Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Проходження державної служби та її стадії.

Під проходженням державної служби розумі-ється система юр фактів, що породжує видання індивіду-альних актів суб'єктами ІВ і впливають на правовий статус службовця.
Стадії проходження державної служби:
1) надходження на держ службу
2) атестація та підвищення кваліфікації;
3) присвоєння чину
4) переведення на іншу посаду;
5) заохочення;
6) притягнення до відповідальності;
7) припинення державної служби.
4, 5 і 6 елемент є факультативними.
Проходження державної служби відбивається в особовій справі службовця, яке ведеться кадровою службою. Службовець має право на ознайомлення з матеріалами особової справи не рідше 1 разу на рік. Особиста справа зберігається кадровою службою протягом 10 років після припинення державної служби.
На гос службу має право вступити громадяни, які досягли віку 18 років, володіють державною мовою і відповідні кваліфікаційним вимогам. У першу чергу гос службовець - громадянин РФ. Граничний вік для перебування на державній службі - 65 років. АЛЕ! Якщо гос службовець здійснює повноваження за строковим контрактом, по досягненні 60 років контракт з ним переукладається щорічно, а після 65 - продовження контракту неможливо.
Вимоги для вступу на гос службу:
1) вік;
2) знання мови;
3) наявність необхідної освіти;
4) наявність громадянства РФ.
Атестація службовців проводиться з метою визначення відповідності конкретної замещаемой посади. Атестації не підлягають службовці категорій керівника і помічники, якщо з ними укладено строковий службовий контракт. Атестація проводиться не рідше 1 разу на 3 роки і не частіше 1 разу на рік. Для проведення атестації у державній органі створюється спеціальна атестаційна комісія. За результатами атестації приймаються наступні рішення:
1) відповідає посаді;
2) відповідає та підлягає включенню до кадрового резерву в порядку посадового зростання;
3) відповідає за умови перепідготовки або по-височини кваліфікації;
4) не відповідає.
За бездоганну та ефективну гос службу застосовують-ються заохочення та нагородження:
1) оголошення подяки з виплатою одноразової менного заохочення;
2) нагородження почесною грамотою з врученням цін-ного подарунка;
3) виплата одноразової заохочення у зв'язку з виходом на пенсію;
4) заохочення уряду РФ;
5) заохочення президента РФ;
6) нагородження відзнаками;
7) нагородження орденами і медалями РФ.
Службовий контракт м б розірваний час за згодою сторін. Терміновий службовий контракт розривається після закінчення терміну його дії, про що гос службовець д б повідомлений н менш, ніж за 7 днів до закінчення терміну дії контракту. З ініціативи керівника службовий контракт м б розірваний у разі:
1) невідповідність гос службовця замещаемой посади за станом здоров'я чи з результатами кваліфікаційного іспиту;
2) у разі неодноразового невиконання посадових-вих обов'язків, якщо службовець має дисциплінарні стягнення;
3) у разі одноразового грубого порушення посадових обов'язків;
4) у разі відмови від допуску до державну таємницю, якщо здійсню-ществление посадових обов'язків неможливе без такого допуску.
Розірвання контракту з ініціативи роботодавця неможливо в період тимчасової непрацездатності слу-жащего або перебування його у відпустці.
42.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проходження державної служби та її стадії. "
 1. 11.6. Проходження державної служби
  Проходження державної служби - це система взаємопов'язаних, взаємообумовлених юридичних фактів, що викликають виникнення, зміни та припинення державних службових відносин. Елементи проходження державної служби: 1) надходження на державну цивільну службу; 2) атестація державних службовців та переміщення по службі; 3) заохочення та пільги
 2. Коментар до п. 2
  10. Коментований пункт встановлює можливість укладення контракту про проходження військової служби залежно від громадянства. Громадяни Російської Федерації мають право укласти контракт про проходження військової служби у віці від 18 до 40 років. Громадяни іноземних держав мають право укласти контракт про проходження військової служби у віці від 18 до 30 років. 11. Відповідно до п. 1
 3. Стаття 60. Дія раніше укладених контрактів про проходження військової служби
  1. До набрання чинності коментованого Федерального закону контракти про проходження військової служби укладалися відповідно до розд. V Закону Російської Федерації "Про військовий обов'язок і військову службу" від 11 лютого 1993 р. У ст. 33 Закону Російської Федерації "Про військовий обов'язок і військову службу" 1993 передбачалися три види контрактів: а) контракт про проходження військової служби в
 4. § 3. Злочини проти порядку проходження військової служби
  Основним безпосереднім об'єктом даної групи злочинів є порядок проходження військової служби, який визначається Федеральними законами «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про статус військовослужбовця», Положенням про порядок проходження служби , іншим центральним Збройних Сил РФ, а також іншими нормативними правовими актами. Відповідно до Положення про порядок
 5. Коментар до п. 6
  26. Відповідно до Федерального закону "Про систему державної служби Російської Федерації" і іншими нормативними правовими актами міністр оборони РФ, керівники федеральних органів виконавчої влади, в яких законом передбачена військова служба, займають державні посади категорії "А". Виконання ними обов'язків за посадою за змістом зазначеного Закону не є
 6. Коментар до п. 1
  1. У коментованій нормі передбачено обов'язок громадян, які не перебувають в запасі, з'явитися за повісткою військового комісаріату на медичний огляд, засідання призовної комісії або для відправки у військову частину для проходження військової служби, а також перебувати у військовому комісаріаті до відправки до місця проходження військової служби. У даному випадку кожна з перерахованих вище
 7. Коментар до п. 1
  1. Під проходженням військової служби мається на увазі зміна службово-правового становища військовослужбовців, обумовлене певними юридичним фактами (явищами, подіями), в період виконання військової служби. Під умовами проходження військової служби слід розуміти врегульовані правовими нормами обставини і факти, що утворюють у своїй сукупності порядок проходження військової служби.
 8. 11.2. Принципи державної цивільної служби
  Принципи цивільної служби: 1) пріоритет прав і свобод людини і громадянина; 2) єдність правових та організаційних основ федеральної цивільної служби та цивільної служби суб'єктів РФ; 3) рівний доступ громадян, які володіють державною мовою РФ, до громадянської службі та рівні умови проходження незалежно від статі, раси, національності, походження, майнового і
 9. Коментар до п. 4
  22. Контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня підписання його відповідною посадовою особою згідно з Положенням про порядок проходження військової служби. Інші обставини та умови (наприклад, видання наказу по військовій частині) не є обов'язковими для вступу договору в силу (див. визначення Військової колегії Верховного суду Російської Федерації від 13 березня 2001 р. N
 10. Стаття 36. Проходження військової служби
  Стаття 36. Проходження військової
 11. Коментар до п.3
  4. У даному пункті визначаються зобов'язання з боку громадянина , що проходить добровільну підготовку до військової служби у формі навчання в навчальному військовому центрі, які вказуються в договорі, передбаченому п.1 коментарів статті. На громадянина покладається обов'язок безпосередньо після закінчення федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти
 12. Стаття 32. Контракт про проходження військової служби
  Стаття 32. Контракт про проходження військової
© 2014-2022  yport.inf.ua