Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур' зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 6. Розрахунки

1. Визначення. Розрахунки - це передача чи переведення (через банк, інші кредитні установи) грошових коштів від боржника кредитору в порядку виконання грошового зобов'язання.
2. Загальні положення про розрахунки. Розрахунки між суб'єктами за цивільно-правовими зобов'язаннями здійснюються готівкою і безготівковими коштами. Розрахунок готівкою між юридичними особами та індивідуальними підприємцями має певні особливості, зокрема, обмежується встановленим максимальним розміром, касовим лімітом, здійснюється із застосуванням контрольно-касових машин тощо Безготівкові розрахунки проводяться через банки, інші кредитні організації (далі - банки), в яких відкриті відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено використовується формою розрахунків. Крім цивільно-правових зобов'язань за безготівковими розрахунками виконуються і інші зобов'язання, наприклад, податкові.
Свобода договору обумовлює і свободу суб'єктів цивільного права у виборі способу розрахунків. Так, при здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, за акредитивом, чеками, розрахунки по інкасо, а також розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту (див. схему N 9).
Будь-який з способів розрахунків має деякі подібні риси. По-перше, банк несе загальногромадянську відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань щодо здійснення за дорученням клієнта банківських операцій. По-друге, зміст, форма, реквізити, порядок виконання різних способів розрахунків регулюються не лише законом, а й банківськими правилами .
3. Платіжне доручення. При розрахунках за допомогою платіжного доручення банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок коштів, що знаходяться на його рахунку, перевести певну грошову суму на банківський рахунок зазначеного платником особи у передбачений законом чи договором строк (ст. 863 ГК РФ).
Відповідне встановленим вимогам доручення платника виконується банком за наявності коштів на рахунку з дотриманням черговості їх списання з рахунку. Банк має право залучати інші банки для виконання операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок, вказаний у дорученні клієнта. Про виконання доручення банк негайно інформує платника.
4. Розрахунки по інкасо. При розрахунках по інкасо банк (банк-емітент) зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу. Банк-емітент, який одержав доручення клієнта, має право залучати для його виконання інший банк (виконуючий банк). Якщо при розрахунках платіжними дорученнями клієнт доручає "своєму" банку перерахувати грошові кошти на рахунок третьої особи - одержувача, то при інкасо клієнт доручає "своєму" банку отримати грошові кошти з платника.
---
| Розрахунки |
L --- TT ---
--- --- |
--- + --- + --- ---
| Готівкові | --- + Безготівкові |
L --- - | L ---
| ---
+ - + Платіжне доручення |
| L ---
| ---
+ - + Інкасо |
| L ---
| --- ---
+ - + Акредитив |
| LT --- ---
| | ---
| + - + безвідкличний |
| | L ---
| | --- ---
| L-+ відкличний |
| L --- ---
| ---
+ - + Чек |
| L ---
| --- ---
| | Інші, |
L - + передбачені |
| цивільних і |
| банківським |
| законодавством |
L --- ---
Схема N 9. Розрахунки
Документи подаються платникові у тій формі, в якій вони одержані, за винятком відміток і написів банків, необхідних для оформлення інкасової операції. Якщо документи підлягають оплаті за пред'явленням, виконуючий банк повинен зробити подання до платежу негайно. Якщо документи підлягають оплаті в інший строк, виконуючий банк повинен для одержання акцепту платника подати документи до акцепту негайно після отримання інкасового доручення, а вимогу платежу має бути зроблено не пізніше дня настання зазначеного у документі строку платежу.
Якщо платіж та (або) акцепт не було отримано, виконуючий банк зобов'язаний негайно сповістити банк-емітент про причини неплатежу або відмови від акцепту. Банк-емітент зобов'язаний негайно інформувати про це клієнта, запитавши у нього вказівки щодо подальших дій.
5. Розрахунки за акредитивом. При розрахунках за акредитивом банк (банк-емітент), діючий за дорученням платника про відкриття акредитива і відповідно до його вказівки, зобов'язується зробити платежі одержувачеві. Платіж по акредитиву може бути проведений: а) платіжним дорученням; б) оплатою (акцептувати або врахувати) переказного векселя; в) передачею повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити платежі одержувачу коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель. Для виконання акредитива одержувач коштів подає до виконуючого банку документи, що підтверджують виконання всіх умов акредитива. При порушенні хоча б одного з цих умов виконання акредитива не провадиться. Умови акредитива, як правило, пов'язані з виконанням зобов'язань одержувачем коштів. З цієї причини ГК РФ велику увагу приділяє зовнішніми ознаками документів, що підтверджує виконання умов акредитива (ст. 871 ГК РФ).
Акредитив може бути відкличним або безвідкличним.
Відзивним визнається акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом без попереднього повідомлення одержувача коштів. Відкликання акредитива не створює будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів. Акредитив є відкличним, якщо в його тексті прямо не встановлено інше.
Безвідкличний акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів.
Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться:
- після закінчення терміну акредитива;
- за заявою одержувача коштів про відмову від використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива;
- на вимогу платника про повне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе за умовами акредитива.
6. Чек. Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. В якості платника за чеком може бути зазначений тільки банк, де чекодавець має кошти, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків. Платник за чеком зобов'язаний упевнитися в достовірності чека, а також у тому, що пред'явник чека є уповноваженим з нього обличчям. Збитки, що виникли внаслідок оплати платником підробленого, викраденого або втраченого чека, покладаються на платника або чекодавця в залежності від того, з чиєї вини вони були завдані.
Реквізити, форма чека та порядок його заповнення визначаються законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами. Відсутність у документі будь-якого із зазначених реквізитів позбавляє його сили чека.
