Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА


Публікації до всього курсу
1. Копилов В.А. Інформаційне право. М., 2001.
2. Кутафін О.Е., Копилов В.А. Проблеми становлення інформаційного права в Росії / / Зб. НТІ. Сер. 1. 1999. № 8.
3. Розсолів М.М. Інформаційне право. М., 1999.
4. Бачило І.Л. Інформаційне право. Роль і місце в системі права Російської Федерації / / Держава і право. 2001. № 2. С. 14.
5. Хартія Глобального інформаційного суспільства (Окінава) / / Дипломатичний вісник. 2000. № 8. С. 51-56.
6. Доктрина інформаційної безпеки РФ / / Російська газета. 2000. 28 верес.
Публікації за окремими напрямами інформаційного права
7. Агапов А.Б. Основи федерального інформаційного права Росії. М., 1995.
8. Актуальні проблеми права ЗМІ. Матеріали першої російсько-американської конференції / За ред. Г.В. Винокурова, А.Г. Ріхтера, В.В. Чернишова. М., 1997. С. 184.
9. Алексенцев А.І. Про склад захищається інформації / / Безпека інформаційних технологій. 1999. № 2. С. 5-7.
10. Аналіз законотворчості в РФ в контексті права людини на інформацію / / Центр «Право і засоби масової інформації». 1999. Серія «Журналістика та право». Вип. 17.
11. Багрова І.Ю. Правове регулювання діяльності бібліотек за кордоном. М., 2001.
12. Батурин Ю.М. Телекомунікації та право - питання стратегії / / Центр «Право і засоби масової інформації». 2000. Серія «Журналістика та право». Вип. 26.
13. Батурин Ю.М. Проблеми комп'ютерного права. М., 1991.
14. Бачило І.Л. Інформаційне право. Роль і місце в системі права Російської Федерації / / Держава і право. 2001. № 2. С. 14.
15. Бачило І.Л. Інформація як об'єкт відносин, регульованих Цивільним кодексом РФ / Ч СБ НТІ. Сер. 1. 1999. № 5.
16. Бачило І.Л. Методологія вирішення правових проблем в галузі інформаційної безпеки / / Інформатика та обчислювальна техніка. 1992. № 2-3.
17. Бачило І.Л. Про право власності на інформаційні ресурси / / Інформаційні ресурси Росії. 1997. № 4. С. 19-23.
18. Бачило І.Л. Про власність на інформацію / / Праці ІЗіСП. М., 1992. № 52.
19. Бачило І.Л. Право на інформацію / / Проблеми інформатизації. 1995. № 1.
20. Бачило І.Л. Правове регулювання процесів інформатизації / / Держава і право. 1994. № 12.
21. Бродська І. Конфіденційні відомості: способи використання. Правовий зміст поняття «розголошення» / / Законодавство і практика ЗМІ. 1999. № 7-8.
22. ВенгеровА.Б. Право та інформація в умовах автоматизація управління (теоретичні питання). М., 1978.
23. Нікулін А. Ю. Банківська таємниця як об'єкт правового регулювання / / Держава і право. 1998. № 7. С. 66-72.
24. Воїнів А.Є. Законодавство про засоби масової інформації та практика його застосування в республіках - суб'єктах Російської Федерації / / www.medialaw.ru / publications / books / voinov / index.html.
25. ВолокітінА.В., Копилов В.А. Інформаційна безпека та інформаційне законодавство / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1996. № 7.
26. ВолокітінА.В., Копилов В.А. Про формування та реалізації державної політики в галузі правового забезпечення входження Росії в інформаційне суспільство / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1997. № 10.
27. Волошенюк С.Н. Власність на інформацію та захист інформації / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1999. № 5.
28. Волчинская Є.К. Інформаційні технології та право / / www.relcom.ru / win / lnternet / ComputerLaw / Inflaw.htm.
29. Гаврилов О.А. Інформатизація правової системи Росії. М., 1998.
30. Гаврилов Е. Про літературному псевдонімі / / Законодавство і практика ЗМІ. 1998. № 12.
31. Глісков А. Реакція влади на критику в пресі: право чи обов'язок / / Законодавство і практика ЗМІ. 1999. № 4.
