Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Спеціаліст у виконавчому провадженні


Участь спеціаліста у виконавчому провадженні у багатьох випадках є важливим і необхідним. Для роз'яснення які виникають при вчиненні виконавчих дій питань, які потребують спеціальних знань, судовий пристав-виконавець з власної ініціативи або на прохання сторін може своєю постановою призначити фахівця, а при необхідності - кількох спеціалістів.
Основні особливості, що стосуються участі спеціаліста:
- участь фахівця є однією з форм використання спеціальних пізнань в рамках правових процедур;
- до фахівця пред'являються певні вимоги: спеціаліст, який притягається судовим приставом-виконавцем, повинен мати необхідні спеціальні пізнання, що підтверджується документом про освіту, досвідом роботи, займаною посадою, підтверджують його кваліфікацію;
- фахівець під контролем судового пристава-виконавця виконує певні види юридично значимих дій;
- фахівець надає судовому приставу-виконавцю допомогу при вирішенні окремих конкретних питань (наприклад, оцінка вартості майна боржника) і сприяє прийняттю правильного рішення;
- у випадках, коли для проведення виконавчої дії потрібні спеціальні пізнання, судовий пристав-виконавець самостійно або на прохання сторін залучає до участі у виконавчому провадженні фахівця, виносячи про це постанову;
- в деяких випадках (по необхідності) у виконавче виробництво можуть бути залучені декілька фахівців;
- перед початком виконавчих дій, в яких бере участь фахівець, судовий пристав-виконавець повинен упевнитися в особистості і компетентності фахівця, з'ясувати його ставлення до стягувачу та боржнику;
- судовий пристав-виконавець роз'яснює спеціалістові його права та обов'язки і попереджає про відповідальність за відмову або ухилення від дачі висновку або за дачу завідомо неправдивого висновку, що зазначається в акті вчинення відповідної виконавчого дії і засвідчується підписом спеціаліста;
- висновок спеціаліста має бути докладено в письмовій формі та посвідчений його підписом;
- за відмову або ухилення від дачі висновку або дачу завідомо неправдивого висновку фахівець несе відповідальність, передбачену законом, про що він попереджається судовим приставом-виконавцем;
- фахівець не повинен бути зацікавлений у результаті справи і за наявності підстав для відводу заявити самовідвід;
- питання про відвід фахівця вирішується судовим приставом-виконавцем;
- за результатами розгляду питання про відвід фахівця судовий пристав-виконавець виносить мотивовану постанову, яка затверджується старшим судовим приставом;
- на фахівця покладається обов'язок з'явитися за викликом судового пристава-виконавця, дати об'єктивний висновок з поставлених питань, дати пояснення з приводу виконаних ним дій;
- фахівець має право на винагороду за виконану роботу, і дане винагороду відноситься до витрат на проведення виконавчих дій, виплачується вона з позабюджетного фонду розвитку виконавчого виробництва з подальшим відшкодуванням за рахунок боржника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спеціаліст в виконавче провадження "
 1. Стаття 17.9. Завідомо неправдиві показання свідка, пояснення фахівця, висновок експерта або завідомо неправильний переклад
  фахівця, висновок експерта або завідомо неправильний переклад при провадженні у справі про адміністративне правопорушення або у виконавчому виробництві - (в ред. Федерального закону від 02.10.2007 N 225-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 2. Витрати на проведення виконавчих дій
  фахівець, що вимагає витрат. Витрати на проведення виконавчих дій - це витрачені на організацію і проведення зазначених дій кошти з позабюджетного фонду розвитку виконавчого виробництва, положення про який затверджується Урядом Російської Федерації, а також кошти сторін та інших осіб, що беруть участь у виконавчому провадженні. Основні особливості,
 3. Поняті у виконавчому провадженні
  фахівці. Понятий у виконавчому провадженні - це особа, яка запрошується для участі у вчиненні виконавчих дій у якості свідка, що посвідчує правильність дотримання законних процедур і сам факт вчинення дій, що у юридичних документах. --- ---
 4. Коментар до статті 25.8
  фахівець зобов'язаний брати участь у процесуальних діях, в яких потрібні його пізнання у виявленні, закріпленні та вилученні доказів, а також у застосуванні технічних засобів. На відміну від експерта фахівець дає пояснення, а експерт уявляє, як правило , письмовий висновок. Таким чином, участь фахівця може знадобитися не тільки при розгляді справи про
 5. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також в нормативно-правового зв'язку зі ст. 42 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (381), яка визначає строки призупинення виконавчого провадження. Ці терміни залежать від підстав призупинення, характеристика змісту яких дана в коментарі до ст. 436-437 справжнього
 6. Стаття 25.8. Спеціаліст
