Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 2. Підготовка до проведення перевірки показань на місці

Перевірка показань на місці проводиться у випадках, якщо показання підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого або свідка щодо напрямку руху до місця досліджуваної події, самого місця події або окремих його об'єктів викликають сумнів , а також якщо є суперечності в показаннях декількох осіб щодо зазначених обставин. При підготовці до перевірки показань на місці слід вирішити питання про необхідність її виробництва та наявності умов для цього.
Питання про проведення перевірки показань на місці вирішується слідчим на підставі аналізу наявних матеріалів кримінальної справи, в першу чергу протоколу допиту особи, чиї свідчення передбачається перевірити, та протоколу огляду місця події. З метою ефективного виробництва даної слідчої дії необхідно скласти план. У ньому передбачаються організаційні заходи (запрошення понятих, спеціаліста та інших учасників перевірки показань на місці, час проведення, вирішення питання про використання техніко-криміналістичних засобів, транспорті тощо) і порядок виробництва слідчої дії.
У плані необхідно визначити коло осіб, які візьмуть участь у перевірці показань. Крім обов'язкових учасників (перевіряти особу, поняті і слідчий), можуть знадобитися і інші особи. Наприклад, коли перевіряються показання обвинуваченого, що знаходиться під вартою, запрошуються співробітники міліції для його охорони.
Перевірка показань часто проводиться на великих ділянках місцевості і займає багато часу, тому її проведення зазвичай планується на першу половину дня. Вибираючи час для цього, слід враховувати і такі обставини, як наявність інтенсивного руху транспорту на даній ділянці дороги, виробництво яких робіт і інші можливі перешкоди проведенню перевірки свідчень. Наприклад, якщо перевірка повинна проводитися на території заводу або будівельного об'єкта, то її слід провести у вільний час (обідня перерва, до або після роботи), що не заважатиме проведенню даної слідчої дії і не дезорганізує роботу підприємства.
Плануючи виробництво перевірки показань, слідчий ділить для цих цілей місце її проведення на окремі ділянки, що мають опорні пункти. Останні відбивають на місцевості вузлові моменти події (місце зустрічі співучасників, шляхи проникнення в приміщення, розташування трупа, місця виявлення речових доказів і т.д.).
Опорні пункти намічаються виходячи з показань допитаного особи та з урахуванням результатів огляду місця події. Окреслюючи такі орієнтири, слідчий вказує в плані деталі цього місця, які повинні бути відомі реальному учаснику події, готує необхідні контрольні питання, щоб переконатися у відповідності дійсності інформації, яка повідомляється особою, чиї показання перевіряються. Завдяки опорним пунктам слідчий має можливість планомірно і цілеспрямовано проводити дана слідча дія.
Щоб скласти чіткий план, окрім вивчення матеріалів справи слідчому іноді необхідно побувати ще раз на місці події, з'ясувати сталися зміни і можливість проведення перевірки показань. Якщо обстановка місця події зазнала суттєвих змін, наприклад в результаті будівельних робіт, то проведення даної слідчої дії може виявитися неможливим. При використанні відеозапису та фотозйомки доцільно передбачити розділ плану із зазначенням ділянок місцевості, деталей обстановки місця події, які необхідно відобразити.
У випадках коли перевірку показань планується провести на ділянках місцевості зі складним рельєфом, доцільно вивчити топографічну карту даної місцевості. Якщо перевірка показань проводитиметься в межах населеного пункту, слід ознайомитися з планом цього міста чи селища. План або топографічну карту можна використовувати і для фіксації результатів перевірки показань на місці, наприклад маршруту руху, зазначеного перевіряється особою.
У плані проведення перевірки слід передбачити заходи, що виключають можливість втечі, а також встановлення зв'язку підозрюваного або обвинуваченого, що міститься під вартою, з іншими особами. Для підтримки порядку на місці проведення перевірки показань і перешкоджання нападу з метою звільнення чи вбивства арештованого повинні бути задіяні співробітники міліції. При цьому потрібно враховувати, що знаходження співробітників міліції або їх службового транспорту на місці події можуть служити підказкою для дій особи, що перевіряється при визначенні цього місця або шляху до нього.
Необхідно визначити відправну точку маршруту. Наприклад, якщо місце перевірки показань знаходиться в селищі, а місце роботи слідчого - в районному центрі, то шлях від нього до селища не має значення для результатів перевірки; місце, звідки почнуть рух учасники перевірки показань, буде знаходитися в селищі. Точне визначення відправного пункту позбавить слідчого від непотрібної витрати часу і сил на фіксацію інформації, що не відноситься до справи.