32. Горбачова, Є.В. Копилов В.А., Тіновіцкая І.Д. Про розробку проекту федерального закону «Про правову інформації» / / Сб. НТІ. Сер. 1.1993. № 7.
ЗЗ.Дозорцев В.А. Інформація як об'єкт виключного права / / Дело и право. 1996. № 4. С. 27-35.
34. Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації. Затверджена Президентом РФ 9 вересня 2000 № Пр-1895. 508
Додаток № 4
35. Єфремов А. А. Інформація як об'єкт цивільних прав / / Студенти у правовій науці. СБ наукових праць «Проблеми та перспективи сучасного російського права». Вип. 1. Воронеж, 1998. С. 52-60.
36. Законодавство Російської Федерації про засоби масової інформації / / Науково-практичний коментар професора М.А. Федотова. Центр «Право і ЗМІ». М., 1999. С. 397, 398.
37. Законодавство Російської Федерації про засоби масової інформації / / Науковий коментар доктора юридичних наук М.А. Федотова. Сер. «Журналістика і право». Вип. 2. М., 1996.
38. Коментар до Федерального закону «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» / Под ред. І.Л. Бачило, А.В. Волокітіна, В.А.Ко-Пилова, Б.В. Кристального, Ю.А. Нісневіч. М., 1996.
39. Концептуальний доповідь про законодавство США про засоби масової інформації / Под ред. А. Ріхтера. Американська асоціація юристів. Правова ініціатива в Центральній та Східній Європі. Центр права та засобів масової інформації. Сер. «Журналістика і право». Вип. 8.
40. Концепція державної інформаційної політики РФ, схвалена Комітетом Державної Думи з інформаційної політики та зв'язку 15 жовтня 1998
41. Копилов В.А. Питання методології синтезу нормативних правових актів / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1993. № 7.
42. Копилов В.А. Інформаційне право. Концепція структури системи інформаційного права / / Праці з інтелектуальної власності. Матеріали науково-теоретичної конференції від 27 січня 2000. М., 2000. Т. II.
43. Копилов В.А. Інформація та власність / / Інформаційні ресурси Росії. 1996. № 3. С. 10-12.
44. Копилов В.А. Інформація як об'єкт цивільного права: проблеми доповнення Цивільного кодексу Російської Федерації / / Інформаційні ресурси Росії. 1998. № 5.
45. Копилов В.А. Інформація як об'єкт правового регулювання / / Зб. НТІ. Сер. 1. 1996. № 8.
46. Копилов В.А. До питання про інформаційну власності / / Зб. НТІ. Сер. 1. 1998. № 9.
47. Копилов В.А. Нормативно-правове забезпечення процесу входження Росії в інформаційне суспільство / / Проблеми інформатизації. 1997. Вип. 4. С. 60-63.
48. Копилов В.А. Про цивільному обороті інформації / / Сб. НТІ. Сер. 1.
1999. № 5.
49. Копилов В.А. Про модель цивільного обороту інформації / / Журнал російського права. 1999. № 9.
50. Копилов В.А. Про систему інформаційного права / / Зб. НТІ. Сер. 1.
2000. № 4. '
51. Копилов В.А. Про власність на документовану інформацію. Документація в інформаційному суспільстві: електронне діловодство та електронний архів / / Доповіді на шостій міжнародній науково-практичній конференції 24-25 листопада 1999
52. Копилов В.А. Про створення Російської автоматизованої системи інформації про нормативні акти / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1992. № 10-11.
53. Копилов В.А. Про структуру та склад інформаційного законодавства / / Держава і право. № 6. 1996.
54. Копилов В.А. Про теоретичних проблемах становлення інформаційного права / / Інформаційні ресурси Росії. 1998. № 3.
55. Копилов В.А. Про основні теоретичних положеннях інформаційного права / / Зб. НТІ. Сер. 1. 1998. № 8.
56. Корченкова Н.Ю., Повещенко Н.П. Інформаційне забезпечення громадян як умова реалізації та захисту їх економічних прав. Російське право в період соціальних реформ / / Сб. наукових праць аспірантів, здобувачів та молодих вчених. Н.Новгород, 1998.
