Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 4. Фіксація ходу і результатів перевірки показань на місці

Для фіксації ходу і результатів перевірки показань на місці використовують основний спосіб - складання протоколу - і допоміжні способи: графічний, фотографування і відеозапис. Протокол складається слідчим з дотриманням вимог КПК України і повинен об'єктивно і повно відображати процес проведення перевірки показань на місці. У протоколі вказується на добровільний характер дій раніше допитаного особи, відзначаються вихідна точка руху учасників слідчої дії, маршрут прямування, спосіб пересування по ньому, характеристика кінцевого пункту маршруту. Описуються пояснень та демонстраційні дії особи, чиї показання перевіряються, в процесі всього слідчої дії, а також використання різних предметів (макетів знаряддя злочину, манекенів та ін.) У протоколі також описуються технічні параметри фотокамери та відеоапаратури, методи зйомки або відеозапису. Робиться відмітка про складання схем по маршруту руху або планів приміщень, вказуються результати вимірювань.
У ході перевірки слідчого для ведення так званих чорнових записів доцільно використовувати диктофон, що значно полегшить йому надалі складання протоколу.
Для фіксації ходу і результатів перевірки показань на місці найбільш часто застосовується фотозйомка. Фотографування об'єктів, обстановки або демонстраційних дій особи, чиї показання перевіряються, здійснюється з використанням методів і правил криміналістичної фотографії. Потім виготовляються фототаблиці, які засвідчуються підписами слідчого, фахівця, що виконував фотозйомку, понятими та особою, чиї свідчення перевірялися. Фототаблиці, негативи або карта пам'яті, якщо застосовувалася цифрова фотокамера, додаються до протоколу перевірки показань на місці.
Для фіксації образної та звукової інформації про дії особи, чиї показання перевіряються, використовується відеозапис. Відеозйомка є більш складним і трудомістким способом фіксації. Необхідно не тільки виконати відеозапис процесу виробництва слідчої дії, а й продемонструвати її всім учасникам перевірки. У протоколі роблять відмітку про перегляді відеозапису і вносять все що надійшли зауваження.
Як правило, для здійснення відеозапису залучається фахівець. Слід ознайомити його з основними пунктами плану проведення перевірки показань і пояснити його функції. Спеціаліст діє під керівництвом слідчого і виконує його вказівки про провадження або зупинці відеозапису. Вкарбовуються маршрут прямування, зазначені перевіряється ділянки місцевості чи об'єкти, демонстраційні дії особи, чиї показання перевіряються.
Тривалість перевірки нерідко досить значна, тому слід передбачити зйомку найбільш важливих, вузлових моментів її проведення. Це ділянки місцевості, об'єкти, відомості в їх зв'язку з перевіряються показаннями: місце виявлення трупа або його частин, знарядь злочину, викрадених цінностей; відрізки маршруту; важливі відомості, повідомлені перевіряється особою.
Спочатку рекомендується зняти говорять учасників перевірки середнім і крупним планом, щоб потім по відеофільму було легше зорієнтуватися, хто і що робив, де знаходився, хто саме виголосив ту чи іншу фразу. Маршрут руху фіксується вибірково, з виділенням орієнтирів. Після оглядової зйомки місця перевірки важливо закарбувати її ключові моменти і ті результати, які впливають на оцінку отриманих доказових даних.
Крім фототаблиць і відеофільму, до протоколу перевірки показань на місці може бути прикладений план з позначенням маршруту руху, зазначенням місця та інших даних, що мають значення для розслідуваної кримінальної справи. При допиті обвинувачених і свідків перед перевіркою показань доцільно запропонувати їм власноруч скласти план або схему розташування місця, яке вони повинні вказати, визначити обстановку на ньому і вказати шлях до цього місця. Подальше зіставлення схеми, намальованої допитаним особою, з планом або схемою, які будуть складені під час перевірки показань на місці, дозволяє переконатися в достовірності чи хибності отриманих відомостей.
Результати перевірки показань на місці можуть бути відображені на масштабному або схематичному плані.
