації, які: 1) в якості основної мети своєї діяльності не мають отримання прибутку і 2) не розподіляють прибуток між своїми учасниками (п. 1 ст. 50 ЦК). Слід відразу зазначити, що це не передбачає повної заборони на здійснення названими особами господарської діяльності і яких-небудь виплат учасникам * (291). Так, члени
 6. § 3. Право приватної власності юридичних осіб. Загальні положення
  Поняття і суб'єкти права приватної власності юридичних осіб. У сучасний період істотно змінюється правовий режим права власності юридичних осіб, розвивається акціонерне і кооперативне законодавство, законодавство про некомерційні організації, в якому поряд з іншими ознаками, властивими юридичній особі, важливе місце приділяється їх майну. Така динаміка
 7. § 3. Управління багатоквартирними будинками
  Загальні положення. Житловий фонд, зокрема така його складова, як багатоквартирні будинки, вимагає чималих коштів для утримання та ремонту, якими необхідно ще й ефективно розпорядитися. Протягом багатьох років всю турботу про зміст та управлінні багатоквартирними житловими будинками брала на себе держава. Яким було це управління і до яких результатів воно призвело, добре відомо. Ні
 8. 11. Порядок утворення кооперативу
  Порядок утворення кооператіварегуліруется статтею 8 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Головним чином, зазначена стаття передбачає порядок утворення кооперативів не так на місці іншого сільськогосподарського підприємства, а зовсім нових. З метою освіти кооперативу громадяни та юридичні особи, які виявили бажання створити кооператив, формують організаційний комітет, до
 9. 27. Правління кооперативу і його повноваження
  Правління кооператіваявляется виконавчим органом кооперативу, що здійснює поточне керівництво його діяльністю і представляє кооператив у господарських та інших відносинах. Правління кооперативу підзвітне наглядовій раді кооперативу та загальним зборам членів кооперативу. Закон детально не зупиняється на тих повноваженнях, якими загальні збори членів кооперативу зобов'язане
 10. 28. Відповідальність членів правління кооперативу
  Збитки, завдані кооперативу внаслідок несумлінного виконання своїх обов'язків членами правління кооперативу, підлягають відшкодуванню ними кооперативу на підставі судового рішення. Якщо внаслідок недобросовісної діяльності правління кооперативу завдано збитків, то сам кооператив рішенням загальних зборів не може постановити стягнути з членів правління суму матеріального збитку.
© 2014-2022  yport.inf.ua