57. Кристалічний Б.В., Нестеров Ю.М, Інформаційні права та інформатика / / Інформаційні ресурси Росії. 1996. № 3.
58. Кудрявцев В.А. Норми права як соціальна інформація. М., 1981.
59. Кудрявцев М. Право ЗМІ в сучасній Росії: проблеми і перспективи / / Законодавство і практика ЗМІ. 1999. № 3.
60. Купріянов А. Інтернет та право / / www.vic.spb.ra/law/doc/a72.htm.
61. Кутафін О.Е., Копилов В.А. Проблеми становлення інформаційного права в Росії / / Зб. НТІ. Сер. 1. 1999. № 8.
62. Мелюхин І.С. Інтернет і правове регулювання / / www.internews. ras.ru/ZiP/28/melukhin.html.
63. Мелюхин І.С. Інформаційне суспільство та держава / / www. relcom.ru / win / Internet / ComputerLaw / State.htm.
64. Наумов В. Деякі організаційно-правові питання розвитку і використання мережі Інтернет в РФ / / www.vic.spb.ra/law/doc/a06.htm.
65. Національний кодекс діяльності в галузі інформатики та телекомунікацій / / PC Week. 30 липня 1996 № 29-30.
66. Нікітов В.А., Орлов Є.І. Інформатизація парламентської діяльності США, Канади та країн Європи / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1996. № 7.
67. Нісневіч Ю.А. Інформаційна політика Росії: проблеми і перспективи / / Фонд «Ноосфера». М., 1998.
68. Окінавская Хартія Глобального інформаційного суспільства / / Дипломатичний вісник. 2000. № 8. С. 51-56.
69. Ожегов С.І. Словник російської мови. 12-е вид. М., 1978.
70. Правова інформатика і кібернетика / Под ред. Н.С. Польового. М., 1993.
71. Розсолів М.М., Елькін В.Д., Розсолів І.М. Правова інформатика та управління у сфері підприємництва. М., 1996. 510
72. Сергієнко Л.А, Правовий захист персональних даних. Цілі і принципи правового регулювання / / Проблеми інформатизації. 1995. № 1.
73. Сурков П. Концепція інформаційного простору в США / / Законодавство і практика ЗМІ. 1998. № 12.
74. Тіновіцкая І.Д. Право на інформацію та механізм його реалізації / / Праці ІЗіСП. М., 1992. № 52.
75. Тіновіцкая І.Д. Правова інформація: законодавчі проблеми / / Проблеми інформатизації. 1995. № 1.
76. Тихомиров Ю.А. Інформаційний статус суб'єктів права / / Праці ІЗіСП. М., 1992. № 52.
77. Тихомиров Ю.А. Публічне право. М., 1995. С. 339.
78. Фатьянов А.А. Концептуальні основи забезпечення безпеки на сучасному етапі / / Безпека інформаційних технологій. 1999. № 1. С. 26-40.
79. Фатьянов А.А. Таємниця і право (основні системи обмежень на доступ до інформації в російському праві). М., 1998.
80. Хургин В. М. Проблеми електронного опублікування правових актів / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1995. № 7. 1996.
81. Черешкін Д.С., Курило А. П. Проблема захисту персональних даних в Російській Федерації / / Зб. НТІ. Сер. 1. 1995. № 8.
82. Шахрай С.М., Копилов В.А. Інформатизація в правовій політиці Росії / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1992. № 3-4.
83. Шахрай СМ., Копилов В.А. Інформатизація правової сфери та законодавче регулювання інформатизації в Російській Федерації / / Зб. НТІ. Сер. 1. 1992. № 10-11.
84. Шевердяев С. Інформаційні відносини і система інформаційного законодавства / / Законодавство і практика ЗМІ. 1999. № 1.
85. Шерлі. Бібліотеки Глобальної мережі / / Відомості Верховної Ради. 1999. № 2.
86. Шерлі. Словники з юриспруденції / / Відомості Верховної Ради. 1998. № 12.


