Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Розрахунки. Загальні положення


Розрахунки - це передача чи переведення (через банк, інші кредитні установи) грошових коштів від боржника кредитору в порядку виконання грошового зобов'язання.
Розрахунки між суб'єктами за цивільно-правовими зобов'язаннями здійснюються готівкою і безготівковими коштами. Розрахунок готівкою між юридичними особами та індивідуальними підприємцями має певні особливості, зокрема, обмежується встановленим максимальним розміром, касовим лімітом, здійснюється із застосуванням контрольно-касових машин тощо Безготівкові розрахунки проводяться через банки, інші кредитні організації (далі - банки), в яких відкриті відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено використовується формою розрахунків. Крім цивільно-правових зобов'язань за безготівковими розрахунками виконуються і інші зобов'язання, наприклад, податкові.
Свобода договору обумовлює і свободу суб'єктів цивільного права у виборі способу розрахунків. Так, при здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, за акредитивом, чеками, розрахунки за інкасо, а також розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту.
Будь-який з способів розрахунків має деякі подібні риси. По-перше, банк несе загальногромадянську відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань щодо здійснення за дорученням клієнта банківських операцій. По-друге, зміст, форма, реквізити, порядок виконання різних способів розрахунків регулюються не лише законом, а й банківськими правилами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розрахунки. Загальні положення"
 1. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  розрахунку один депутат на 1 тис. жителів числом не менше 50 і не більше 1000 членів; сільські Ради (утворювані і в містах з населенням менше 10 тис. чоловік) - з розрахунку один депутат на кожні 100 чоловік населення числом не менше трьох і не більше 50 депутатів на кожне селище. Термін повноважень депутатів зазначених Рад був визначений у три місяці. Волосні з'їзди складалися з
 2. § 4. Муніципальне правотворчість
  розрахунків, соціологічних досліджень; організацію інформаційного та аналітичного забезпечення процесу підготовки проекту; узгодження підготовленого тексту проекту із зацікавленими органами (структурами); обговорення проекту; проведення правової та іншої спеціалізованої експертизи проекту (для встановлення відповідності проекту чинному законодавству і вимогам з оформлення
 3. § 3 . Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим дого-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф . Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 73 злодієві, в тому числі за контрактом, і з виплати винагород за авторськими договорами; в третю чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою
 4. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  розрахунок приймається ціна товару на момент пред'явлення вимоги про уцінку, а якщо вимогу покупця добровільно не задоволено, на момент винесення судом рішення про відповідне зменшення ціни. Якщо покупець відмовився від виконання договору і зажадав повернення продавцем сплаченої за товар ціни, вона визначається виходячи з ціни на товар, що існує в момент задоволення вимоги
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  розрахунків та кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або
 6. § 4. Страхування
  розрахунку страхового ризику немає технічних перешкод для розрахунку страхової премії і відповідно заклю-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 380 чення договору страхування і з цією категорією осіб. Проте розміри страхових премій у цьому випадку будуть набагато вище, ніж для решти, а в ряді випадків можуть перевищувати
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  розрахунками за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги . Від загального числа цивільно-правових спорів в арбітражних судах вони складають 57%. Значне число суперечок викликається порушеннями кредитних договорів, договорів позики, орендних заставних зобов'язань. Розглянуті Президією Вищого Арбітражного Суду РФ справи в порядку нагляду за протестами на судові акти, які вступили в
 8. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  розрахунках і грошовому обігу і необгрунтовано обмежують права підприємців. [3] Визнання судом нормативного або ненормативного акта компетентного державного органу незаконним чи недійсним може виявитися достатнім для запобігання можливості порушення прав та інтересів підприємця. Наприклад, визнане недійсним рішення податкової інспекції про стягнення з
 9. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  розрахунках за придбані об'єкти приватизації. При перетворенні державних підприємств та їх об'єднань в акціонерні товариства відкритого типу також виникли ускладнення. Чи не виправдав себе варіант акціонування, за яким 51% акцій передавався членам трудового колективу. Виявилося очевидним, що дрібні акціонери не можуть впливати на технічну та економічну політику акціонерного
 10. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  розрахунок з виконавцем. [16] У юридичній літературі існує й інший підхід до визначення предмета ліцензійного договору. А.П. Сергєєв вважає, що «предметом ліцензійного договору є конкретне технічне або інше нововведення (винахід, промисловий зразок, комерційна таємниця тощо),. .. »(див.: Цивільне право. Підручник. ч. 2 / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 1997.
© 2014-2022  yport.inf.ua