Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Л.В. Лазарєв. Правові позиції Конституційного Суду Росії, 2003 - перейти до змісту підручника

Постанови

1. / За змістом норми частини першої статті 96 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" / в її взаємозв'язку зі статтями 46, 17 (частина 2), 62 (частина 3) і 125 (частина 4) Конституції Російської Федерації, можливість захисту прав і свобод за допомогою конституційного правосуддя має бути забезпечена кожному, в тому числі іноземним громадянам та особам без громадянства, якщо законом порушені їхні права і свободи, гарантовані Конституцією Російської Федерації ...
/ Зі статті 62 (частина 3) Конституції Російської Федерації, згідно з якою / іноземні громадяни та особи без громадянства мають Російської Федерації правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами Російської Федерації, крім випадків, встановлених федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації, ... в її взаємозв'язку зі статтею 17 (частина 2) та іншими статтями Конституції Російської Федерації, що стосуються прав і свобод людини і громадянина, слід, що йдеться про випадки, встановлюваних лише стосовно до таких прав і обов'язків , які є правами і обов'язками саме громадянина Російської Федерації, тобто виникають і здійснюються в силу особливого зв'язку між державою та її громадянами. Як за буквальним змістом статей 22 і 46 Конституції Російської Федерації (з урахуванням вживання в них термінів "кожен" і "особа"), так і за змістом, що випливає з взаємозв'язку цих статей з іншими положеннями глави 2 "Права і свободи людини і громадянина" Конституції Російської Федерації, а також до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, право на свободу та особисту недоторканність і право на судовий захист є особистими невідчужуваними правами кожної людини, незалежно від наявності у нього громадянства будь-якої держави, і, отже, повинні гарантуватися іноземним громадянам та особам без громадянства нарівні з громадянами Російської Федерації ...
/ За змістом статті 22 Конституції Російської Федерації / встановлений нею порядок застосування відповідних заходів примусу поширюється і на затримання, вироблене з метою забезпечення виконання постанови про видворення з Російської Федерації в адміністративному порядку ...
В силу статті 22 (частина 2) Конституції Російської Федерації іноземний громадянин чи особа без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації, у разі видворення з Російської Федерації в примусовому порядку можуть бути до судового рішення піддані затримання на строк, необхідний для видворення, але не понад 48 годин. Понад зазначеного строку особа може залишатися затриманим лише за судовим рішенням і лише за умови, що без такого затримання рішення про видворення не може бути виконано.
При цьому судове рішення покликане гарантувати особі захист не тільки від довільного продовження терміну затримання понад 48 годин, але і від неправомірного затримання як такого, оскільки суд в будь-якому випадку оцінює законність і обгрунтованість застосування затримання до конкретної особи . Зі статті 22 Конституції Російської Федерації у взаємозв'язку з її статтею 55 (частини 2 і 3) випливає, що затримання на невизначений строк не може розглядатися як дозволене обмеження права кожного на свободу та особисту недоторканність і, по суті, є применшенням даного права. Тому ... положення Закону СРСР "Про правове становище іноземних громадян в СРСР" про затримання на строк, необхідний для видворення, не повинно розглядатися як підстава для затримання на невизначений термін навіть тоді, коли вирішення питання про видворення особи без громадянства може затягнутися в силу того, що ні одна держава не погоджується прийняти видворяти обличчя. В іншому випадку затримання як необхідний захід щодо забезпечення виконання рішення про видворення перетворювалося б у самостійний вид покарання, не передбачений законодавством Російської Федерації і суперечить зазначеним нормам Конституції Російської Федерації (Ухвала Конституційного Суду від 17 лютого 1998 року N 6-П у справі про перевірку конституційності положення частини другої статті 31 Закону СРСР від 24 червня 1981 року "Про правове становище іноземних громадян в СРСР" у зв'язку зі скаргою Яхья Дашті Гафура; пункти 2, 4 і 6 мотивувальної частини).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Постанови "
 1. Стаття 169. Виклад рішення
  Коментар до статті Непідписання рішення, ухвали суддею або одним із суддів, що розглядали справу, або підписання рішення, постанови не тими суддями, що зазначені в рішенні, постанові, є підставою для скасування рішення, поста новления в будь-якому випадку. Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 19.04.2011 N