Навчальне видання Копилов Віктор Олександрович
Підручник Редактор Л.А. Казакова Коректор Г.Д. Шарівка Художній редактор А. В. Антіпов Комп'ютерна верстка А.Д. Дєєвої
___
___
[1] Див: Ме.1юхін І.С. Інформаційне суспільство та держава, www.relcom.ru/ win / lntcmet / CompiuerLaw / State.htm
[2] Див: Фінько О. А. Правове забезпечення Державної інформаційної політики / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1999. № 8.
[3] Ожегов С.І. Словник російської мови. М, 1978.
[4] Див: Радянський енциклопедичний словник. М., 1979.
[5] ухвалити 4 липня 1996 р. № 85-ФЗ / / СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3347. Ухвалено 2 лютого 1995 р. № 24-ФЗ / / СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.
[6] Див: Копилов В.А. Питання інформаційного законодавства / / Сб. НТІ. Сер. 2. 1995. № 6.
[7] Див: Копилов В.А. Про структуру та склад інформаційного законодавства / / Держава і право. 1996. № 6.
[8] Див: Волокітін А.В., Копилов В.А. Інформаційна безпека та інформаційне законодавство / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1996. № 7.
[9] Див: Нікітов В.Л., Орлов Є.І. Інформатизація парламентської діяльності США, Канади та країн Європи / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1996. № 7.
[10] ВПС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242.
[11] Див: Бачило І.Л. Методологія вирішення правових проблем в галузі інформаційної безпеки / / Сб. Інформатика та обчислювальна техніка. 1992. № 2-3.
[12] Затверджена Президентом РФ 9 вересня 2000 за № Пр-1895.
[13] Батурин Ю.М. Проблеми комп'ютерного права. М., 1991.
[14] Батурин Ю.М. Телекомунікації та право - питання стратегії. Центр «Право і засоби масової інформації». Серія «Журналістика та право». Вип. 26.
 [15] Тихомиров Ю.А. Публічне право. М., 1995. С. 339. 
 [16] Див: Лліюв А.Б. Основи федерального інформаційного права Росії. М., 1995. 
 [17] Копилов В.А. Інформаційне право. М., 1997. 
 [18] Розсолів М.М. Інформаційне право. М., 1999. 
 [19] Бачило І.Л. Інформаційне право. Роль і місце в системі права Російської Федерації / / Держава і право. 2001. № 2. С. 14. 
 [20] Див: Копилов В.А. Про структуру та склад інформаційного законодавства / / Держава і право. 1996. № 6. 
 [21] Конвенція про захист прав людини та основних свобод (ets n 5) / / СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163; Бюлетень міжнародних договорів. 2001. № 3. С. 3-44. 
 [22] Набув чинності для СРСР 23 березня 1976 / / ВВССССР. 1976. № 17.Ст.291. 
 [23] Див: Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. М., 1995. С. 295. 
 [24] Див, наприклад: Адміністративне право / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М., 2000. С. 31. 
 [25] Див: Овсянко Д.М. Адміністративне право. М., 2000. С. 33. 
 [26] Див: Алексєєв С.С. Загальна теорія права. М., 1981, Т. 1.С. 294-303. 
 [27] Див: Тихомиров Ю.А. Публічне право. М., 1995. С. 47. 
 [28] Див: Тихомиров Ю.А. Указ. соч. С. 48. 
 [29] Кондаков Н.І. Логічний словник. М, 1975. 
 [30] Радянський енциклопедичний словник. М., 1979. 
 [31] Див: Тихомиров Ю.А. Публічне Право. М, 1995. С. 51, 52. 
 [32] СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 149. 
 [33] Див: Бачило І.Л. Інформація як об'єкт правового регулювання. Використання принципів єдиної державної системи документаційного забезпечення управління в роботі з управлінськими документами та забезпечення їх збереження у відомчих архівах: Матеріали науково-технічного семінару. Товариство «Знання», Ленінгр. будинок науково-техніч. пропаганди. Л., 1991. 
 [34] Копилов В.А. Інформація як об'єкт правового регулювання / / Зб. НТІ. Сер. 1. 1996. № 8. 
 [35] Див: Тихомиров Ю.А. Правовий режим інформаційних процесів, національне законодавство та міжнародне співробітництво / / Сб. НТІ. Сер. 1. 1993. № 7. 
