Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.Академічній курс, 2009 - перейти до змісту підручника

Рекомендована література

1. Абдульханова-Славська К. А. Діяльність та психологія особистості. - М.: Наука, 1980. - 335 с.
2. Баєв О. Я. Конфлікти в діяльності слідчого (питання теорії). - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-ту, 1981. - 160 с.
3. Бодальов А. А. Психологія про особистість. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 188 с.
4. Донченко О. А., Титаренко Т. М. Особистість: конфлікт, гармонія. - 2-е вид., Доп. - К.: Политиздат України, 1989. - 175 с.
5. Ільїн Е. П. Психологія волі. - СПб.: Пітер; М., Х., 2000. - 280 с.
6. Китаєв-Смик Л. А. Психологія стресу. - М.: Наука, 1983. - 368 с.
7. Ковальов А. Г. Психологія особистості. - М.: Просвещение, 1970. - 392 с.
8. Обозов Н. Н. Психологія міжособистісних відносин. - К.: Либідь, 1990. - 192 с.
9. Загальна психологія: Підручник / За ред. А.В. Петровського. - 2-е вид., Доп. і перераб. - М.: Просвещение, 1977. - 479 с.
10. Паригін Б. Д. Основи соціально-психологічної теорії. - М.: Думка, 1971. - 348 с.
11. Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти / За ред. Ю. Б. Гіппенрейтер, В. Я. Романова. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 320 с.
12. Психологія: Словник / За заг. ред. А. В. Петровського, І. Г. Ярошевського. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.
13. Сидоров Б. В. Афект. Його кримінально-правове та кримінологічне значення (соціально-психологічні та правові дослідження). - К.: Вид-во Казан. ун-ту, 1978. - 160 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рекомендована література "
 1. Рекомендована література
  1. Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. - Л.: Новий світ, 2000. - К.: Каравела, 2002. - 376 с. 2. Білий Б. І. Тест Роршаха. Практика і теорія / За ред. Л. Н. Собчик. - СПб.: Дорваль, 1992. - 200 с. 3. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 4. Гончаренко В. Г., Сокиран Ф. М. Тактика психологічного впліву на
 2. Рекомендована література
  1. Васильєв В. Л. Психологія праці слідчого: Метод. рекомендації. - Л., 1988. - 72 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - М.: Юрид. літ., 1991. - 464 с. 3. Грошевой Ю. М. Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві. -Х., 1975. 4. Дулов А. В. Судова психологія. - Мінськ: Вишейшая шк., 1975. - 462 с. 5. Коновалова В. Є.
 3. Рекомендована література
  1. Богинський В. Є. Рефлексивне управління при допиті: Учеб. посібник. - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Заходів А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін
 4. Рекомендована література
  1. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 2. Грошевой Ю. М. Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві. -Х., 1975. 3. Дулов А. В. Судова психологія. - Мінськ: Вишейшая шк., 1975. - 462
 5. Рекомендована література
  1. Дубягін Ю. П. Наступна жертва ти! Невигадані кримінальні сюжети і абетка безпеки. - М.: Друковане справа, 1995. - 416 с. 2. Еникеев М. І. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - М.: Видавнича група «Норма-ИНФРА - М», 1999. - 517 с. 3. Коновалова В. Є. Правова психологія: Учеб. посібник. - Х.: Основа, 1990. - 198 с. 4. Особистість злочинця: Монографія / Авт. кільк.: Н. І.
 6. Рекомендована література
  1. Коновалова В. Є. Правова психологія: Учеб. посібник. - Х.: Основа, 1990. - 198 с. 2. Пирожков В. Ф. Кримінальна психологія. - М.: Ось-89, 2001. - 704 с. 3. Сундуров Ф. Р. Соціально-психологічні та правові аспекти виправлення і перевиховання правопорушників. - К.: Вид-во Казан. ун-ту, 1976. - 144
 7. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  Акти представницького органу. Представницький орган місцевого самоврядування з питань, віднесених до його компетенції федеральними законами, законами суб'єкта РФ, статуту муніципального освіти, приймає рішення, що встановлюють правила, обов'язкові для виконання на території муніципального освіти, а також рішення з питань організації діяльності представницького органу
 8. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  Загальні положення. Основним нормативним актом, що регламентує правове становище підприємств з іноземними інвестиціями, є Закон про іноземні інвестиції в РРФСР від 4 липня 1991 р. Відповідно до цього закону на території Російської Федерації можуть створюватися і діяти: «підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій, а також їх дочірні підприємства та філії;
 9. § 1. Поняття територіальної основи місцевого самоврядування, види муніципальних утворень і їх особливості
  Конституція Російської Федерації називає два типи муніципальних утворень - міські поселення та сільські поселення. Видається, що на різних територіях (тобто в місті і в селі) місцеве самоврядування не може функціонувати однаково, відтінки соціального призначення надають особливості кожної з форм місцевого самоврядування. У першому випадку ми маємо справу з досить "щільної"
 10. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  Місцевий референдум - це голосування населення муніципального освіти з найбільш важливих питань місцевого значення. До їх числа норми Федерального закону 1995 відносили прийняття статуту муніципального освіти, визначення структури органів місцевого самоврядування, встановлення і зміна меж муніципальних утворень, програми розвитку територій та ін Новий Федеральний закон вніс
© 2014-2022  yport.inf.ua