 2. Стаття 31.4. Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них постановами Уряду Російської Федерації. 2. У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання щодо
 3. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється
 4. Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
  Постанова про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29.11 справжнього
 5. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється
 6. Стаття 307. Набрання законної сили постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та його опублікування
  Коментар до статті Постанова Президії ВАС РФ підлягає опублікуванню у журналі "Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації" і розміщується на сайті ВАС РФ. При цьому арбітражним судам слід мати на увазі, що з дня розміщення Постанови Президії ВАС РФ в повному обсязі на сайті ВАС РФ практика застосування законодавства, на положеннях якого заснована дане
 7. Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  Коментар до статті Дотримання вимог до оформлення постанов Президії ВАС РФ забезпечує його законність, обгрунтованість і вмотивованість, які є умовами обов'язковості судових актів (ст. ст. 15, 16 АПК РФ). При цьому особливе значення мають мотиви прийнятого постанови (п. 9 ст. 306 АПК РФ) і висновки і рішення за результатами роз-гляду заяви (п. 10 ст. 306 АПК РФ),
 8. Стаття 31.4 . Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них постановами Уряду Російської Федерації. 2. У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання щодо
 9. Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
  Постанова про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29.11 справжнього Кодексу . Відповідно до Федерального закону від 27.06.2011 N 162-ФЗ з 1 січня 2013 року статтю 32.2 буде доповнена частиною
 10. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 11. Коментар до статті 30.8
  Див п. 1 коментарю до ст. 30.7. Рішення за скаргою на постанову (рішення) про призначення адміністративного покарання, рішення за скаргою на постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення оголошуються які винесли їх суддею, посадовою особою негайно після їх винесення. Про осіб, які вправі подавати скаргу (заяву) на постанову (рішення) по справі,
 12. Розділ VII. Виробництво, пов'язане з виконанням судових постанов і постанов інших органів
  Розділ VII. Виробництво, пов'язане з виконанням судових постанов і постанов інших
 13. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 14. Глава 13 Як оформляється адміністративне правопорушення
  Правопорушення оформляються чотирма різними способами, і навіть співробітники ГИБДД не завжди знають, в яких випадках, наприклад, виписується протокол і постанову, а в яких одне лише постанову. Хочеться нагадати, що протокол і постанова - це два принципово різних документи. Якщо інспектор склав протокол, то порушником ви ще не визнані і покарання Вам не призначено, але як
 15. Варіант 4. Постанова без протоколу
  Якщо за порушення можливе покарання у вигляді штрафу, водій згоден з порушенням і сумою штрафу, то в цьому випадку процедура спрощується: протокол не складається, а відразу виноситься постанова. Раніше, до недавніх змін в Адміністративному Кодексі, такий документ називався «постанова-квитанція», т. к. спочатку передбачалося, що він повинен був складатися на місці порушення при
 16. Стаття 401. Оскарження постанови суду
  (в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ (ред. 06.11.2011)) 1. На постанову суду, винесене при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироку, можуть бути подані апелля-ційних скарга або подання в порядку, встановленому главою 45.1 цього Кодексу. 2. При внесенні подання на постанову суду, відповідно до якого засуджений підлягає звільненню від
 17. Стаття 30.9. Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою, та (або) рішення вищого посадової особи за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім до вищестоящого суду. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону
 18. Стаття 313. Питання, які вирішуються судом одночасно з постановою вироку
  1. При наявності у засудженого до позбавлення волі неповнолітніх дітей, інших утриманців, а також старих батьків, які потребують стороннього догляду, суд одночасно з постановою обвинувального вироку виносить ухвалу чи постанову про передачу зазначених осіб на піклування близьких родичів, родичів чи інших осіб або поміщення їх у дитячі або соціальні установи.