Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму (ст. 142 КК).

Предметом злочину є виборчі документи або документи референдуму, тобто належним чином оформлені документи, що тягнуть віз-никновение, зміну або припинення прав і обов'язків у ході виборчого процесу або встановлюють підсумки голосування на виборах чи референдумі.
У ст. 142 КК міститься три складу злочину.
Об'єктивна сторона першого злочину (ч. 1) характери-зуется дією у вигляді фальсифікації (тобто повної підробки, спотворення чи підроблення) виборчих документів, документів референдуму. Злочин є закінченим з моменту з-вершенія дії.
Другий склад злочину (ч. 2) характеризується альтерна-
тивно передбаченими діями: 1) підробкою підписів

виборців, учасників референдуму у підписних листах;
2) засвідченням свідомо підроблених підписів (підписних лис-тів). Кримінально караних характер цих дій надає чи особлива характеристика суб'єктного складу (група осіб за попередньою змовою або організована група), або спосіб вчинення злочину (підкуп, примус, примі-ня насильства або загроза його застосування, знищення імущі-ства або загроза його знищення), або наступ обществен-но небезпечних наслідків (істотне порушення прав і закон-них інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави). Злочин є закінченим або з моменту вчинення відповідаю- щих дій, або з моменту настання наслідків.
Третій склад злочину (ч. 3) також характеризується альтернативних передбаченими діями: 1) незаконним виготовленні виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосу-вання на референдумі ; 2) зберіганням або 3) перевезенням незакон-но виготовлених виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі. Злочин є закінченим з моменту вчинення відповідних дій.
Суб'єктивна сторона всіх трьох складів характеризується прямим умислом.
Суб'єкт злочину спеціальний стосовно до ч. 1 (вказано в статті) і до ч. 2 - при засвідченні завідомо підроблений-них підписів, підписних листів (вказано в законодавстві про вибори і референдуми); стосовно до іншим дію-віям, утворюючим об'єктивну сторону, суб'єкт злочину загальний.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму (ст. 142 КК). "
 1. 3. Суспільно небезпечні наслідки
  виборчих документів та документів референдумів (ст. 142 КК) тягне дисфункцію у виборчих процесах, а також ущемляє виборчі права громадян. Межі між злочином і незлочинним цивільним правопорушенням проходять по велич завданої шкоди, яка визначається обсягом і значенням спростовуваності документів. Зокрема, має значення, порушена таємниця голосування
 2. алфавітно-предметний покажчик
  фальсифікація бухгалтерських і інших облікових д. - 195, 199; втрата д. - 284; перетин кордону без д. - 322; д. підроблені - 327; підроблення д. - 339. Борг громадський: 63, 105, 111, 112, 117. Боржник: 195. Посадова особа: 140, 149, 169, 170, 188, 285 - 293, 318, 320. Посадове становище: 141, 290. Донос: 306. Доступ: 272, 274. Дохід: 169. Дорогоцінні метали, природні камені:
 3. Стаття 142.1. Фальсифікація підсумків голосування Коментар до статті 142.1
  фальсифікацію виборчих документів та документів референдуму, ст. 142.1 встановлює караність фальсифікації підсумків голосування. 2. Об'єктом цього злочину, так само як і трьох попередніх, є виборче право громадян. Діяння, передбачені ст. 142, є як би приготуванням до фальсифікації підсумків голосування. Зрозуміло, фальсифікація підсумків голосування може
 4. Стаття 142. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму Коментар до статті 142
  фальсифікації виборчих документів, документів референдуму. Фальсифікація виборчих документів (документів референдуму) може полягати в підчистки, внесення неправдивих записів, їх доповненні неіснуючими даними, підміні документів і другом спотворенні даних. Об'єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч. 2 даної статті, складає виконання альтернативних
 5. Стаття 142.1. Фальсифікація підсумків голосування Коментар до статті 142.1
  фальсифікації підписів виборців, учасників референдуму в списках виборців, учасників референдуму (залишення підписів іншими особами замість підписів відповідних виборців (учасників референдуму), як схожих з справжнім підписом, так і відмінних від неї); 5) заміни дійсних бюлетенів з відмітками виборців, учасників референдуму (вилучення бюлетенів з урни для голосування
 6. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  фальсифікація виборчих документів, документів референдуму або неправильний підрахунок голосів і т.д.); за злочини проти сім'ї та неповнолітніх (у тому числі за втягнення неповнолітніх у злочину чи інші антигромадські дії, торгівлю неповнолітніми, жорстоке поводження з ними і т. д.); за злочини проти власності (крадіжка, шахрайство, грабіж, розбій,
 7. 3. Злочини, що посягають на політичні права і свободи
  фальсифікацію як виборчих документів, так і документів референдуму * (362). Суспільна небезпека цього злочину визначається порушенням конституційної норми (ст. 32) Конституції РФ, що забезпечує демократичні принципи формування та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Стаття 142 КК доповнює ст. 141, і обидві вони в сукупності є
 8. Скорочення
  фальсифікацію документів референдуму. У ній говорилося лише про перешкоджання здійсненню права брати участь у референдумі шляхом насильства, обману, погроз або підкупу. * (363) Предмет не є обов'язковою ознакою даного злочину, так як при порушенні таємниці голосування він відсутній. * (364) Неправильний підрахунок голосів здійснюється в процесі їх підрахунку, в процесі
 9. 5. Злочини, що посягають на встановлений порядок ведення офіційних документів і документальне оформлення фактів, що мають юридичне значення
  фальсифікація виборчих документів, документів референдуму або неправильний підрахунок голосів (ст. 142); підробка рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 233); службове підроблення (ст. 292); фальсифікація доказів (ст. 303). По-друге, у ст. 170 (реєстрація явно незаконних операцій із землею, спотворення облікових даних
 10. Стаття 142. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму Коментар до статті 142
  фальсифікації виборчих документів, їх підробці, у внесенні неіснуючих виборців у підписні листи, в списки виборців, у виготовленні підроблених бюлетенів. 3. Суб'єктивна сторона - прямий умисел: винний усвідомлює, що він фальсифікує виборчі документи, і бажає цього. 4. Суб'єкт спеціальний - член виборчої комісії, комісії з проведення референдуму,
© 2014-2022  yport.inf.ua