Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Виконавчі документи


Виконавче виробництво являє собою систему юридичних технологій і процедур, які відносяться до галузі процесуального права. Форма процесуального акта залежить від конкретного питання, який є предметом судового розгляду.
Виконавчі документи - документи, в яких виражається зміст підстави виконання, пред'явлення яких необхідно для початку виконавчого провадження. Виконавчий документ може мати самостійне значення і складатися окремо від документа, що фіксує підставу виконання, а документ, в якому висловлено підставу виконання, може вважатися одночасно і виконавчим документом.
Виконавчі документи:
- виконавчі листи, що видаються судами на підставі: 1) прийнятих ними судових актів; 3) рішень Міжнародного комерційного арбітражу та інших третейських судів; 3) рішень іноземних судів і арбітражів; 4) рішень міждержавних органів щодо захисту прав і свобод людини;
- судові накази;
- нотаріально засвідчені угоди про сплату аліментів;
- посвідчення комісії по трудових спорах, що видаються на підставі її рішень;
- оформлення в установленому порядку вимоги органів, які здійснюють контрольні функції, про стягнення грошових коштів з відміткою банку або іншої кредитної організації про повне або часткове невиконання стягнення у зв'язку з відсутністю на рахунках боржника грошових коштів, достатніх для задоволення вимог стягувача, якщо законодавством Російської Федерації не встановлено інший порядок виконання зазначених виконавчих документів;
- постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;
- постанови судового пристава-виконавця;
- постанови інших органів у випадках, передбачених федеральним законом.
Основні вимоги, пропоновані до виконавчих документів:
- виконавчий документ повинен відповідати змісту, необхідному чинним законодавством;
- виконавчий документ, виданий на підставі судового акта, підписується суддею і засвідчується гербовою печаткою суду;
- виконавчий документ, виданий на підставі акта іншого органу, підписується посадовою особою цього органу, а у встановлених федеральним законом випадках - особою, що виписав виконавчий документ. Виконавчий документ засвідчується печаткою органу або особи, що його видала;
- зміст судового наказу та нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів визначається Цивільним процесуальним та Сімейним кодексами. Ці акти підписуються особами, які прийняли або засвідчуючи їх, і завіряються печаткою.
Зміст, якому мають відповідати виконавчі документи:
- найменування суду або іншого органу, який видав виконавчий документ;
- справа чи матеріали , за якими видано виконавчий документ, та їх номери;
- дата прийняття судового акта чи акта іншого органу, що підлягає виконанню;
- найменування стягувача-організації та боржника- організації, їх адреси; прізвище, ім'я, по батькові стягувача-громадянина і боржника-громадянина, їх місце проживання, дата і місце народження боржника-громадянина і місце його роботи;
- резолютивна частина судового акта чи акта іншого органу;
- дата вступу в силу судового акта чи акта іншого органу;
- дата видачі виконавчого документа та строк пред'явлення його до виконання.
Під судовим актом слід розуміти рішення, визначення або постанова суду.
Визначення з питань виконавчого провадження виносяться судами при вирішенні питань:
- про відновлення пропущеного строку пред'явлення виконавчого документа до виконання (ст. 16 ФЗ "Про виконавче провадження") ;
- про роз'яснення судового акта чи акта іншого органу, що підлягає виконанню (ст. 17 ФЗ "Про виконавче провадження");
- про відстрочку або про розстрочку виконання судових актів і актів інших органів, про зміну способу та порядку їх виконання (ст. 18 ФЗ "Про виконавче провадження");
- про відкладення виконавчих дій (ст. 19 ФЗ "Про виконавче провадження");
- про скорочення термінів зупинення виконавчого провадження або про його відновлення (пп. 2 і 3 ст. 22 ФЗ "Про виконавче провадження");
- про призупинення та припинення виконавчого провадження (ст. 24 ФЗ "Про виконавче провадження");
- про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за весь час з дня винесення рішення про поновлення працівника по день виконання виконавчого документа (ст. 74 ФЗ "Про виконавче провадження")
- а також в інших випадках, встановлених чинним процесуальним законодавством.
Рішення судами та арбітражними судами виносяться у випадках вирішення спорів в стадії виконавчого провадження.