  фахівця для участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може бути притягнута будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа , що володіє знаннями, необхідними для надання сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні доказів, а також у застосуванні технічних засобів. 2. Спеціаліст зобов'язаний: 1) з'явитися за викликом судді, органу, посадової
 7. Стаття 25.8. Спеціаліст
  фахівця для участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може бути притягнута будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє знаннями, необхідними для надання сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні доказів, а також у застосування технічних засобів. 2. Спеціаліст зобов'язаний: 1) з'явитися за викликом судді, органу, посадової
 8. Стаття 25.14. Відшкодування витрат потерпілому, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим
  фахівцеві, експерту, перекладачеві і сприйнятим відшкодовуються у встановленому Урядом Російської Федерації порядку витрати, понесені ними у зв'язку з явкою до суду, орган, до посадовій особі, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення. 2. Праця фахівця, експерта і перекладача оплачується в порядку, встановленому Урядом Російської
 9. Поняття методу виконавчого виробництва
  виконавчого виробництва - відносини, які повинні регулюватися як відносини влади і підпорядкування, по причини участі суду в якості обов'язкового суб'єкта всіх цивільних процесуальних відносин. Суд виступає як орган влади і підпорядкування, який покликаний здійснювати правосуддя. Метод правового регулювання відносин виконавчого провадження - це поєднання імперативності і
 10. Принципи виконавчого виробництва
  виконавчого провадження - сукупність нормативно закріплених основних положень, які визначають сутність і зміст процесуальних відносин, що виникають у виконавчому провадженні. Принципи виконавчого провадження можна поділити на види принципів, такі як: - конституційні принципи; - міжгалузеві принципи; - принципи виконавчого провадження.
 11. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих питань не віднесено до компетенції арбітражного суду, іншого органу або
 12. Стаття 25.14. Відшкодування витрат потерпілому, його законним представникам, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим
  фахівцеві, експерту, перекладачеві і сприйнятим відшкодовуються у встановленому Урядом Російської Федерації порядку витрати, понесені ними у зв'язку з явкою до суду , орган, до посадової особи, в провадженні яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення. (В ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ) 2. Праця фахівця, експерта і перекладача оплачується в порядку,
 13. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
  виконавчого провадження - це тимчасова відмова від вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених законом, обумовлений обставинами, не залежними від судового пристава-виконавця та сторін виконавчого провадження, на період дії цих обставин . В теорії цивільного процесу виділяють обов'язкові підстави зупинення виконавчого провадження, при
 14. Коментар до статті 17.9
  фахівця, експерта і перекладача при провадженні у справах про адміністративні правопорушення див. відповідно коментарі до ст. 25.6, 25.8 - 25.10. 2. Розглянуте адміністративне правопорушення здійснюється з прямим умислом: свідок, спеціаліст, експерт усвідомлюють протиправність своїх дій і прагнуть до заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Завідомо неправдиві показання
 15. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  виконавчих листів, існує ймовірність перевищення меж стягнення і порушення прав боржників. Попередження такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень майнового характеру, а також порушені стосовно
 16. Коментар до статті 31.7
  виконавче провадження, порушену судовим приставом-виконавцем на підставі виконавчого листа, виданого арбітражним судом, у випадках, передбачених федеральним законом про виконавче провадження. Зупинення або припинення виконавчого провадження проводиться арбітражним судом, який видав виконавчий лист, або арбітражним судом за місцем знаходження судового
 17. Стаття 17.9. Завідомо неправдиві показання свідка, пояснення фахівця, висновок експерта або завідомо неправильний переклад
  фахівця, висновок експерта або завідомо неправильний переклад при провадженні у справі про адміністративне правопорушення - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати
 18. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  виконавчої влади та їх посадових осіб за дозволом позитивних управлінських справ. Спільні риси адміністративно-правонаделітельного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - спрямований на створення умов для реалізації позитивних завдань у сфері діяльності виконавчої влади; - в ході адміністративно-правонаделітельного процесу
© 2014-2022  yport.inf.ua