Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

2. ВИДИ РЕФЕРЕНДУМУ

Класифікація референдумів, як і багатьох інших конституційно-правових інститутів, досить умовна.
По предмету референдуми поділяються на конституційні, законодавчі, міжнародно-правові та адміністративно-правові. Можливі й інші види, наприклад, з фінансових питань (такі голосування при виділенні кредитів вище певної суми часто практикуються в деяких кантонах Швейцарії), про зміну меж територіальних одиниць (проводяться, наприклад, у Франції при злитті комун). Конституційним іменується референдум, на якому вирішуються питання, пов'язані з прийняттям нової конституції або з внесенням поправок до чинної. Цілі законодавчого, міжнародно-правового та адміністративно-правового референдумів визначено їх назвою.
За своєю обов'язковості референдуми поділяються на обов'язкові та факультативні.
Обов'язковий референдум має місце у випадках, коли іншим чином рішення з певного питання не може бути прийнято. Наприклад, у ч. 2 ст. 151 Конституції Іспанії передбачено, що референдум виборчого корпусу відповідних провінцій необхідний у якості однієї зі стадій процесу вироблення та затвердження статуту (статуту) про автономію об'єднуючого ці провінції регіонального співтовариства. А згідно зі ст. 140 Конституції Швейцарської Конфедерації 1999 на голосування народу і кантонів * підлягають винесенню:
? зміни федеральної Конституції;
? вступ до організації колективної безпеки або наднаціональні спільноти;
? федеральні закони, оголошені терміновими, якщо для них немає конституційної підстави, а термін їх дії перевищує один рік; ці федеральні закони Федеральні збори повинно винести на голосування протягом року після їх прийняття.
* Формулювання «голосування народу і кантонів» означає, що рішення на референдумі приймається як більшістю голосів загальної кількості виборців, що проголосували, так і більшістю кантонів. Голосом кантону вважається результат голосування більшості його виборців, які взяли участь у референдумі (ч. 3 ст. 142 Конституції). Шість існуючих в Швейцарії напівкантонів (див. у т. 3 цього підручника п. 1 § 6 гл. VI) мають кожен по половині голосу (ч. 4 ст. 142 Конституції). Тільки при збігу результатів голосування народу (тобто виборців) і кантонів рішення вважається прийнятим.
Крім того, на голосування тільки народу підлягають винесенню:
? народні ініціативи про повний перегляд федеральної Конституції;
? народні ініціативи про частковий перегляд федеральної Конституції у формі загальної пропозиції, яке відхилено Федеральними зборами;
? питання про те, чи проводити частковий перегляд федеральної Конституції, якщо обидві ради (тобто обидві палати Федеральних зборів) розійшлися в думках.
У другому і третьому випадках референдум передбачений в якості обов'язкового засобу вирішення розбіжностей - відповідно між групою (100 тис.) виборців і Федеральними зборами, і між палатами Федеральних зборів. Мова тут йде не про зміст перегляду, а лише про саму необхідність його.
Якщо в першому випадку ми маємо справу з абсолютно обов'язковим референдумом, то в другому - з відносно обов'язковим *.
* Див: Jovicic M. Referendum. Pokusaj uporednopravnog izucavanja. Beograd, 1957, s. 11. У своїй брошурі югославський професор M. Йовічіч, аналізував, звичайно, відповідні положення швейцарської Конституції 1874, але ми визнали можливим застосувати його судження до положень чинної Конституції.
Факультативний референдум - це такий, який можна проводити, а можна і не проводити. Призначення його залежить від розсуду органу, компетентного призначати референдум, або від наявності встановленої конституцією або законом іншої ініціативи. Предметом факультативного референдуму може стати будь-яке питання або проект державного (самоуправленческого) рішення, за винятком питань або проектів, винесення яких на референдум заборонено конституцією або законом. Наприклад, згідно зі ст. 141 Конституції Швейцарської Конфедерації 1999 року по вимогу 50 тис. виборців або 8 кантонів на голосування народу можуть бути винесені:
? федеральні закони;
? оголошені терміновими федеральні закони, термін дії яких перевищує один рік;
? федеральні постанови, оскільки це передбачено Конституцією або законом;
? міжнародно-правові договори, які: а) є безстроковими або нерозривними, б) передбачають вступ до міжнародної організації, в) тягнуть багатосторонню уніфікацію права.
Факультативний референдум може проводитися за рішенням парламенту, частини парламенту, глави держави та уряду, частини виборчого корпусу, інших органів держави.
За часом проведення референдуми можуть бути дозаконодательние і послезаконодательние, тобто проводитися до розгляду законопроекту парламентом або після такого розгляду. Питання про час проведення голосування пов'язаний з правовими наслідками референдуму. Дозаконодательние референдуми звичайно є консультативними, а послезаконодательние - ратифікують, що стверджують.
За правовими наслідками референдуми можуть бути або консультативними, або постановляє. Думка, підтримане виборцями на консультативному референдумі не є обов'язковим ні для парламенту, ні для уряду. Консультативний референдум проводиться щодо законопроекту або якому-небудь акту, підготовленого державним органом, а не в результаті народної ініціативи. Разом з тим результат голосування на такому референдумі робить сильний моральний вплив і на парламент, і на уряд, оскільки їм важко опиратися волі більшості виборців. Так, в 1955 році в Швеції на консультативному референдумі був отримано негативну відповідь з приводу переходу на правосторонній рух. І парламент, і уряд в результаті не наважилися ввести нові правила дорожнього руху. Тільки через 12 років після досягнення угоди між основними політичними партіями країни парламент ввів нові правила. У Норвегії на консультативному референдумі в 1972 році 53,49% виборців висловилися проти вступу в Спільний ринок. Уряд, сприятливо ставиться до вступу в цю міжнародну організацію, відмовилося від свого наміру, хоча юридично не було пов'язане голосуванням. Рішення уряду чи парламенту, протилежне волі більшості виборців, вираженої на консультативному референдумі, може створити кризову політичну ситуацію, в результаті якої можливі дострокові парламентські вибори, відставка уряду і т. п. Консультативний референдум передбачений конституцією Швеції (частина перша § 4 гл. 8 Форми правління 1974 р.).
За місцем проведення референдуми можуть бути національними, регіональними та місцевими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. ВИДИ РЕФЕРЕНДУМУ "
 1. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
  референдумах права зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від
 2. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а одно витрачання іншими особами в цілях досягнення певного
 3. Стаття 5.22. Незаконні видача та отримання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
  референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання йому можливості проголосувати замість виборця, учасника референдуму, в тому числі замість іншого виборця, учасника референдуму, або проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для
 4. Стаття 5.21 . Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) Положення статті 5.22 в редакції
 6. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або здійснення благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від тридцяти тисяч до
 7. Стаття 5.1. Порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму
  референдуму, або нерозгляд у встановлений законом термін заяви про неправильність у списку виборців, учасників референдуму, або відмова видати громадянину письмову відповідь про причину відхилення заяви про внесення виправлення до списку виборців, учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати
 8. Стаття 5.16. Підкуп виборців, учасників референдуму чи здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми
  референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або здійснення благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на
 9. Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми
  референдуму поза агітаційного періоду, встановленого законодавством про вибори і референдуми, або в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на
 10. Стаття 5.22. Незаконна видача громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі
  референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від
 11. Стаття 5.10. Проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ)
  референдуму поза агітаційного періоду, встановленого законодавством про вибори і референдуми, або в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до
 12. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму
    референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових засобів крім коштів власного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом граничних розмірів витрачання коштів виборчого фонду, фонду референдуму, або
© 2014-2022  yport.inf.ua