Згідно ст. 194 КПК РФ не допускається одночасна перевірка на місці показань декількох осіб незалежно від того, чи є вони співучасниками злочину або мова йде про підозрюваного і свідку. У зв'язку з цим криміналістична тактика рекомендує залучати до участі у слідчій дії кожного разу нових понятих, щоб у них не відбулося не довільного спотворення сприймають інформації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Підготовка до проведення перевірки показань на місці "
 1. Перевірка показань на місці
  Перевірка показань на місці - слідча дія, сутність якого полягає в тому, що раніше допитані особа відтворює на місці обстановку і обставини досліджуваної події, вказує на предмети, документи і сліди, що мають значення для кримінальної справи, демонструє певні
 2. Глава 7 Тактика слідчого експерименту та перевірки показань на місці
  Стаття 181. Слідчий експеримент З метою перевірки та уточнення даних, що мають значення для кримінальної справи, слідчий має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, а також обстановки або інших обставин певної події. При цьому перевіряється можливість сприйняття будь-яких фактів, вчинення певних дій, настання якої-небудь події, а
 3. Глава 21. Перевірка показань на місці
  Глава 21. Перевірка показань на
 4. § 4. Фіксація ходу і результатів перевірки показань на місці
  Для фіксації ходу і результатів перевірки показань на місці використовують основний спосіб - складання протоколу - і допоміжні способи: графічний, фотографування і відеозапис. Протокол складається слідчим з дотриманням вимог КПК України і повинен об'єктивно і повно відображати процес проведення перевірки показань на місці. У протоколі вказується на добровільний характер дій
 5. § 3. Тактичні прийоми проведення перевірки показань на місці
  У призначений час слідчий збирає всіх учасників слідчої дії, пояснює їм мета й завдання майбутньої перевірки показань на місці, порядок її проведення. Кожному учаснику роз'яснюються його права і обов'язки. Увага понятих має бути звернена насамперед на добровільність і самостійність дій особи, чиї показання перевіряються. Допитаному особі треба пояснити, що
 6. § 2. Загальні положення тактики слідчого експерименту та перевірки показань на місці
  Відразу звернемо увагу на те, що самій ст. 181 КПК не регламентуються небудь вимоги, прийоми і рекомендації з виробництва слідчого експерименту (як то мало місце в ст. 183 КПК РРФСР). Більш «пощастило» в цьому відношенні перевірці показань на місці: ст. 194 КПК, по-перше, забороняє будь-яке стороннє втручання в хід перевірки та навідні запитання, по-друге, не допускає
 7. Стаття 96. З'ясування достовірності показань свідка
  1. Сторони кримінального провадження мают право ставити Свідкові запитання Щодо его возможности сприйматися факти, про Які ВІН Дає показання, а такоже Щодо других известить, Які могут мати значення для ОЦІНКИ достовірності показань свідка. 2. Для доведення недостовірності показань свідка сторона має право надаті показання, документи, Які підтверджують его репутацію, зокрема, Щодо его засудження за
 8. Стаття 19.6.1. Недотримання посадовими особами органів державного контролю (нагляду) вимог законодавства про державний контроль (нагляд)
  (введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 239-ФЗ) 1. Недотримання посадовими особами федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, уповноважених на здійснення державного контролю (нагляду), вимог законодавства про державний контроль (нагляд), що виразилося у проведенні перевірки за відсутності підстав для її
 9. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  1. У передбачених ЦПК випадках показання свідка можуть бути отримані до судового засідання по вирішенню конкретної цивільної справи. Так буває при допиті свідка в порядку судового доручення, при отриманні показань свідка судом в порядку забезпечення доказів, при допиті свідка в його місце перебування, при допиті свідка у разі відкладення розгляду справи (див.
 10. Стаття 38 . Підготовка справи про дисциплінарне порушення до розгляду
  Голова Дисциплінарного комітету при підготовці до розгляду справи про дисциплінарне порушення вирішує такі питання: 1) про необхідність отримання додаткових матеріалів для розгляду справи у інших учасників дисциплінарного провадження; 2) про задоволення клопотань інших учасників дисциплінарного провадження, 3) про необхідність виклику представників інших
 11. § 2. Тактика виробництва слідчих дій
  Терміни "слідче", "судове" і "процесуальна дія", згідно п. 32 ст. 5 КПК РФ можуть використовуватися в якості синонімів. Однак у юриспруденції дії, спрямовані на збирання та перевірку доказів, прийнято виділяти в особливу групу, саме їх іменують слідчими. У гносеологічному плані слідча дія є основний елемент діяльності слідчого та інших
 12. Стаття 163. Військова підготовка засуджених військовослужбовців
  Коментар до статті 163 1. Проходження військової служби передбачає підготовку (навчання) військовослужбовця, що необхідно для виконання ним обов'язків по військовій службі. Вимога про проведення такої підготовки поширюється і на засуджених військовослужбовців. Військова підготовка засуджених військовослужбовців, їх військове навчання і виховання проводяться за спеціальними програмами,
 13. Стаття 26.2. Докази
  1. Доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа, встановлюють наявність або відсутність події адміністративного правопорушення, винність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного
 14. Стаття 63. Показання свідка
  1. Показання свідка - це ПОВІДОМЛЕННЯ про відомі Йому Обставини, Які мают значення для справи. Чи не є доказ показання свідка, Який НЕ может назваті джерела своєї обізнаності Щодо певної Обставини. 1. Показання свідка - це один Із найважлівішіх ЗАСОБІВ доказування у цівільному процесі. Згідно з коментованою статтей, показання свідка - це ПОВІДОМЛЕННЯ про відомі Йому Обставини, Які мают Значення
© 2014-2020  yport.inf.ua