Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Принципи виконавчого виробництва


Принцип виконавчого провадження - сукупність нормативно закріплених основних положень, які визначають сутність і зміст процесуальних відносин, що виникають в виконавче провадження.
Принципи виконавчого провадження можна поділити на види принципів, такі як:
- конституційні принципи;
- міжгалузеві принципи;
- принципи виконавчого провадження.
Конституційні принципи поширюються на вагу процесуальні відносини, так як складають гарантію законного застосування державного примусу в області виконавчого провадження.
Основні конституційні принципи у виконавчому провадженні:
- принцип законності - людина, її права і свободи є найвищою цінністю, а визнання, дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави (ст. 2 Конституції РФ);
- принцип рівноправності сторін - усі рівні перед законом, в тому числі у виконавчому провадженні (ст. 19 Конституції РФ);
- принцип отримання юридичної допомоги - кожному гарантується право на одержання кваліфікованої юридичної допомоги (ст. 48 Конституції РФ).
Міжгалузеві принципи характерні для кількох галузей права і діють не тільки у цивільному процесуальному праві, а й у кримінально-процесуальному, арбітражному процесі і у виконавчому провадженні. Наприклад, це принцип національної мови судочинства.
Принципи виконавчого провадження:
- диспозитивний принцип;
- імперативний принцип;
- недоторканність особи боржника;
- принцип недоторканності мінімуму засобів існування боржника і членів його сім'ї;
- пропорційність розподілу стягуються сум між стягувачами;
- принцип законності.
Диспозитивний принцип у виконавчому провадженні означає, що кожен суб'єкт незалежний, розпоряджається особистими повноваженнями вільно, без втручання з боку інших суб'єктів. Але диспозитивність залежить від тих обставин, в яких конкретно знаходиться суб'єкт у виконавчому провадженні, так як закон може надати право дії або забороняє це. Заборона означає, що в дію вступає імперативний принцип виконавчого провадження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи виконавчого провадження "
 1. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (381), яка визначає строки призупинення виконавчого провадження. Ці терміни залежать від підстав призупинення, характеристика змісту яких дана в коментарі до ст. 436-437 справжнього
 2. Поняття методу виконавчого виробництва
  виконавчого виробництва - відносини, які повинні регулюватися як відносини влади і підпорядкування, з причини участі суду в якості обов'язкового суб'єкта всіх цивільних процесуальних відносин. Суд виступає як орган влади і підпорядкування, який покликаний здійснювати правосуддя. Метод правового регулювання відносин виконавчого провадження - це поєднання імперативності і
 3. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих питань не віднесено до компетенції арбітражного суду, іншого органу або
 4. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
  виконавчого провадження - це тимчасова відмова від вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених законом, обумовлений обставинами, не залежними від судового пристава-виконавця та сторін виконавчого провадження, на період дії цих обставин . В теорії цивільного процесу виділяють обов'язкові підстави зупинення виконавчого провадження, при
 5. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  виконавчих листів, існує ймовірність перевищення меж стягнення і порушення прав боржників. Попередження такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень майнового характеру, а також порушені стосовно
 6. Поняті у виконавчому провадженні
  виконавчого провадження відносяться і особи, не зацікавлені в кінцевому результаті виконавчого провадження, але участь яких визнається необхідним для якісного, повного і своєчасного виконання виконавчого документа, це поняті, перекладачі, фахівці. Понятий у виконавчому провадженні - це особа, яка запрошується для участі у вчиненні виконавчих
 7. Коментар до статті 31.7
  виконавче провадження, порушену судовим приставом-виконавцем на підставі виконавчого листа, виданого арбітражним судом, у випадках, передбачених федеральним законом про виконавче провадження. Зупинення або припинення виконавчого провадження проводиться арбітражним судом, який видав виконавчий лист, або арбітражним судом за місцем знаходження судового
 8. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  виконавчої влади та їх посадових осіб за дозволом позитивних управлінських справ. Спільні риси адміністративно-правонаделітельного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - спрямований на створення умов для реалізації позитивних завдань у сфері діяльності виконавчої влади; - в ході адміністративно-правонаделітельного процесу
 9. Джерела виконавчого виробництва
  виконавчого провадження - нормативні правові акти, що містять правові норми, що регулюють умови і порядок примусового виконання судових актів судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на громадян, організації або бюджетів всіх рівнів обов'язки про передачу
 10. Витрати на проведення виконавчих дій
  виконавчих дій, можуть виникнути певні витрати, без яких неможливо виконати виконавчі дії. Наприклад, Федеральний закон "Про виконавче провадження" прямо говорить, що в деяких випадках необхідне залучення інших осіб, таких як перекладач, фахівець, що вимагає витрат. Витрати на проведення виконавчих дій - це витрачені на організацію та
 11. Стаття 432. Перерва і відновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
  виконавчого документа до виконання "є те, що за наявності передбачених законом підстав протягом даного терміну припиняється і поновлюється після того, як ці підстави припинили діяти. При цьому в Відповідно до ч. 2 ст. 22 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (374) час, що минув до перерви строку, до нового строку не
 12. Поняття предмета виконавчого виробництва
  принципи виконавчого провадження; - законодавство про виконавче провадження; - суб'єкти - учасники виконавчого провадження відрізняються від учасників цивільного процесу та арбітражного процесу як за складом, так і за функціями, які вони здійснюють; - предмет діяльності судового пристава-виконавця - примусова реалізація суб'єктивних прав, що мають безперечний
 13. Контрольні питання до розділу 12
  принцип поділу влади. 2. Еволюція теорії поділу влади на північноамериканському континенті . 3. Співвідношення конституційного принципу поділу влади та принципу стримувань і противаг. 4. Значення судової влади в системі поділу влади. 5. Механізм взаємодії виконавчої та законодавчої влади в рамках системи стримувань і противаг. 6. Односторонні повноваження
 14. Стаття 318. Припинення провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження
  виконавчого листа до виконання, необхідно керуватися положеннями ст. 21 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. "Про виконавче
 15. Стаття 433. Роз'яснення виконавчого документа
  виконавче провадження "* (375). На відміну від колишньої редакції вона передбачає Тлумачення не судової постанови (див. коментар до ст. 202 ЦПК), а виданого судом на його підставі виконавчого документа , способу і порядку його виконання. У силу того що у виконавчому документі дослівно відтворюється резолютивна частина судового постанови, між цими процесуальними
 16. Перекладач у виконавчому провадженні
  виконавчих дій у разі , якщо сторони не володіють державною мовою. На території Російської Федерації визнається державною мовою російську мову. Основні особливості, що стосуються перекладача у виконавчому провадженні: - перекладачем може бути дієздатний, повнолітній громадянин Російської Федерації, володіє мовами, знання яких необхідно для перекладу при
© 2014-2022  yport.inf.ua