 [36] СЗ РФ. 2000. № 12. Ст. 1260. 
 [37] Указ Президента РФ від 16 грудня 1993 р. № 2171 «Про загальноправовому класифікаторі галузей законодавства» (Саппа РФ. 1993. № 51. Ст. 4936). 
 [38] Див, наприклад: Правова інформатика (інформаційні системи) / Под ред. В.А. Конилова, В.Д. Елькіпа. М., 2001. 
 [39] ВПС РФ. 1992. № 46. Ст. 2615. 
 [40] СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 
 [41] СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 600. 
 [42] ВПС РФ. 1993. № 26. Ст. 966. 
 [43] ВПС РФ. 1992. № 15. Ст. 769. 
 [44] ВПС РФ. 1993. № 12. Ст. 423. 
 [45] ВПС РФ. 1992. № 42. Ст. 2325. 
 [46] ВВС. РФ. 1992. № 42. Ст. 2328. 
 [47] ВПС РФ. 1992. № 7. Ст. 300. 
 [48] ??Див, наприклад: постанова Уряду РФ від 10 березня 1999 р. № 266 «Про порядок ведення єдиного державного реєстру платників податків» / / СЗ РФ. 1999. № 11. Ст. 1307. 
 [49] Шабашов А.К. Кодекси Інтернет - система стандартів нового інформаційного законодавства / / Translated by Medical Information Group, 1999. Версія 1.6. Квітень 1997. 
 [50] Національний кодекс діяльності в галузі інформатики та телекомунікацій / / PC Week. 30 липня 1996 № 29-30. 
 [51] Див: Копилов В.А. Про модель цивільного обороту інформації / / Журнал Російського права. 1999. № 9. 170 
 [52] Особливості застосування інституту авторського права до інформаційних об'єктів розглядаються в гл. 12. 
 [53] Див федеральні закони «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» (ст. 2), «Про участь у Міжнародному інформаційному обміні» (ст. 2). 
 [54] Коментар до Федерального закону «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» / Под ред. І.Д. Бачило, А.В. Волокітіна, В.А. Копилова, Б.В. Кристального, Ю.А. Нісневіч. М., 1996. 
 [55] СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 2. 
 [56] Прийнято 7 липня 1993 / / ВВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1311. 
 [57] СЗ РФ. 1998. № 39. Ст. 4857. 198 
 [58] СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4030. 
 [59] СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 600. 
 [60] Див постанови Уряду РФ від 5 червня 1994 р. № 643; від 17 липня 1996 р. № 832; від 8 вересня 1997 р. № 1142; від 2 червня 1998 р. № 552; від 10 червня 1998 № 578; від 6 серпня 1998 р. № 895; від 12 лютого 1999 р. № 168; від 26 червня 1999 р. № 698. 
 [61] Справжній параграф підготовлений В.А. Копиловим спільно з членом ЦВК Росії О.Н. Волкової, провідним науковим співробітником ІДП РАН І.Д. Тіновіцкой і провідним науковим співробітником ІДП РАН Л.А. Сергієнко. 
 [62] ВПС РФ. 1992. № 15. Ст. 779. 1993. № 2. Ст. 77; Саппа РФ. 1993. № 52. Ст. 5086. 
 [63] Див Указ Президента РФ від 6 березня 1997 р. № 188 «Про затвердження переліку відомостей конфіденційного характеру» / / СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127. 
 [64] Великий тлумачний словник російської мови / За ред. С.А. Кузнецова. С. 236 
 [65] ВПС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2860. 
 [66] ВПС РФ. 1992. № 42. Ст. 2325. 
 [67] ВПС РФ. 1992. № 42. Ст. 2328. 256 
 [68] ВПС РФ. 1992. № 42. Ст. 2319. 
 [69] Див постанову Конституційного Суду РФ від 4 квітня 1996 р. № 9-П «У справі про перевірку конституційності низки нормативних актів міста Москви і Московської області, Ставропольського краю, Воронезької області та міста Воронежа, що регламентують порядок реєстрації громадян, що прибувають на постійне проживання в названі регіони ». 