Після складання план (схема) надається для ознайомлення особі, показання якого перевірялися, та зрозумілим. Якщо висловлюються небудь зауваження, то в плані (схемі) даються додавання або виправлення або на вимогу цих осіб вони заносяться до протоколу перевірки показань на місці. План (схема) повинен бути підписаний слідчим, особою, чиї свідчення перевірялися, і понятими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Фіксація ходу і результатів перевірки показань на місці "
 1. Перевірка показань на місці
  показань на місці - слідча дія, сутність якого полягає в тому, що раніше допитані особа відтворює на місці обстановку і обставини досліджуваної події, вказує на предмети, документи і сліди, що мають значення для кримінальної справи, демонструє певні
 2. Глава 7 Тактика слідчого експерименту та перевірки показань на місці
  перевірки та уточнення даних, що мають значення для кримінальної справи, слідчий має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, а також обстановки або інших обставин певної події. При цьому перевіряється можливість сприйняття будь-яких фактів, вчинення певних дій, настання якої-небудь події, а також виявляються послідовність сталося
 3. Глава 21. Перевірка показань на місці
  показань на
 4. § 2. Тактика виробництва слідчих дій
  фіксації, вилученню і дослідженню доказів. З процесуальної точки зору це форма здійснення пізнавальної та посвідчувального діяльності особами, що несуть тягар доведення. З позицій криміналістики слідча дія - система правових приписів, що визначають умови розробки та реалізації криміналістичних прийомів і методів, покликаних оптимізувати процес отримання
 5. Допит
  фіксації уповноваженою на те особою показань учасника кримінального судочинства про обставини, що мають значення для
 6. § 2. Загальні положення тактики слідчого експерименту та перевірки показань на місці
  фіксації і вилучення слідів і речових доказів; в) слідчий має право на залучення в необхідних випадках до участі в слідчому експерименті підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка (очевидно, що при перевірці показань на місці участь особи, чиї показання перевіряються, обов'язково) а також фахівця та працівників органу дізнання. Оскільки сутність цих
 7. Стаття 96. З'ясування достовірності показань свідка
  показання, а такоже Щодо других известить, Які могут мати значення для ОЦІНКИ достовірності показань свідка. 2. Для доведення недостовірності показань свідка сторона має право надаті показання, документи, Які підтверджують его репутацію, зокрема, Щодо его засудження за завідомо неправдіві показання, обман, шахрайство або Інші Діяння, что підтверджують нечесність свідка. 3. Свідок зобов'язаний
 8. § 1. Наукові основи, поняття та види пред'явлення для впізнання
  фіксація слідів в пам'яті здійснюється в три етапи: спочатку в іконічної (сенсорної) пам'яті на основі діяльності аналізаторів виникають сенсорні сліди; потім інформація, отримана за допомогою аналізаторів, направляється у вищі відділи головного мозку, де відбуваються аналіз, сортування та переробка сигналів; на третьому етапі інформація переводиться в довгострокову пам'ять. Ідеальні сліди,
 9. Стаття 149. Бездокументарні цінні папери
  фіксацію прав, закріплених іменний або ордерним цінним папером, у тому числі в бездокументарній формі (за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки тощо). До такої форми фіксації прав застосовуються правила, встановлені для цінних паперів, якщо інше не випливає з особливостей фіксації. Особа, яка здійснила фіксацію права в бездокументарній формі, зобов'язана на вимогу володаря права
 10. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  показання свідка можуть бути отримані до судового засідання по вирішенню конкретної цивільної справи. Так буває при допиті свідка в порядку судового доручення, при отриманні показань свідка судом в порядку забезпечення доказів, при допиті свідка в його місце перебування, при допиті свідка у разі відкладення розгляду справи (див. коментар до ст. 62, 64, 70, 170
 11. § 10. Психологія перевірки показань на місці
  фіксація ходу і результатів перевірки показань на місці. Важливо, щоб протокол ясно, логічно послідовно відбивав весь шлях прямування обвинуваченого, характер його дій, зміст висловлювань і пояснень. Не менш важливий психологічний аспект мають образотворчі засоби фіксації - фотозйомка, кінозйомка, відеозапис. Вони повинні відображати основні етапи перевірки показань на місці,
 12. § 6. Тактика судового огляду місцевості і приміщень
  фіксації ходу і результатів огляду та забезпечити його необхідними технічними засобами. Враховуючи, що судді, як правило, не мають достатнього досвіду використання таких технічних засобів, як кінокамери, відеомагнітофони, при необхідності їх застосування до участі в судовому огляді доцільно залучати відповідних фахівців (експертів експертно-криміналістичного відділу,
 13. 20.4.2.5. Ухвалення рішення але результатами підсумкової перевірки
  результатами камеральної перевірки, яка виявила недоплату податку , платнику податків надсилається тільки вимога про сплату відповідної суми податку і пені. Згідно ст. 101 НК РФ повноваженнями щодо прийняття рішення (постанови) за результатами перевірки володіють тільки керівник податкового органу та його заступник. Винесення рішення за результатами розгляду матеріалів перевірки
 14. § 2. Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення
  фіксації їх ходу і результатів. За допомогою фотографування та відеозапису слідчий фіксує обстановку місця проведення експерименту до реконструкції і після її завершення. Широке застосування знаходять вимірювальні прилади (секундоміри, спідометри, термометри, прилади для визначення напрямку і сили вітру, ступеня вологості тощо), засоби освітлення (ліхтарі, прожектори, фари автомобілів і
 15. § 1. Слідчий експеримент: поняття та види
  фіксації ходу і результатів слідчого експерименту; 4) оцінки отриманих
 16. Стаття 63. Показання свідка
  показання свідка, Який НЕ может назваті джерела своєї обізнаності Щодо певної Обставини. 1. Показання свідка - це один Із найважлівішіх ЗАСОБІВ доказування у цівільному процесі. Згідно з коментованою статтей, показання свідка - це ПОВІДОМЛЕННЯ про відомі Йому Обставини, Які мают значення для справи. У СЕНСІ ст. 57 цього Кодексу звітність, 83 розрізняті показання свідка як докази, и
 17. Стаття 23. Безпосередність Дослідження показань, промов и документів
  показаннях, промовах и документах, Які НЕ були предметом безпосередно Дослідження суду, крім віпадків, передбачення Цім Кодексом. Суд может Прийняти як доказ показання ОСІБ, Які не дають їх безпосередно в судновому засіданні, позбав у випадка, передбачення Цім Кодексом. 3. Сторона обвинуваченого зобов'язана Забезпечити прісутність во время суднового РОЗГЛЯДУ свідків обвинуваченого з метою реалізації
 18. Стаття 70. Обов'язки і права свідка
  свідчення. Обов'язок з'явитися в судове засідання виникає з отриманням повістки про виклик суду. Повістка вручається свідкові з дотриманням правил гл. 10 ЦПК. До свідку, не з'явився в судове засідання без поважних причин, можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафу, а при неявці по вторинному викликом - у вигляді примусового приводу (див. коментар до ст. 168 ЦПК). Свідок має
© 2014-2022  yport.inf.ua