Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняті у виконавчому провадженні


До учасників виконавчого провадження відносяться і особи, не зацікавлені в кінцевому результаті виконавчого провадження, але участь яких визнається необхідним для якісного, повного і своєчасного виконання виконавчого документа, це поняті, перекладачі, фахівці.
Понятий у виконавчому провадженні - це особа, яка запрошується для участі у вчиненні виконавчих дій у якості свідка, що посвідчує правильність дотримання законних процедур і сам факт вчинення дій, що у юридичних документах.
---
| Обов'язкова участь понятих в |
| виконавче провадження. Це |
| стосується вчинення виконавчих |
| дії, пов'язаних з розкриттям |
| приміщень і сховищ, займаних |
| боржником або іншими особами або |
| належать боржникові або іншим особам, |
| оглядом, арештом, вилученням і передачею |
---> | майна боржника |
| Види участі понятих в + - L ---
| виконавче провадження + --- ---
L --- L> | Факультативне участь понятих в |
| виконавче провадження. Це |
| стосується тих випадків, коли судовий |
| пристав-виконавець за своїм розсудом |
| викликає понятих |
L ---
Основні вимоги, які пред'являються до понятим у виконавчому провадженні:
- повністю дієздатні;
- повинні мати 18-річний вік;
- же не бути зацікавленими у виконанні виконавчого документа;
- не перебувати у родинних стосунках, підпорядкованості з учасниками виконавчого провадження;
- кількість понятих повинно бути не менше двох.
Не можуть бути понятими у виконавчому провадженні:
- працівники організації-боржника, щодо якої ведеться виконавче провадження і проводиться виконавче дію;
- поняті з числа осіб, які працюють у боржника за договорами підряду, тимчасових угод і т.п.
Судовий пристав-виконавець при залученні понятих до участі у виконавчому дії перевіряє дані особистості понятих (прізвища, імена, по батькові, громадянство, адреса, взаємовідношення з боржником і стягувачем) і заносить ці дані в відповідний акт, супроводжуючий виконавче дію.
Судовий пристав-виконавець перед початком виконавчих дій обов'язково роз'яснює понятим їхні права та обов'язки (ст. 40 ФЗ "Про виконавче провадження").
Основні особливості, що стосуються понятих у виконавчому провадженні:
- поняті мають право знати, для здійснення яких виконавчих дій вони запрошені, на підставі якого виконавчого документа здійснюється виконавче дію, робити зауваження з приводу вчинених дій;
- зауваження понятих підлягають занесенню до акта, що складається судовим приставом-виконавцем при вчиненні конкретного виконавчого дії, за бажанням поняті це роблять власноруч;
- факт вчинення виконавчого дії (зміст і його результати), при якому були присутні поняті, засвідчується у відповідному акті підписами понятих;
- витрати, понесені громадянами у зв'язку з притягненням їх до виконання обов'язків понятих, відносяться до витрат на проведення виконавчих дій та підлягають виплаті понятим за рахунок позабюджетного фонду розвитку виконавчого виробництва за затвердженими головним судовим приставом Російської Федерації ставками з наступним відшкодуванням за рахунок боржника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняті у виконавчому провадженні "
 1. Поняття методу виконавчого виробництва
  виконавчого виробництва - відносини, які повинні регулюватися як відносини влади і підпорядкування, з причини участі суду в якості обов'язкового суб'єкта всіх цивільних процесуальних відносин. Суд виступає як орган влади і підпорядкування, який покликаний здійснювати правосуддя. Метод правового регулювання відносин виконавчого провадження - це поєднання імперативності і
 2. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (381), яка визначає строки призупинення виконавчого провадження. Ці терміни залежать від підстав призупинення, характеристика змісту яких дана в коментарі до ст. 436-437 справжнього
 3. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  виконавчої влади та їх посадових осіб за дозволом позитивних управлінських справ. Спільні риси адміністративно-правонаделітельного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - спрямований на створення умов для реалізації позитивних завдань у сфері діяльності виконавчої влади; - в ході адміністративно-правонаделітельного процесу
 4. Стаття 440 . Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих питань не віднесено до компетенції арбітражного суду, іншого органу або
 5. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
