Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Правонаступництво і співучасть у виконавчому провадженні


Правонаступництво - це перехід прав та обов'язків під час виконавчого провадження від однієї сторони до іншої особи , раніше не брала участі у виконавчому провадженні.
Основні особливості, що стосуються правонаступництва:
- правонаступництво являє собою заміну однієї зі сторін у разі її вибуття у процесі виконання виконавчого документа її правонаступником;
- правонаступництво можливо протягом всього виконавчого провадження, тобто правонаступництво можливо з моменту порушення виконавчого провадження до його закінчення (ст. 27 ФЗ "Про виконавче провадження);
- для правонаступника всі дії, вчинені до його вступу у виконавче виробництво, обов'язкові в тій мірі, в якій вони були б обов'язкові для сторони, яку правонаступник замінив;
- підстави правонаступництва у виконавчому провадженні ті ж, що і в матеріальному праві, - це смерть громадянина, реорганізація юридичної особи, поступка вимоги, переведення боргу ;
- правонаступництво не допускається, якщо воно не представлено в матеріальному праві, наприклад, виключається правонаступництво в трудовому праві у справах про поновлення на роботі, тому не може бути правонаступництва по таких справах і у виконавчому провадженні;
- судовий пристав-виконавець у випадках правонаступництва згідно з підставами, встановленими законом, виносить постанову про заміну сторони у виконавчому провадженні і продовжує виконавче виробництво, що не припиняючи його (за винятком випадків, перелічених у п. 1 ст. 20 ФЗ "Про виконавче провадження"), за участю правонаступника вибула сторони. Для правонаступника, допущеного у виконавче виробництво, всі дії, вчинені до його вступу у виконавче виробництво, обов'язкові в тій мірі, в якій вони були обов'язкові для вибула боку .
Основні особливості, що стосуються співучасті у виконавчому провадженні:
- співучасть у виконавчому провадженні означає участь в одному провадженні кількох стягувачів або декількох боржників. Права та обов'язки тих і інших не виключають один одного;
- співучасники незалежні один від одного і можуть здійснювати на свій розсуд будь-які передбачені законом дії;
- у виконавчому провадженні співучасть може бути як активне, так і пасивне;
- співучасники наділені правом доручити участь у виконавчому провадженні одному з них. У цьому випадку повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до федерального закону;
- повноваження одного із співучасників, який є представником за дорученням інших співучасників, можуть бути виражені в усній заяві довірителя судового пристава-виконавця (ст. 29 ФЗ "Про виконавче провадження".
- ---
| Активне співучасть, тобто одночасне |
| участь кількох осіб на стороні |
--- ---> | стягувача |
| Види співучасті в + - L --- ---
| виконавче провадження + --- ---
L --- --- L-> | Пасивне співучасть, тобто одночасне |
| участь кількох осіб на стороні як |
| стягувача, так боржника |
L --- ---
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Правонаступництво і співучасть у виконавчому провадженні"
 1. Стаття 44. Процесуальне правонаступництво
  правонаступництво в цивільному судочинстві визначається статтею коментарів як заміна правонаступником сторони , що вибула з спірного або встановленого судом матеріального правовідносини. Це не означає, що інститут процесуального правонаступництва застосовний тільки відносно сторін, і тільки у справах позовного провадження. Норми ЦПК передбачають можливість правонаступництва третіх осіб з
 2. Стаття 438 . Відновлення виконавчого провадження
  виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (381), яка визначає строки призупинення виконавчого провадження. Ці терміни залежать від підстав призупинення, характеристика змісту яких дана в коментарі до ст. 436-437 справжнього
 3. Поняття методу виконавчого виробництва
  виконавчого виробництва - відносини, які повинні регулюватися як відносини влади і підпорядкування, з причини участі суду в якості обов'язкового суб'єкта всіх цивільних процесуальних відносин. Суд виступає як орган влади і підпорядкування, який покликаний здійснювати правосуддя. Метод правового регулювання відносин виконавчого провадження - це поєднання імперативності і
 4. Принципи виконавчого виробництва
  виконавчого провадження - сукупність нормативно закріплених основних положень, які визначають сутність і зміст процесуальних відносин, що виникають у виконавчому провадженні. Принципи виконавчого провадження можна поділити на види принципів, такі як: - конституційні принципи; - міжгалузеві принципи; - принципи виконавчого провадження.
 5. Глава XII. Співучасть у злочині
  Глава XII. Співучасть у
 6. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих питань не віднесено до компетенції арбітражного суду, іншого органу або
 7. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
  виконавчого провадження - це тимчасова відмова від вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених законом, обумовлений обставинами, не залежними від судового пристава-виконавця та сторін виконавчого виробництва, на період дії цих обставин. В теорії цивільного процесу виділяють обов'язкові підстави зупинення виконавчого провадження, при
 8. Ч
  правонаступництво, см. Сингулярне правонаступництво Приватноправові відносини - динаміка Ч. о. I, 1, § 1 (2) - с. 4 - 5 - статика Ч. о. I, 1, § 1 (2) - с. 4 Частина терміни III, 17, § 1 (3) - с. 627 Приватний інтерес I, 1, § 1 (1) - с. 2 Членські відносини, см. Корпоративні
 9. 1. Спадкодавець
  правонаступництва є спадкодавець і спадкоємці. Спадкодавець - особа, після смерті якого настає спадкове правонаступництво . У літературі нерідко відзначається, що суб'єктом спадкового правонаступництва спадкодавець не стає, оскільки саме правовідношення виникає лише після смерті громадянина. Проти цього твердження важко заперечити. Разом з тим дані, що відносяться до фігури
 10. Форми співучасті і їх юридичне значення
  співучасників разом із зовнішніми його проявами. Співучасть без попереднього угоди всі випадки участі в переступив-і, коли згода в поведінці співучасників виникло в процесі соверш-я переступив-я. Співучасть з попередньою угодою - коли угоду про спільну участь в соверш-і переступив-я відбулося заздалегідь, до початку його соверш-я. Це забезпечує взаємну поінформованість про
 11. 2. Склад учасників цивільних правовідносин
  правонаступництва, під яким розуміють перехід прав та обов'язків від однієї особи - правопредшественника до іншої особи - правонаступника, що заміняє його у правовідносинах. Правонаступництво буває універсальним (загальним) і сингулярним (приватним). При загальному правонаступництво правонаступник в результаті одного юридичного акту займає місце правопредшественника у всіх правовідносинах (за винятком тих,
© 2014-2022  yport.inf.ua