Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

3. ПРАВО УЧАСТІ У РЕФЕРЕНДУМІ

Як правило, в референдумах мають право брати участь всі особи, що володіють активним виборчим правом (зрозуміло, на відповідному рівні управління). Якщо, наприклад, умови отримання активного виборчого права різні при виборах в різні палати парламенту або в інші державні органи, то право участі у загальнодержавних референдумах обумовлюється активним виборчим правом по виборах в нижню палату парламенту, що обирається найбільш широким колом осіб. Аналогічний принцип діє і при місцевих референдумах. Наприклад, згідно з ч. 1 § 5 австрійського Федерального закону про народному голосуванні 1958 року в редакції 1972 «право голосу мають всі чоловіки і жінки, які на день початку кампанії з проведення народного голосування (§ 2, ч. 1) мають право брати участь у виборах до Національної ради ».
Голосування на референдумі в принципі рівне, тобто кожен виборець має таке ж число голосів, що і будь-який інший виборець, і вага кожного голосу однаковий. Але з цього бувають винятки. Наприклад, Іспанська конституція передбачила в розділі третьої частини VIII порядок формування автономних співтовариств, згідно з яким співтовариство утворюється, зокрема, з ініціативи більшості виборців у кожній провінції, входження якої в співтовариство передбачається. Число виборців у провінціях, природно, неоднаково, і голос виборця з меншої за чисельністю населення провінції важить, стало бути, більше голосу виборця з більш населеній провінції. Втім, незважаючи на це, ч. 1 ст. 5 Органічного закону № 2 про регулювання різних видів референдуму 1980 характеризує голосування на будь-якому референдумі як рівне.
Аналогічно з правилами участі у виборах вирішується у відповідних країнах питання про вільний або обов'язкової участі в референдумі.
Виборець на референдумі голосує безпосередньо за пропоноване рішення або проти нього, без вибору будь-яких проміжних ланок.
Голосування, зрозуміло, таємне з тими ж гарантіями, що й на виборах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ПРАВО УЧАСТІ У РЕФЕРЕНДУМІ "
 1. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
  учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 2. Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі
  участі у підготовці та проведенні виборів, референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 3. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а одно витрачання іншими особами в цілях досягнення певного результату на виборах,
 4. Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі
  участі у підготовці та проведенні виборів, референдуму - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 5. Фальсифікація підсумків голосування (ст. 1421 КК).
  Правом, правом на участь у референдумі, або вигаданих осіб ; 4) фальсифікація підписів виборців, учасників референдуму в списках виборців, учасників ре-ферендума; 5) заміна дійсних бюлетенів з відмітками виборців, учасників референдуму; 6) псування бюлетенів, що приводить до неможливості визначити волевиявлення виборчі-Рателя, учасників референдуму; 7) незаконне
 6. Стаття 5.22. Незаконні видача та отримання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
  учасника референдуму, в тому числі замість іншого виборця, учасника референдуму, або проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до трьох тисяч п'ятисот рублів. 2. Отримання у виборчій комісії,
 7. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 8. Коментар до статті 5.9
  правопорушення, передбачені статтею коментарів, і про процесуальні особливості оскарження постанов, винесених у справах про зазначені правопорушення, див. відповідно п. 5 і 6 коментаря до ст.
 9. Стаття 260.1. Порядок розгляду справ про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
  правових відносин, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму. Частиною 2 коментованої статті передбачено, що справи про розформування виборчої комісії, комісії референдуму розглядаються в колегіальному порядку. Частина 3 обмежує повноваження суду при винесенні визначень про застосування заходів щодо забезпечення позову, виключаючи можливість накладення арешту на виборчі
 10. Стаття 5.11. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму особами, яким участь в її проведенні заборонено федеральним законом
  участь у її проведенні заборонено федеральним законом, а одно залучення до проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму осіб, які не досягнуть на день голосування віку 18 років, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів
 11. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  правовідносин, які виникли у зв'язку з проведенням виборів і референдумів, призначених після дня набрання чинності зазначеного Федерального
 12. Стаття 5.11. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму особами, яким участь в її проведенні заборонено федеральним законом (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  участь у її проведенні заборонено федеральним законом, а одно залучення до проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму осіб, які не досягнуть на день голосування віку 18 років, у формах і методами, які заборонені федеральним законом, - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї
© 2014-2022  yport.inf.ua