Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Під проходженням військової служби мається на увазі зміна службово-правового становища військовослужбовців, обумовлене певними юридичним фактами (явищами, подіями), в період виконання військової служби. Під умовами проходження військової служби слід розуміти врегульовані правовими нормами обставини і факти, що утворюють у своїй сукупності порядок проходження військової служби.
Таким чином, проходження військової служби - це регульований федеральними конституційними законами, федеральними законами, Положенням про порядок проходження військової служби, військовими статутами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації процес зміни правового становища громадян у зв'язку з настанням певних юридичних фактів при виконанні особливого виду федеральної державної служби з моменту надходження їх на військову службу і до її закінчення.
2. Зміст проходження військової служби складають юридичні факти, пов'язані:
- з надходженням громадян на військову службу (див. коментар до ст.ст. 32-35);
- з визначенням посадового становища військовослужбовців (див. коментар до ст.ст. 42, 43);
- з присвоєнням, позбавленням військових звань, зниженням і відновленням у військових званнях військовослужбовців (див. коментар до ст. ст. 46, 47);
- з військово-професійним навчанням, підготовкою та перепідготовкою (підвищенням кваліфікації) військовослужбовців (див. коментар до ст. 35);
- з виконанням військовослужбовцями обов'язків військової служби, визначенням і наданням їм часу відпочинку (див. коментар до ст. 37 та пп. 8-13 коментарю до ст. 38);
- з атестацією військовослужбовців (см . коментар до п. 3 ст. 43);
- з звільненням військовослужбовців з військової служби і відновленням громадян на військовій службі (див. коментар до ст.ст. 50-51);
- з виконанням військовослужбовцями особливих обов'язків при введенні надзвичайного стану, воєнного стану та в умовах збройних конфліктів (див. коментар до п. 2 ст. 36);
- з іншими обставинами (подіями), з якими відповідно до коментованого Федеральним законом, іншими федеральними законами, Положенням про порядок проходження військової служби пов'язана зміна службово-правового становища військовослужбовців.
3. Правове регулювання проходження військової служби включає в себе Конституцію Російської Федерації, коментований Федеральний закон, інші законодавчі акти (наприклад, Федеральний закон "Про статус військовослужбовців"), у тому числі що закріплюють особливості проходження військової служби у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях і органах (див. коментар до ст. 3), Положення про порядок проходження військової служби та інші нормативні правові акти Російської Федерації в області військової служби та статусу військовослужбовців, а також міжнародні договори Російської Федерації у зазначеній галузі.
У федеральних органах виконавчої влади з даних питань видані наступні нормативні правові акти:
- Інструкція з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації , затверджена наказом міністра оборони Російської Федерації від 30 вересня 2002 р. N 350;
- Інструкція з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у внутрішніх військах МВС Росії, затверджена наказом МВС Росії від 16 червня 2006 р. N 440;
- Положення про особливості вступу на військову службу за контрактом у Війська цивільної оборони громадян Російської Федерації та проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) військ цивільної оборони, затверджене наказом МНС Росії від 3 грудня 2001 р. N 510.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 1 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua