Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття предмета виконавчого виробництва


У сучасній науці більшість юристів дотримується точки зору про те, що виконавче провадження є стадією цивільного або арбітражного процесу. Цей напрямок вважається традиційним. Інші ж юристи стверджують, що виконавче провадження - це не стадія цивільного чи арбітражного процесу, а самостійна галузь права.
Яке б ми думка ні брали за основу, головне те, що предметом виконавчого провадження є постанова законного і обгрунтованого судового рішення, яке після набрання законної сили набуває властивість загальнообов'язковості і має бути виконано. Захист порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу в порядку цивільного або арбітражного судочинства є одним із дієвих механізмів реалізації прав і свобод людини і громадянина, які передбачені в Конституції Російської Федерації. Охорону і захист порушених і оскарженого цивільних прав відповідно до підвідомчості справ, встановленої процесуальним законодавством, здійснює суд.
Завдання суду - це захист порушених і оспорюваних прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, а також сприяння зміцненню законності і попередження правопорушень. Ці завдання також реалізуються у виконавчому судочинстві, так як на практиці дуже часто виникає необхідність примусового порядку виконання актів судів загальної юрисдикції, арбітражних судів, актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на громадян, організації обов'язки з передачі іншим громадянам, організаціям вчинення на їх користь певних дій або утримання від цих дій.
Предмет правового регулювання виконавчого провадження - неоднорідні суспільні відносини, такі як організаційно-управлінські, процесуальні, майнові, фінансові, адміністративні, наглядові, які складаються в рамках виконання судових актів і актів інших органів.
Виконавче провадження взаємодіє з багатьма галузями права, а найбільш тісно - з цивільним процесуальним правом і арбітражним процесуальним правом.
Виконавче виробництво - передусім це процесуальна галузь права, а всі відносини, які виникають в ньому, є однорідними, процесуальними.
Предмет правового регулювання виконавчого права складають процесуальні відносини, які складаються з приводу примусово-виконавчої діяльності судового пристава-виконавця у виконавчому провадженні. Примусове виконання - це виняткова міра, воно пов'язане для боржників із значними додатковими матеріальними санкціями. Треба відзначити те, що не для всіх необхідний примусовий порядок.
Особливості виконавчого провадження:
- специфічний предмет і метод правового регулювання;
- принципи виконавчого провадження;
- законодавство про виконавче провадження;
- суб'єкти - учасники виконавчого провадження відрізняються від учасників цивільного процесу та арбітражного процесу як за складом, так і за функціями, які вони здійснюють;
- предмет діяльності судового пристава-виконавця - примусова реалізація суб'єктивних прав, що мають безперечний характер, а сторонами є боржник і стягувач; відносини з примусового виконання складаються між судовим приставом-виконавцем та іншими особами, які беруть участь у виконавчому виробництві;
- у виконавчому провадженні можуть виконуватися не тільки судові акти, а й акти інших органів (комісії з трудових спорів, нотаріату, за певних обставин органів, що здійснюють контрольні функції, органів або посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, та ін.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття предмета виконавчого провадження"
 1. Поняття методу виконавчого виробництва
  виконавчого виробництва - відносини, які повинні регулюватися як відносини влади і підпорядкування, з причини участі суду в якості обов'язкового суб'єкта всіх цивільних процесуальних відносин. Суд виступає як орган влади і підпорядкування, який покликаний здійснювати правосуддя. Метод правового регулювання відносин виконавчого провадження - це поєднання імперативності і
 2. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (381), яка визначає строки призупинення виконавчого провадження. Ці терміни залежать від підстав призупинення, характеристика змісту яких дана в коментарі до ст. 436-437 справжнього
 3. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  виконавчої влади та їх посадових осіб за дозволом позитивних управлінських справ. Спільні риси адміністративно-правонаделітельного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - спрямований на створення умов для реалізації позитивних завдань у сфері діяльності виконавчої влади; - в ході адміністративно-правонаделітельного процесу
 4. Стаття 440 . Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих питань не віднесено до компетенції арбітражного суду, іншого органу або
 5. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
  виконавчого провадження - це тимчасова відмова від вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених законом, обумовлений обставинами, не залежними від судового пристава-виконавця та сторін виконавчого провадження, на період дії цих обставин . В теорії цивільного процесу виділяють обов'язкові підстави зупинення виконавчого провадження, при
 6. Стаття 432. Перерва і відновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
  поняття "перерва строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання" є те, що за наявності передбачених законом підстав протягом даного терміну припиняється і поновлюється після того, як ці підстави припинили діяти. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 22 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (374) час, що минув до
 7. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  виконавчих листів, існує ймовірність перевищення меж стягнення і порушення прав боржників. Попередження такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень майнового характеру, а також порушені стосовно
 8. Коментар до статті 31.7
  виконавче провадження, порушену судовим приставом-виконавцем на підставі виконавчого листа, виданого арбітражним судом, у випадках, передбачених федеральним законом про виконавче провадження. Зупинення або припинення виконавчого провадження проводиться арбітражним судом, який видав виконавчий лист, або арбітражним судом за місцем знаходження судового
 9. Стаття 318. Припинення провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження
  предмет і з тих же підстав рішення суду або ухвали суду про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін (п. 2 ч. 1 ст. 134 ЦПК). Точно так же суд, який розглядає позов, заявлений в такому порядку, не вправі припинити провадження у справі за аналогічним підставі, зазначеному в абз. 2 ст. 220 Кодексу. 2. Вирішуючи питання про терміни пред'явлення
 10. 19.7. Адміністративно-юрисдикційний процес: поняття, риси, структура
  виконавчої влади та їх посадових осіб з вирішення конфліктів у сфері державного управління та застосування заходів адміністративного примусу. Спільні риси адміністративно-юрисдикційного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - регламентує правозастосовчу діяльність юрисдикційного характеру; - спрямований на дозвіл
 11. Стаття 433. Роз'яснення виконавчого документа
  поняття "постанову" суду (ст. 13 ЦПК) обумовлено тим, що в ній відтворена норма ст. 32 Федерального закону "Про виконавче провадження", що поширює сферу своєї дії не тільки на постанови судів, але також на акти інших органів і посадових осіб. 3. Виконавчий документ може бути роз'яснено судом, якщо він не приведений у виконання і якщо не закінчився термін його
 12. 2.2. Предмет адміністративного права
  предмет адміністративного права. Види управлінських відносин, що регулюються нормами адміністративного права: За суб'єктним ознакою: - між супідрядними суб'єктами державного управління (вертикальні відносини); - між суб'єктами виконавчої влади, що не перебувають у стані супідрядності (горизонтальні відносини); - між суб'єктами виконавчої
© 2014-2022  yport.inf.ua