Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Перешкоджання законній професійній діяль-ності журналістів (ст. 144 КК).

Безпосереднім об'єктом злочину виступає свобода масової інформації, думки і слова (ст. 29 Конституції РФ) і які з цього права жур-наліста вільно шукати, запитувати, одержувати і поширювати інформацію, викладати свої особисті судження й оцінки в сообще-пах і матеріалах, призначених для розповсюдження за його підписом, відмовитися від підготовки за своїм підписом повідомлення

або матеріалу, що суперечить його переконанням, зняти свій підпис під повідомленням або матеріалом, зміст якого, за його думку, було спотворено в процесі редакційної підго-товки, або заборонити або іншим чином домовитися про умови і ха-рактер використання даного повідомлення або матеріалу, поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під псевдонімом або без підпису (ст. 47 Закону РФ від 27 грудня 1991 р. № 2124-I «Про засоби масової інформації-ції» 1). Стаття 144 КК, як наслідок, охороняє діяльність тільки професійних журналістів, тобто осіб, для яких журналістика є або роботою, або діяльністю, здійсню-ється хоча і на додаток до основної роботи, але на порів-Передачі постійній основі.
При цьому ст. 144 КК охороняє лише законну діяльність журналістів з пошуку, запрашіваніе, отримання та поширення странения масової інформації; межі такої діяльно-сти визначені ст. 4 Закону РФ «Про засоби масової ін-формації».
Об'єктивна сторона злочину характеризується вос-перешкоджанням законній професійній діяльності журналіста одним з двох зазначених у законі способів: 1) пу-тем незаконного примусу (в будь-якій формі фізичного або психічного впливу, включаючи загрозу насильством, знищити- жением або пошкодженням майна, шантаж) до поширеною-нению інформації або 2) шляхом незаконного примусу (в будь-якій формі фізичного або психічного впливу, включаючи загрозу насильством, знищенням або пошкодженням майна, шантаж) до відмови від поширення інформації. Об'єктом впливу при цьому може виступати як сам жур-наліст, так і його близькі.
Специфічним способом вчинення злочину є-ються незаконні управлінські дії відносно журна-листа або представленого ним засоби масової інформації, якщо вони націлені на перешкоджання законній професійній діяльності журналіста: наприклад, обмеження його трудових прав, прийняття передбачених законодавством
1 ВПС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.

Заходів до зупинення або припинення діяльності середовищ-
ства масової інформації.
Злочин є закінченим з моменту вчинення дій щодо перешкод законній професійній діяльності журналіста незалежно від їх фактичної успішний-ності. Реально застосоване до журналіста насильство слід кваліфікованими за сукупністю зі ст. 111, 112, 115, 116 КК.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Відповідальність настає з 16 років.
У частині 2 міститься кваліфікований склад злочини ня, що передбачає відповідальність за те саме діяння, вдосконалення-шенное особою з використанням службового становища.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перешкоджання законній професійній діяль-ності журналістів (ст. 144 КК). "
 1. Перешкоджання законній підприємницькій або іншій діяльності (ст. 169 КК).
  Законне підприємництво та інша економічна діяльність грунтується не тільки на свободі вибору виду такої діяльності, не забороненої зако-ном, вибору його організаційно-правової форми, реалізації продукту своєї діяльності, незалежності при розпорядженні прибутком, а й , найголовніше, - на обов'язковості державного-кої реєстрації та дотриманні нормативно встановленого порядку
 2. алфавітно-предметний покажчик
  --- --- Цифри в покажчику відповідають номерам статей КК РФ. А Аборт: 123. Автомобіль: 166, 175, 264. Адміністративне стягнення: 79. Амністія: 84. Аналогія: 3. Арешт: 44, 45, 54, 72, 88; заміна штрафу а. - 46, заміна виправних робіт а. - 50; призначення а. умовно - 72; звільнення від а. - 81; а. майна - 312; втечу з-під а. - 313. Атмосфера:
 3. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 5. § 3. Активні операції комерційних банків
  Поняття і пруденційного регулювання активних операцій ком-мерческих банків. Залучені кошти інших осіб, а також власні капітали комерційних банків залучаються ними в товарно-грошовий оборот. Ця сторона діяльності комерційних банків має не менше макроекономічне значення, ніж їх діяльність по залученню грошових ресурсів: гроші, зібрані і залучені в оборот
 6. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  Принципи правосуддя - це загальні керівні, вихідні положення, що визначають найбільш суттєві сторони даного виду державної діяльності. Найважливіші правові положення, що характеризують російський суд і правосуддя, відображені в Конституції РФ, яка закріплює властиві правовій державі демократичні засади організації і діяльності суду в інтересах громадян, суспільства і
 7. 9.3. Принципи організації і діяльності прокуратури
  Принципи - основні початку, що визначають сутність і призначення організації та діяльності якої публічної структури. Стосовно до прокуратурі це закріплені в ^ законі основоположні положення, в яких Вира-жено державне призначення прокуратури, визначені повноваження, характер правових засобів і методів нагляду за виконанням закону і вказується на її місце в
 8. Стаття 144. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Коментар до статті 144
  Статтею 29 Конституції РФ гарантовані свобода думки і слова, а також свобода масової інформації. Реалізація цього права в чому пов'язана з професійною діяльністю журналістів. Основним об'єктом аналізованого злочину є конституційне право на свободу масової інформації, а також встановлений порядок професійної діяльності журналіста. Додатковим об'єктом
 9. § 2. Трудові відносини у сфері міжнародного господарського обороту і колізії права
  Слід відразу обмовитися: у трудовому праві взагалі наявні як публічно-правові, так і приватно-правові елементи, що, будучи об'єктивною обставиною, відзначається багатьма авторами. У плані ж міжнародного приватного права йдеться про такі різновидах трудових відносин, які безперечно мають цивілістичний характер. У їх числі стоять передусім відносини трудового найму, в цілому
 10. § 7. Адміністративні правопорушення в галузі зв'язку та інформатизації
  Склади адміністративних проступків у галузі зв'язку та інформатизації об'єднані єдиною термінологічної логікою побудови, тому, перш ніж перейти до аналізу окремих правопорушень у цій сфері, необхідно розглянути загальні правові категорії, що вживаються до КпАП та інших нормативних актах. Зв'язок являє собою невід'ємну частину виробничої і соціальної інфраструктури
© 2014-2022  yport.inf.ua