 [70] Федотов М.А. Законодавство Російської Федерації про засоби масово інформації. Науково-практичний коментар. М., 1999 (Журналістика право Вип. 19). С. 28. 
 [71] Див: Федотов М.А. Законодавство Російської Федерації про засоби масової інформації. Науково-практичний коментар. С. 397, 398. 
 [72] Див там же. С. 349. 
 [73] СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
 [74] СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4698. 
 [75] СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 316 
 [76] СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3178. 
 [77] Батурин Ю.М. Телекомунікації та право - питання стратегії. Центр «111 - і засоби масової інформації». Серія «Журналістика та право». Вип. 26. 
 [78] Сиберт Фред.С., Шрамм Уілбур., Патерсон Теодор. Чотири теорії преси (Національний інститут преси). М., 1998. С. 224. Див також: Дисертація Ефимовой Л.Л. «Публічно-правові основи державного регулювання телебачення та радіомовлення в Російській Федерації». Академії Державної служби при Президентові Російської Федерації. М., 2000. 
 [79] Сучасна радянська журналістика. М., 1983. С. 13-15. 
 [80] Сиберт Фред.С., Шрамм Уілбур., Пітерсон Теодор. Чотири теорії преси (Наці-нальний інститут преси). М., 1998. С. 82. 
 [81] Див там же. С. 83. 326. 
 [82] Див: ламе Крег Л., Міцкевич Еллен, Файрстоун Чарльз. Автономія телебачення і держава (Інститут Аспена, Центр Де Уітта Уоллеса з дослідження комунікацій і журналістики, Університет Дьюка, Центр Картера). М., 1999. С. 10; див. також дисертацію Ефимовой Л.Л. «Публічно-правові основи державного регулювання телебачення та радіомовлення в Російській Федерації», Академія Державної служби при Президентові Російської Федерації. М., 2000. 
 [83] Даний розділ містить основні витримки Концептуального доповіді про зако-іодательстве США про засоби масової інформації (Американська асоціація юристів «Правова ініціатива в Центральній та Східній Європі»), опублікованого I (ентр права та засобів масової інформації (за ред. А. Ріхтера ). Серія «Журналістика і право»,. Вип. 8. 
 [84] Прийнято 9 жовтня 1992 / / ВВС РФ. 1992. N ° 46. Ст. 2615. 
 [85] Справжній параграф підготовлений на основі збірника «Правове регулювання діяльності бібліотек за кордоном» (упорядник І.Ю, Багрова). М., 2001. 
 [86] Перелік посадових осіб органів державної влади, які наділяються повноваженнями щодо віднесення відомостей до державної таємниці, затверджений розпорядженням Президента РФ від 30 травня 1997 р. № 226-рп (в ред. Від 23 липня 1998 р. та від 23 січня 1999 ) / / СЗ РФ. 1977. № 22. Ст. 2573. 
 [87] Перелік відомостей, віднесених до державної таємниці, затверджений Указом Президента РФ від 30 листопада 1995 р. № 1203 (в ред. Від 24 січня 1998 р. № 61, від 6 червня 2001 р. № 659) / / СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775; 2001. № 24. Ст. 2418. 372 
 [88] Див: Положення про Міжвідомчу комісію із захисту державної таємниці, її структура і склад за посадами, затверджене Указом Президента РФ <м 20 січня 1996 № 71 (в ред. Від 14 червня 1997 р.) / / СЗ РФ . 1996. № 4. Ст. 268. 
 [89] Перелік відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю, заснований постановою Уряду РФ від 5 грудня 1991 р. № 35. 
 [90] Офіційний Журнал Європейських співтовариств від 23 листопада 1995 № L.281. С. 31. Розд. 1 «Принципи, що стосуються якості даних». Ст. 6. 
 [91] Справжній словник термінів складено В.А. Копиловим спільно з начальником відділу НЦПІ Є.В. Горбачової. 
