Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.Академічній курс, 2009 - перейти до змісту підручника

Рекомендована література

1. Дубягін Ю. П. Наступна жертва ти! Невигадані кримінальні сюжети і абетка безпеки. - М.: Друковане справа, 1995. - 416 с.
2. Еникеев М. І. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - М.: Видавнича група «Норма-ИНФРА - М», 1999. - 517 с.
3. Коновалова В. Є. Правова психологія: Учеб. посібник. - Х.: Основа, 1990. - 198 с.
4. Особистість злочинця: Монографія / Авт. кільк.: Н. І. Кондрашков, В. Н. Кудрявцев, Н. С. Лейкина та ін - М.: Юрид. літ., 1971. - 356 с.
5. Пирожков В. Ф. Кримінальна психологія. - М.: Ось-89, 2001. - 704 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рекомендована література "
 1. Рекомендована література
  1. Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. - Л.: Новий світ, 2000. - К.: Каравела, 2002. - 376 с. 2. Білий Б. І. Тест Роршаха. Практика і теорія / За ред. Л. Н. Собчик. - СПб.: Дорваль, 1992. - 200 с. 3. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 4. Гончаренко В. Г., Сокиран Ф. М. Тактика психологічного впліву на
 2. Рекомендована література
  1. Абдульханова-Славська К. А. Діяльність та психологія особистості. - М.: Наука, 1980. - 335 с. 2. Баєв О. Я. Конфлікти в діяльності слідчого (питання теорії). - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-ту, 1981. - 160 с. 3. Бодальов А. А. Психологія про особистість. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 188 с. 4. Донченко О. А., Титаренко Т. М. Особистість: конфлікт, гармонія. - 2-е вид., Доп. - К.: Политиздат України,
 3. Рекомендована література
  1. Васильєв В. Л. Психологія праці слідчого: Метод. рекомендації. - Л., 1988. - 72 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - М.: Юрид. літ., 1991. - 464 с. 3. Грошевой Ю. М. Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві. -Х., 1975. 4. Дулов А. В. Судова психологія. - Мінськ: Вишейшая шк., 1975. - 462 с. 5. Коновалова В. Є.
 4. Рекомендована література
  1. Богинський В. Є. Рефлексивне управління при допиті: Учеб. посібник. - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Заходів А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін
 5. Рекомендована література
  1. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 2. Грошевой Ю. М. Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві. -Х., 1975. 3. Дулов А. В. Судова психологія. - Мінськ: Вишейшая шк., 1975. - 462
 6. Рекомендована література
  1. Коновалова В. Є. Правова психологія: Учеб. посібник. - Х.: Основа, 1990. - 198 с. 2. Пирожков В. Ф. Кримінальна психологія. - М.: Ось-89, 2001. - 704 с. 3. Сундуров Ф. Р. Соціально-психологічні та правові аспекти виправлення і перевиховання правопорушників. - К.: Вид-во Казан. ун-ту, 1976. - 144
 7. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  рекомендувати); органи, підприємства, організації, установи та їх керівники, яким доручається виконання конкретних завдань і доручень, а також посадові особи, якщо виконання покладається особисто на них ; конкретні терміни виконання як окремих пунктів, так і документа в цілому; при необхідності скасування раніше прийнятих постанов і розпоряджень вказується орган, який прийняв правовий
 8. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  рекомендувати засновникам звертатися для вирішення спору до арбітражного або третейського суду. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 410 [1] Як відомо, іноземні фірми створюють на російській території не тільки філії, а й представництва, які, однак, в законі від 4 липня 1991 р не згадані Причина
 9. § 1. Поняття територіальної основи місцевого самоврядування, види муніципальних утворень і їх особливості
  рекомендувати подальше уточнення норм Федерального закону, визначення в ньому особливостей здійснення місцевого самоврядування в міських та сільських поселеннях. Абсолютно правильним видається у зв'язку з цим зауваження В.С. Мокрого про те, що посилення ролі держави щодо муніципальних утворень має здійснюватися не в напрямку безпосередньої участі у вирішенні
 10. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  рекомендувати розвинути зазначені положення, надавши суб'єктам Російської Федерації можливість встановлення додаткових гарантій реалізації права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування. Насамперед, відповідними актами можуть бути скорочені терміни роботи із зверненнями в органах місцевого самоврядування. Далі, в нормах федерального законодавства нічого не говориться про
© 2014-2022  yport.inf.ua