Процесуальні документи судового пристава-виконавця:
- представлення судового пристава-виконавця складається в порядку, передбаченому п. 3 ст. 87 Федерального закону "Про виконавче провадження". Подання виноситься при встановленні судовим приставом-виконавцем в діях громадянина або посадової особи, умисно не виконують законних вимог судового пристава-виконавця або перешкоджають їх виконання чи іншим чином порушують законодавство Російської Федерації про виконавче провадження, ознак складу злочину. Подання вноситься судовим приставом-виконавцем у відповідні органи. Вистава є формою реагування судового пристава-виконавця на правопорушення (аналог окремої ухвали суду);
- постанови судового пристава-виконавця, які виносяться з істотних питань виконавчого провадження, які вирішуються судовим приставом-виконавцем і зачіпають інтереси сторін та інших осіб. Постанови судового пристава-виконавця повинні мати певні реквізити, які передбачені у ст. 88 ФЗ "Про виконавче провадження": 1) дата і місце винесення постанови; 2) посаду, прізвище, ім'я та по батькові судового пристава-виконавця, який виніс постанову; 3) виконавче провадження, за яким виноситься постанова; 4) аналізований питання; 5) підстави прийнятого рішення з посиланням на закони та інші нормативні правові акти, якими керувався судовий пристав-виконавець; 6) висновок з розглянутого питання; 7) порядок і строк оскарження постанови;
- акти судового пристава-виконавця , що складаються у разі необхідності фіксації скоєних ними юридичних дій як форма закріплення встановлених ними фактичних обставин. В актах судового пристава-виконавця містяться положення, які реєструють як встановлені факти (перелік описаного майна), так і вчинені дії (про роз'яснення прав учасникам виконавчого дії, про передачу арештованого майна на зберігання боржникові або іншим особам, призначеним судовим приставом-виконавцем);
- заяви судового пристава-виконавця складаються тільки в тих випадках, коли інформації, яка є у розпорядженні, недостатньо для правильного та своєчасного виконання виконавчого документа. Федеральний закон "Про виконавче провадження" уточнює випадки, коли складається заява судового пристава-виконавця: 1) при зверненні до суду або інший орган, який видав виконавчий документ, за роз'ясненням судового чи іншого акта (п. 1 ст. 17), 2) при зверненні до суду або іншого органу із заявою про відстрочення або розстрочення виконання виконавчого документа, а також про зміну способу і порядку виконання (ст. 18), 3) при зверненні (після одержання повідомлення Федеральної служби Росії у справах неспроможність і фінансового оздоровлення про дії по порушенню справи про банкрутство) до арбітражного суду з клопотанням про відстрочку виконання виконавчого документа до порушення арбітражним судом справи про банкрутство (п. 3 ст. 60), 4) при зверненні до суду з клопотанням про винесення ухвали про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за весь час з дня винесення рішення про поновлення на роботі по день виконання виконавчого документа при невиконанні боржником виконавчого документа про поновлення на роботі (ст. 74);
- повідомлення судового пристава- виконавця, які носять інформаційний характер, з метою сповіщення учасників виконавчого провадження та інших зацікавлених осіб про вчинені або планованих виконавчих діях. Повідомлення судового пристава-виконавця може носити різний назва - повідомлення, лист, але незалежно від назви незмінно його суто інформаційне значення. Федеральний закон "Про виконавче провадження" уточнює основні випадки, коли складається повідомлення: 1) при повідомленні сторін про зупинення або припинення судом виконавчого провадження (п. 3 ст. 24), 2) при повідомленні Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство), а в копії - податкового органу про вироблений арешт судовим приставом-виконавцем належного боржнику-організації майна третьої черги (п. 1 ст. 60), 3) при опублікуванні за пропозицією Федерального управління у справах про неспроможність в пресі повідомлення про звернення стягнення на майно боржника -організації (п. 2 ст. 60), 4) при повідомленні стягувачу про направлення виконавчого документа ліквідаційній комісії (п. 2 ст. 61), 5) при повідомленні боржника про день і час примусового виселення (п. 2 ст. 75) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виконавчі документи "
 1. Стаття 432. Перерва і відновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
  виконавчого документа до виконання "є те, що за наявності передбачених законом підстав протягом даного терміну припиняється і поновлюється після того, як ці підстави припинили діяти. При цьому в Відповідно до ч. 2 ст. 22 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (374) час, що минув до перерви строку, до нового строку не
 2. Стаття 433. Роз'яснення виконавчого документа
  виконавче провадження "* (375). На відміну від колишньої редакції вона передбачає Тлумачення не судової постанови (див. коментар до ст. 202 ЦПК), а виданого судом на його підставі виконавчого документа, способу і порядку його виконання. У силу того що у виконавчому документі дослівно відтворюється резолютивна частина судового постанови, між цими процесуальними
 3. Стаття 1493. Право ознайомлення з документами заявки на товарний знак
  виконавчої влади з інтелектуальної власності будь-яка особа має право ознайомитися з документами заявки, представленими на дату її подачі. 2. Порядок ознайомлення з документами заявки та видачі копій таких документів встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної
 4. Стаття 23.68. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з примусового виконання виконавчих документів та забезпечення встановленого порядку діяльності судів
  виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з примусового виконання виконавчих документів та забезпечення встановленого порядку діяльності судів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 13.26, 17.8.1, частинами 1 і 3 статті 17.14, статтею 17.15 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 410-ФЗ) 2.
