Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Фальсифікація підсумків голосування (ст. 1421 КК).

Об'єктах-
тивная сторона характеризується дією у вигляді фальсіфіка-ції підсумків голосування. Вичерпний перелік дій, що визнаються фальсифікацією, зазначений в статті: 1) включення неврахованих бюлетенів до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, 2) подання завідомо неправильних відомостей про виборців, учасників референдуму; 3) завідомо неправильний-ве складання списків виборців, учасників референдуму, що виражається у включенні до них осіб, що не володіють актив-ним виборчим правом, правом на участь у референдумі,

або вигаданих осіб; 4) фальсифікація підписів виборців, учасників референдуму в списках виборців, учасників ре-ферендума; 5) заміна дійсних бюлетенів з відмітками виборців, учасників референдуму; 6) псування бюлетенів, що приводить до неможливості визначити волевиявлення виборчі-Рателя, учасників референдуму; 7) незаконне знищення бюлетенів; 8) завідомо неправильний підрахунок голосів избира-телей, учасників референдуму; 9) підписання членами избира-котельної комісії, комісії референдуму протоколу про підсумки голосування до підрахунку голосів або встановлення підсумків голо-годження; 10) свідомо невірне (не відповідає чинному-них підсумками голосування) складання протоколу про підсумки голосування; 11) незаконне внесення до протоколу про підсумки голо-годження змін після його заповнення; 12) завідомо неправильне встановлення підсумків голосування, визначення результа-тов виборів, референдуму. Злочин є закінченим з моменту вчинення будь-якого з цих дій.
Склад злочину також характеризується зазначеними у статті засобами вчинення злочину, в якості ко-торих можуть виступати бюлетені, списки виборців, учас-ників референдуму, протоколи про підсумки голосування.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Суб'єкт злочину спеціальний: член виборчої ко-місії, комісії референдуму, а при поданні завідомо неправильних відомостей про виборців, учасників референдуму або свідомо неправильному складанні списків виборців, учасників референдуму - відповідні службовці органів державної влади, органів місцевого самоврядування та Збройних Сил РФ, визначені законодавством про ви-борах і референдумі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фальсифікація підсумків голосування (ст. 1421 КК). "
 1. Стаття 141. Перешкоджання здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій Коментар до статті 141
  Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції РФ громадяни Російської Федерації мають право обирати і бути обраними до органів державної влади та органи місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумі. Виняток становлять громадяни, визнані судом недієздатними, а також утримуються в місцях позбавлення волі за вироком суду. В ході проведення виборів або референдуму громадянам
 2. Стаття 142.1. Фальсифікація підсумків голосування Коментар до статті 142.1
  Основним об'єктом аналізованого злочину виступає гарантоване Конституцією РФ вільне і рівне здійснення виборчого права, права на участь у референдумі. Факультативним об'єктом можуть бути нормальна діяльність виборчої комісії або комісії референдуму, інтереси державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування. У структуру
 3. Коментар до статті 5.24
  1. Порядок підрахунку голосів виборців, учасників референдуму та складення протоколу про підсумки голосування дільничною комісією визначено ст. 68 Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". Згідно п. 1, 2 ст. 68 зазначеного Закону підрахунок голосів виборців, учасників референдуму здійснюється
 4. 3. Злочини, що посягають на політичні права і свободи
  Злочинами проти політичних прав і свобод громадян визнаються посягання на рівноправність громадян (ст. 136 КК), виборчі права (ст. 141 і 142 КК), а також на право проведення зборів, мітингів, демонстрацій тощо (Ст. 149 КК). Політичні права і свободи - це надані Конституцією РФ можливості громадянина в державній, громадській, політичній життя,
 5. алфавітно-предметний покажчик
  --- --- Цифри в покажчику відповідають номерам статей КК РФ. А Аборт: 123. Автомобіль: 166, 175, 264. Адміністративне стягнення: 79. Амністія: 84. Аналогія: 3. Арешт: 44, 45, 54, 72, 88; заміна штрафу а. - 46, заміна виправних робіт а. - 50; призначення а. умовно - 72; звільнення від а. - 81; а. майна - 312; втечу з-під а. - 313. Атмосфера:
 6. Стаття 142.1. Фальсифікація підсумків голосування Коментар до статті 142.1
  1. На відміну від ст. 142 КК РФ, яка передбачає відповідальність за фальсифікацію виборчих документів та документів референдуму, ст. 142.1 встановлює караність фальсифікації підсумків голосування. 2. Об'єктом цього злочину, так само як і трьох попередніх, є виборче право громадян. Діяння, передбачені ст. 142, є як би приготуванням до фальсифікації підсумків
 7. § 2. Місцевий референдум
  Конституція Російської Федерації поряд з вільними виборами називає вищим безпосереднім вираженням влади народу і референдум. Місцевий референдум - це голосування жителів муніципального освіти за твердженням найбільш важливих питань місцевого значення. Законодавче визначення референдуму дано у Федеральному законі "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в
 8. § 3. Муніципальні вибори.
  Муніципальні вибори - це вибори, проведені в метою обрання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і
 9. § 2. Виборча комісія муніципального освіти
  Виборча комісія муніципального освіти - це виборча комісія, організуюча підготовку і проведення муніципальних виборів, місцевого референдуму, голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни кордонів, перетворення муніципального освіти. Досить своєрідним є
 10. § 2. Місцевий референдум
  Місцевий референдум - затвердження публічно-владних рішень шляхом загального прямого голосування жителів, постійно або переважно проживають у межах муніципального освіти (його окремих територій), з питань місцевого значення. Близький до референдуму опитування з питань місцевого значення, що проводиться у формі голосування жителів. Однак виявлене в ході опитування думку мешканців не має сили
© 2014-2022  yport.inf.ua