Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Предмет злочину


Предмет злочину - це матеріалізована елемент матеріального світу, впливаючи на який винний здійснює посягання на об'єкт злочину. Так, при викраденні автомобіля об'єктом злочину є право власності, предметом - сам автомобіль. Якщо об'єкт злочину - це завжди будь соціально значимі цінності, інтереси, блага, то предмет злочину - завжди будь-яка матеріальна субстанція.
На відміну від об'єкта, який є обов'язковою ознакою будь-якого складу злочину, предмет злочину - ознака факультативний. Це означає, що деякі злочинні діяння можуть і не мати конкретного предмета посягання (наприклад, образу, наклеп, дезертирство). Якщо ж предмет злочину прямо позначений у законі чи очевидно мається на увазі, то для даного складу злочину він стає ознакою обов'язковим. Так, предмет злочину є обов'язковою ознакою будь-якого розкрадання (майно), хабарництва (хабар), фальшивомонетництва (підроблені гроші або цінні папери), контрабанди (товари чи інші предмети) та багатьох інших злочинів. У подібних випадках предмет злочину має важливе значення для кваліфікації діяння: немає предмету, відповідного його характеристикам, зазначеним у законі, - ні даного складу злочину.
Крім того, на відміну від об'єкта злочину, якому завжди завдається шкода в результаті вчинення злочинного діяння, предмет може не тільки зазнавати шкоди від злочину, але також може і залишатися незмінним, просто видозмінюватися, а іноді навіть і покращувати свої якості.
Предмет злочину необхідно відрізняти від знарядь і засобів вчинення злочинного діяння як ознаки об'єктивної сторони злочину. Предмет - це те; що піддається злочинному впливу для нанесення шкоди об'єкту посягання; знаряддя і засоби - за допомогою (за допомогою) чого злочин відбувається. Знаряддя та засоби - суть інструментарій, який використовує винний для вчинення злочину, для впливу на предмет посягання (наприклад, ніж при скоєнні вбивства, "фомка" при вчиненні квартирної крадіжки, розмножувальна техніка при виготовленні фальшивих грошей і т.д.). Одна і та ж річ може в одних випадках виступати як предмет злочину, в інших - як знаряддя чи засоби вчинення злочину. Так, наприклад, автомобіль буде предметом злочину при його викраденні і засобом вчинення злочину при вивезенні на ньому викраденого майна; зброя буде предметом злочину при його розкраданні і знаряддям скоєння злочину при нанесенні їм поранення і т.п.
Іноді, частіше при зазіханнях на особистість, ознака "предмет злочину" має на увазі людини, "шляхом впливу на тіло якого відбувається зазіхання проти об'єкта" * (229) (при вбивстві, заподіянні шкоди здоров'ю, згвалтування та ін.) При цьому об'єктом злочину визнаються будь-які особистісні інтереси, блага, як же предмета злочину виступає людина як фізична особа. У таких випадках термін "предмет злочину" замінюють поняттям "потерпілий". Однак кримінально-правове поняття потерпілого не слід змішувати з процесуальним - потерпілий як фігура у кримінальному процесі, учасник кримінального судочинства, оскільки є безліч злочинів, в яких є потерпілий, але предметом злочину є щось інше (наприклад, при вчиненні квартирної крадіжки потерпілий є завжди, проте предметом злочину є викрадене майно).
Поняття "потерпілий" у кримінальному праві не слід змішувати і з віктимологічні поняттям в кримінології (віктимологія - від лат. Victima, жертва, - вчення про потерпілого як про жертву злочину). Віктимологія вивчає властивості і поведінку людини в плані потенційної або реальної можливості стати потерпілим від злочину.