  виконавчого провадження - це тимчасова відмова від вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених законом, обумовлений обставинами, не залежними від судового пристава-виконавця та сторін виконавчого провадження, на період дії цих обставин . В теорії цивільного процесу виділяють обов'язкові підстави зупинення виконавчого провадження, при
 6. Стаття 432. Перерва і відновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
  поняття "перерва строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання" є те, що за наявності передбачених законом підстав протягом даного терміну припиняється і поновлюється після того, як ці підстави припинили діяти. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 22 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (374) час, що минув до
 7. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  виконавчих листів, існує ймовірність перевищення меж стягнення і порушення прав боржників. Попередження такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень майнового характеру, а також порушені стосовно
 8. Витрати на проведення виконавчих дій
  понятих, | | відносяться до витрат | | фахівців та інших осіб, залучених в | | щодо вчинення + --- T -> | установленому порядку до скоєння | | виконавчих | | | виконавчих дій | | дій | | L --- --- L --- T --- | --- ---
 9. Коментар до статті 31.7
  виконавче провадження, порушену судовим приставом-виконавцем на підставі виконавчого листа, виданого арбітражним судом, у випадках, передбачених федеральним законом про виконавче провадження. Зупинення або припинення виконавчого провадження проводиться арбітражним судом, який видав виконавчий лист, або арбітражним судом за місцем знаходження судового
 10. 19.7. Адміністративно-юрисдикційний процес: поняття, риси, структура
  виконавчої влади та їх посадових осіб з вирішення конфліктів у сфері державного управління та застосування заходів адміністративного примусу. Спільні риси адміністративно-юрисдикційного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - регламентує правозастосовчу діяльність юрисдикційного характеру; - спрямований на дозвіл
 11. Стаття 433. Роз'яснення виконавчого документа
  поняття "постанову" суду (ст. 13 ЦПК) обумовлено тим, що в ній відтворена норма ст. 32 Федерального закону "Про виконавче провадження", що поширює сферу своєї дії не тільки на постанови судів, але також на акти інших органів і посадових осіб. 3. Виконавчий документ може бути роз'яснено судом, якщо він не приведений у виконання і якщо не закінчився термін його
 12. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 13. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 14. Коментар до статті 25.7
  понятого може бути залучено лише фізична особа. Присутність понятих передбачено при застосуванні до особи, підозрюваного у вчиненні адміністративного правопорушення, заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення (див. коментар до ст. 27.1). Особистий огляд здійснюється особою однієї статі з особою в присутності двох понятих тієї ж статі. При застосуванні
 15. Поняття предмета виконавчого виробництва
  виконавче провадження є стадією цивільного чи арбітражного процесу. Цей напрямок вважається традиційним. Інші ж юристи стверджують, що виконавче провадження - це не стадія цивільного чи арбітражного процесу, а самостійна галузь права. Яке б ми думка ні брали за основу, головне те, що предметом виконавчого провадження є постанова
 16. Стаття 318. Припинення провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження
  виконавчого листа до виконання, необхідно керуватися положеннями ст. 21 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. "Про виконавче
 17. Коментар до статті 31.10
  виконавчого провадження у випадках виконання постанови про призначення адміністративного покарання судовим приставом-виконавцем (см . ч. 5 ст. 32.2, ст. 32.4 КоАП) визначається відповідно до ст. 27 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 119-ФЗ "Про виконавче провадження", згідно з якою виконавче провадження закінчується: - фактичним виконанням виконавчого
 18. Виконавський збір
  виконавче провадження "судовий пристав-виконавець приймає до виконання виконавчий документ і в триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження і встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог. Боржник зобов'язаний виконати виконавчий документ в
© 2014-2022  yport.inf.ua