Платіж за чеком в установленому порядку може бути гарантований повністю або частково через аваль. Гарантія платежу за чеком (аваль) може даватися будь-якою особою (авалістом), за винятком платника.
Чек оплачується за рахунок коштів чекодавця. Чек підлягає оплаті платником за умови пред'явлення його до оплати у строк, встановлений законом. Подання чека до банку, що обслуговує чекодержателя, на інкасо для одержання платежу вважається пред'явленням чека до платежу.
Передача прав за чеком (за винятком іменного) проводиться в порядку, встановленому ст. 146 ГК РФ (передача прав за цінним папером). У переказному чеку індосамент на платника має силу розписки за отримання платежу. Особа, яка володіє переказним чеком, отриманим за індосаментом, вважається його законним власником, якщо вона засновує своє право на безперервному ряді індосаментів.
Оплата чека провадиться у порядку, встановленому для інкасового доручення. Зарахування коштів по інкасованим чеком на рахунок чекодержателя провадиться після одержання платежу від платника.
Відмова від оплати чека має бути засвідчений одним з передбачених законом способів: вчиненням нотаріусом протесту або складанням рівнозначного акта, відміткою платника на чеку про відмову в його оплаті із зазначенням дати подання чека до оплати, відміткою инкассирующего банку із зазначенням дати про те, що чек своєчасно виставлений і не оплачений. Чекоутримувач зобов'язаний сповістити свого індосанта і чекодавця про неплатіж протягом двох робочих днів, наступних за днем вчинення протесту або рівнозначного акта. У разі відмови платника від оплати чека чекодержатель має право за своїм вибором пред'явити позов до одного, кількох чи до всіх зобов'язаних за чеком особам (чекодавцю, авалистам, индоссантам), які несуть перед ним солідарну відповідальність. Позовна давність за такими позовами дорівнює шести місяцям.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Розрахунки "
 1. Стаття 862. Форми безготівкових розрахунків
  1. При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, за акредитивом, чеками, розрахунки за інкасо, а також розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. 2. Сторони за договором мають право обрати та встановити у договорі будь-яку з форм розрахунків,
 2. Стаття 120. Наслідки винесення ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами
  1. Винесення арбітражним судом ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами є підставою для початку розрахунків з усіма кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів. 2. У визначенні про перехід до розрахунків з кредиторами встановлюється термін закінчення розрахунків з кредиторами, який не може перевищувати шість місяців з дати винесення зазначеного визначення. Після закінчення
 3. Вопрос_85. Поняття і форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями та за акредитивом
  Вопрос_85. Поняття і форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями та по
 4. Стаття 861. Готівкові і безготівкові розрахунки
  1. Розрахунки за участю громадян, не пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися готівкою (стаття 140) без обмеження суми або в безготівковому порядку. Про застосування пункту 2 статті 861 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 13.04.2000 N 164-О. 2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю громадян, пов'язані з
 5. Стаття 121. Розрахунки з кредиторами
  1. Розрахунки з кредиторами проводяться зовнішнім керуючим відповідно до реєстру вимог кредиторів починаючи з дня винесення арбітражним судом ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами або визначення про початок розрахунків з кредиторами певної черги. 2. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому статтями 134 - 138 цього Закону, з
 6. Розрахунки. Загальні положення
  Розрахунки - це передача чи переведення (через банк, інші кредитні установи) грошових коштів від боржника кредитору в порядку виконання грошового зобов'язання. Розрахунки між суб'єктами за цивільно-правовими зобов'язаннями здійснюються готівкою і безготівковими коштами. Розрахунок готівкою між юридичними особами та індивідуальними підприємцями має певні
 7. 6.1.5. Відповідальність за ненадання розрахунку
  Якщо організація не представить розрахунок або зробить це із запізненням, то за це передбачена податкова відповідальність. Відповідно до п. 1 ст. 126 НК РФ сума штрафу становить 200 руб. за кожне неподання документ. Також платника податків можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Згідно п. 1 ст. 15.6 КоАП РФ розмір штрафу для посадових осіб становить від 300 до 500 руб.
 8. Стаття 516. Розрахунки за товари, що
  1. Покупець оплачує товари, що поставляються з дотриманням порядку і форми розрахунків, передбачених договором поставки. Якщо угодою сторін порядок і форма розрахунків не визначені, то розрахунки здійснюються платіжними дорученнями. 2. Якщо договором поставки передбачено, що оплата товарів здійснюється одержувачем (платником) і останній безпідставно відмовився від оплати або не
 9. Стаття 140. Строки розрахунку при звільненні
  Коментар до статті 1. У разі звільнення працівника з будь-якої підстави з ним проводиться повний розрахунок у день звільнення, тобто в останній день роботи. Винятком з цього правила є надання відпустки з наступним звільненням, коли останнім днем роботи вважається останній день відпустки, а остаточний розрахунок проводиться в останній робочий день перед відпусткою (див. коментар. До
 10. 2. Правове регулювання розрахунків по акредитиву
    Відповідно до п. 3 ст. 867 ГК порядок здійснення розрахунків за акредитивом регулюється законом, а також встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Крім норм про розрахунки по акредитиву, що містяться в ЦК (ст. ст. 867 - 873), відносини, пов'язані з розрахунками за акредитивом, регламентуються також Положенням N 2-П.
 11. 3. Види зобов'язань за безготівковими розрахунками
    Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у формах, передбачених федеральним законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Учасники цивільно-правового зобов'язання на передачу товарів, виконання робіт, надання послуг має право визначити і форму розрахунків (п. 2 ст. 862 ЦК). У цьому сенсі під формою безготівкових
© 2014-2022  yport.inf.ua