Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Перекладач у виконавчому провадженні


Перекладач - це особа, яка залучається до участі при вчиненні виконавчих дій у разі, якщо сторони не володіють державною мовою. На території Російської Федерації визнається державною мовою російську мову.
Основні особливості, що стосуються перекладача у виконавчому провадженні:
- перекладачем може бути дієздатний, повнолітній громадянин Російської Федерації, володіє мовами, знання яких необхідно для перекладу при вчиненні виконавчих дій ;
- стороні, якій необхідний перекладач, надається строк для запрошення перекладача, а за відсутності такої можливості перекладач призначається судовим приставом-виконавцем, про що виноситься відповідна постанова;
- перекладач, який притягається на підставі постанови судового пристава-виконавця, повинен входити до групи перекладачів, акредитованих для роботи в судах, нотаріальних конторах, інших державних органах;
- як перекладачів не можуть бути запрошені особи, перебувають у родинних стосунках, підпорядкованості та підконтрольні учасникам виконавчого провадження, працівники юридичних осіб, якщо вони є сторонами виконавчого провадження, а також інші особи, якщо є підстави вважати, що вони прямо або побічно зацікавлені в результаті виконавчого провадження;
- судовий пристав-виконавець перевіряє і вносить до постанови про притягнення перекладача (вирішивши питання про його допуск у виконавче виробництво) дані про особу перекладача (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, адреса, взаємини зі стороною, для забезпечення прав та інтересів якої запрошений);
- судовий пристав-виконавець перед початком виконавчих дій попереджає перекладача про його відповідальність за завідомо неправильний переклад, а перекладач несе відповідальність, встановлену законодавством Російської Федерації, за завідомо неправильний переклад;
- недостовірність перекладу, виявлена в ході або після виконавчих дій, повинна бути підставою для відмови від послуг даного перекладача в майбутньому;
- при вчиненні виконавчого дії перекладач перекладає на мову боку, для забезпечення прав та інтересів якої він запрошений, всі вказівки та повідомлення судового пристава-виконавця. За складанні відповідного документа виконавчого дії перекладач здійснює його письмовий переклад і оригінал надає судовому приставу-виконавцю в термін, зазначений останнім, а копію - стороні, на користь якої діє;
- питання про відвід перекладача вирішується судовим приставом-виконавцем;
- за результатами розгляду питання про відвід перекладача судовий пристав-виконавець виносить мотивовану постанову, яка затверджується старшим судовим приставом;
- спори, пов'язані з правомірністю скоєних виконавчих дій, коли одна зі сторін стверджує що переведення недостоверен, повинні бути дозволені в судовому порядку;
- перекладач має право на відшкодування витрат, понесених ним у процесі виконавчого провадження, які відносяться до витрат по виконавчому виробництву і оплачуються з позабюджетного фонду розвитку виконавчого виробництва за затвердженими головним судовим приставом Російської Федерації ставками з наступним відшкодуванням за рахунок боржника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перекладач в виконавче провадження "
 1. Стаття 25.10. Перекладач
  перекладача може бути притягнута будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє мовами або навичками сурдоперекладу (второпати знаки німого або глухого), необхідними для перекладу або сурдоперекладу при провадженні у справі про адміністративне правопорушення. 2. Перекладач призначається суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває справа про
 2. Стаття 25.10. Перекладач
  перекладача може бути притягнута будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє мовами або навичками сурдоперекладу (второпати знаки німого або глухого), необхідними для перекладу або сурдоперекладу при провадженні у справі про адміністративне правопорушення. 2. Перекладач призначається суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває справа про
 3. Стаття 35. Оплата роботи експерта і перекладача
  перекладача в дисциплінарному провадженні оплачується особою, з ініціативи якого зазначені особи були запрошені для участі в дисциплінарному
 4. Стаття 34. Перекладач
  виробництва для здійснення переказу за даним дисциплінарній справі. Володіння мовою має бути підтверджено документом про освіту або іншими документами. 2. Перекладач призначається рішенням Дисциплінарного комітету за власною ініціативою або за клопотанням інших учасників процесу за згодою особи, що володіє відповідним
 5. Коментар до статті 25.10
  перекладача у провадженні у справі про адміністративні правопорушення обумовлено правами осіб, що беруть участь у провадженні у даній справі, зазначених у ст. 25.1 - 25.9 КоАП. Згідно ч. 2 ст. 24.2 КоАП особам, бере участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення та не володіють мовою, якою ведеться провадження по справі, забезпечується право виступати і давати пояснення,
 6. Стаття 25.14. Відшкодування витрат потерпілому, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим
  перекладачеві і сприйнятим відшкодовуються у встановленому Урядом Російської Федерації порядку витрати, понесені ними у зв'язку з явкою до суду, орган, до посадової особи, в провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення. 2. Праця фахівця, експерта і перекладача оплачується в порядку, встановленому Урядом Російської
 7. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  перекладачеві його обов'язків, заходів процесуальної та кримінальної відповідальності за їх невиконання та після попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад він негайно приступає до виконання своєї процесуальної функції з перекладу з мови судочинства і на мову судочинства процедури розгляду та вирішення справи. Пріоритетність дій щодо встановлення
 8. Стаття 25.14. Відшкодування витрат потерпілому, його законним представникам, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим
  перекладачеві і сприйнятим відшкодовуються у встановленому Урядом Російської Федерації порядку витрати, понесені ними у зв'язку з явкою до суду, орган, до посадовій особі, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення. (В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ) 2. Праця фахівця, експерта і перекладача оплачується в порядку, встановленому Урядом
 9. Коментар до статті 25.13
  перекладачеві за наявності обставин, передбачених ст. 25.12 КоАП, має право: а) особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, - згідно з ч. 1 ст. 25.1 КоАП, б) потерпілий, у тому числі і потерпілий, опитаний як свідок, - відповідно до ч. 2 ст. 25.2 КоАП; в) законні представники фізичної особи, щодо якої ведеться
 10. Витрати на проведення виконавчих дій
  перекладач, фахівець, що вимагає витрат. Витрати на проведення виконавчих дій - це витрачені на організацію та проведення зазначених дій кошти з позабюджетного фонду розвитку виконавчого виробництва, положення про який затверджується Урядом Російської Федерації, а також кошти сторін та інших осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні. Основні
 11. Коментар до статті 24.2
  перекладача у провадженні у справах про адміністративні правопорушення див. коментар до ст. 25.10. Використовувати послуги перекладача поряд з особою, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у випадках, зазначених у ч. 2 коментованої статті, має право також потерпілий, свідок, понятий, прокурор, інші учасники провадження у зазначеній справі, статус
 12. Поняті у виконавчому провадженні
  перекладачі, фахівці. Понятий у виконавчому провадженні - це особа, яка запрошується для участі у вчиненні виконавчих дій у якості свідка, що посвідчує правильність дотримання законних процедур і сам факт вчинення дій, що у юридичних документах. ---
© 2014-2022  yport.inf.ua