Кримінально-правове значення особистості та поведінки потерпілого визначається впливом цих факторів на кваліфікацію злочину і призначення покарання. Так, в кримінальному законі передбачені привілейовані (з пом'якшуючими обставинами), і кваліфіковані (з обтяжуючими обставинами) склади злочинів в залежності від окремих властивостей, що характеризують особу, поведінку або специфіку діяльності потерпілого (наприклад, ст. 107 КК - вбивство, вчинене в стані афекту , викликаного насильством, знущанням або тяжкою образою з боку потерпілого або іншим протиправним чи аморальним поведінкою потерпілого; п. "б" ч. 2 ст. 105 КК - вбивство особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку, та ін.) У багатьох випадках з якими-небудь властивостями або характером поведінки потерпілого закон пов'язує пом'якшення чи посилення кримінальної відповідальності для особи, яка вчинила злочин. Наприклад, пом'якшувальною обставиною для винного служить передувала злочину протиправне або аморальну поведінку потерпілого (п. "з" ч. 1 ст. 61 КК); навпаки, обтяжуючими обставинами є малолітній вік або безпорадний стан потерпілого, знаходження його в залежності від винного, вагітність жінки та ін (п. "з" ч. 1 ст. 63 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Предмет злочину "
 1. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  предмета злочину, сукупність кількох злочинів. Закон виділяє окремі стадії злочинного діяння: намір (який сам по собі вже може бути караним), замах на злочин та вчинення злочину. Закон знає поняття рецидиву (що збігається в Уложенні з поняттям "лихий чоловік") і в крайній необхідності, яка є ненаказуемой, тільки при дотриманні пропорційності
 2. Стаття 30. Приготування до злочину і замах на злочин Коментар до статті 30
  предмети, безпосередньо застосовуються при вчиненні злочину (наприклад, зброя при вбивстві, розбої). До засобів вчинення злочину відносять знаряддя, пристосування, процеси зовнішнього світу, які суб'єкт використовує для впливу на об'єкт посягання (наприклад, автомашина для вивезення викраденого, підроблені документи для здійснення шахрайства і т.д.).
 3. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  предмета оплати; отримання будь-яких вигод особистого чи майнового характеру за передачу людини (прощення боргу, просування по службі та ін.) Перелік угод є відкритим. Встановлення конкретного виду здійсненої щодо людини угоди важливо для визначення моменту закінчення злочину і відмежування закінченого злочину від замаху на нього. Злочин у вигляді
 4. Стаття 137. Порушення недоторканності приватного життя Коментар до статті 137
  предмети і документи, наприклад виписки з історії хвороби, фотографії, касети з аудиовідеозапису зазначених відомостей та інші матеріали. У поняття "приватне життя" включається та область життєдіяльності людини, яка відноситься до окремого особі, стосується тільки його і не підлягає контролю з боку суспільства та держави, якщо вона носить непротівоправний характер.
 5. Стаття 139. Порушення недоторканності житла Коментар до статті 139
  злочину слід виділити додатковий об'єкт, яким можуть виступати здоров'я, недоторканність, свобода, безпека особи (ч. 2 ст. 139 КК РФ), регламентована законом діяльність органів державної влади , органів місцевого самоврядування, а також інтереси державної служби, служби в комерційному підприємстві, установі, організації (ч. 3 ст. 139 КК РФ). Предметом
 6. Стаття 142. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму Коментар до статті 142
  предметів (цінностей), виконання послуг майнового характеру, погашення боргу та ін за вчинення підробки підписів. Примус являє собою дії, спрямовані на придушення волі особи з тим, щоб він здійснив певні дії або утриматися від їх вчинення з волі винного. Це можуть бути різного роду погрози (за винятком зазначених у нормі, оскільки в цьому випадку
 7. Стаття 142.1. Фальсифікація підсумків голосування Коментар до статті 142.1
  предмет злочину, який можуть складати бюлетені, списки виборців, списки учасників референдуму, протоколи про підсумки голосування, протоколи про підсумки референдуму. Об'єктивна сторона злочину виражається в активній формі поведінки та передбачає виконання альтернативних дій у вигляді: 1) включення неврахованих бюлетенів до числа бюлетенів, використаних при голосуванні
 8. Стаття 145.1. Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат Коментар до статті 145.1
  злочину виступає забезпечення права кожного працівника на своєчасну в повному розмірі виплату справедливої заробітної плати, а також права на соціальне забезпечення за віком, у разі хвороби, інвалідності, втрати годувальника, для виховання дітей і в інших випадках, встановлених законом. Предметом злочину виступають заробітна плата, пенсія, стипендія, допомога, встановлені законом
 9. Стаття 146. Порушення авторських і суміжних прав Коментар до статті 146
  предметів в якості винагороди за виконану роботу, надану послугу або як засоби виконання боргових зобов'язань). Під зберіганням контрафактних примірників творів або фонограм слід розуміти будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним їх володінням (на складі, в місцях торгівлі, виготовлення або прокату, в житло, схованці тощо), а під перевезенням - умисне їх
 10. Стаття 147. Порушення винахідницьких і патентних прав Коментар до статті 147
  злочину, передбаченого ст. 147 КК РФ, виступають суспільні відносини, що виникають з приводу створення та використання винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Предметом злочину є винахід, корисна модель або промисловий зразок. В якості винаходу може розглядатися технічне рішення, що відноситься до пристрою, способу, речовини, штаму
© 2014-2022  yport.inf.ua