 5. Стаття 430. Видача судом дубліката виконавчого листа або судового наказу
  виконавче провадження "* (372) у разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для стягнення є його дублікат. Таким чином, дублікат виконавчого листа має силу виконавчого документа. За своїм змістом він повністю збігається з втраченим оригіналом і відрізняється від нього лише наявністю відмітки "Дублікат". Зазначений Федеральний закон встановлює терміни
 6. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  виконавчих листів, існує ймовірність перевищення меж стягнення і порушення прав боржників. Попередженню такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені стосовно одного боржника кілька виконавчих проваджень майнового характеру, а також порушені стосовно
 7. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41 , 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих питань не віднесено до компетенції арбітражного суду, іншого органу або
 8. Виконавський збір
    виконавче провадження "судовий пристав-виконавець приймає до виконання виконавчий документ і в триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження і встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог. Боржник зобов'язаний виконати виконавчий документ в
 9. Коментар до статті 31.10
    виконавчого провадження у випадках виконання постанови про призначення адміністративного покарання судовим приставом-виконавцем (див. ч. 5 ст. 32.2, ст. 32.4 КоАП) визначається відповідно до ст. 27 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 119-ФЗ "Про виконавче провадження", згідно з якою виконавче провадження закінчується: - фактичним виконанням виконавчого
 10. 7.7. Територіальні федеральні органи виконавчої влади
    виконавчої влади входять до системи органів виконавчої влади РФ і здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність в межах певного територіального утворення (федерального округу, суб'єкта РФ). Загальні права територіальних органів: 1) представляти відповідні міністерства і відомства РФ в їх відносинах з органами виконавчої влади суб'єктів РФ, 2)
 11. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
    виконавчого провадження - це тимчасова відмова від вчинення виконавчих дій у випадках, передбачених законом, обумовлений обставинами, не залежними від судового пристава-виконавця та сторін виконавчого провадження, на період дії цих обставин. В теорії цивільного процесу виділяють обов'язкові підстави зупинення виконавчого провадження, при
 12. Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження
    виконавче провадження, а відсилає до ст. 39 Федерального закону "Про виконавче провадження" * (379), ч. 2, якою передбачені наступні підстави зупинення виконавчого провадження на розсуд суду: оспорювання виконавчого документа або судового акта, на підставі якого видано виконавчий документ; оспорювання в суді акта органу або посадової особи ,
 13. Стаття 1385. Публікація відомостей про заявку на винахід
    виконавчої влади з інтелектуальної власності, по закінченні вісімнадцяти місяців з дня подачі заявки на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, публікує в офіційному бюлетені відомості про заявку на винахід. Склад публікованих відомостей визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері
 14. Стаття 1435. Попередня експертиза заявки на видачу патенту
    виконавчої влади з селекційним досягненням може запросити відсутні або уточнюючі документи, які заявник зобов'язаний подати у встановлений термін. Якщо документи, відсутні на дату надходження заявки, не були представлені у встановлений термін, заявка не приймається до розгляду, про що повідомляється заявник. 3. Про позитивному результаті попередньої експертизи і
© 2014-2022  yport.inf.ua