 « Попередня
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА"
 1.  С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000
    рекомендованої літератури. Посібник дозволяє вивчити податкове право комплексно, в обсязі навчальних програм. Читач набуває здатність орієнтуватися в податковому законодавстві, правильно оцінювати і застосовувати
 2.  Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009
    рекомендованої для прочитання при підготовці до здачі заліків та іспитів, а також додатки, які допоможуть у вивченні дисципліни "Медичне право". Для студентів медичних та юридичних вузів, а також практикуючих юристів та медичних
 3.  Список рекомендованої літератури
    1. Питання бюджетно-податкового федералізму в Росії і США. Матеріали російсько-американських семінарів. - М.: Агентство США з міжнародного розвитку, 1996. 2. Державне право Німеччини. У 2 т. - М.: Інститут держави і права РАН, 1994. Т. 2. Частина 5. Конституційні основи фінансової системи ФРН. 3. Лексин В.М., Швецов А.М. Держава та регіони. Теорія і практика державного
 4.  Список рекомендованої літератури
    1. Тимофєєва О.Ф. Податки в ринковій економіці. - М-, 1993. - Гл. 1 - 6.-С. 4-33,43-51. 2. Податки: Навч. посібник / За ред. Д.Г. Чорниця. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - Гл. 1.-С. 3-38; Гол. 2.-с. 38-86. 3. Все починалося з десятини: Пер. з нім. / Заг. ред. і вступ. ст. Б.Е.Лані-на.-М.: Прогрес, 1992. 4. Козирін О.М. Податкове право зарубіжних країн: питання теорії
 5.  Список рекомендованої літератури
    1. Бризгалін А.В., Берник В.Р., Головкін О.М., Бризгалін В.В., Баженов О.І. Методи податкової оптимізації, або як уникнути небезпечних помилок. - М.: Аналітика-Прес, 1999.-144 с. 2. Горбунов А.Р. Податкове планування і створення компаній за кордоном. - М.: Анкіл, 1999. - 184 с. 3. Дернберг РЛ. Міжнародне оподаткування / Пер, з англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.-375С. 4. Кзшін В.А. Податкові угоди
 6.  Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004
    рекомендованої літератури для більш поглибленого з'ясування матеріалу, даються схеми, що ілюструють найбільш важливі теми і окремі теоретичні положення. Цим пояснюється відсутність в підручнику підрядкового наукового апарату (виносок). Видання розраховане головним чином на студентів перших курсів, тому при освітленні відповідних питань автори прагнули до максимальної ясності і
 7.  § 5. Державний контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
    література. 1. Бялкіна Т.М. Визначення повноважень місцевої влади. Власні і делеговані повноваження / / Місцеве право. 2001. N 1. С. 42 - 46. 2. Андрєєва Л.А. Правові проблеми передачі повноважень органам місцевого самоврядування / / Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів. Інститут права. Вчені записки. 1999. Вип. 4. С. 94 -
 8.  Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
    рекомендована література по досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни "Муніципальне право", спецкурсів по муніципальному праву "Нормотворчість органів місцевого самоврядування", "Правова основа місцевого самоврядування" та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців,
 9.  Список рекомендованої літератури
    1. Витрянский В.В., Герасименко С.А. Податкові органи, платник податків і Цивільний кодекс. - М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1995. Розділ III «Цивільно-правові способи захисту прав платників податків», с. 67-84. 2. Гаджієв ГА., Пепепяев С.Г. Підприємець - платник податків - держава. Правові позиції Конституційного Суду Російської Федерації. - М.:
 10.  § 6. Муніципальні запозичення
    література. 1. Воронін А.Г., Лапін В.А., Широков О.М. Основи управління муніципальним господарством. М., 1997. 2. Селюков А.Д. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування. М., 2003. 3. Єфімчук І.В. Муніципальна власність та її ефективність в системі ринкових відносин. Н. Новгород, 1999. 4. Зуєв В.М., Кузнєцов С.С. Фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації:
 11.  Список рекомендованої літератури
    літературі / / Вісник фінансів. - 1929. - № 7. 4. Запольський С.В. Оподаткування як предмет правового регулювання. Проблеми вдосконалення радянського законодавства / Яру-ди ВНИИСЗ-М., 1987 - № 38. 5. Кашин В.А. Міжнародні податкові угоди. - М., 1983. 6. Кашин В.А. Податки в міжнародних економічних відносинах / / Фінансова газета.-1993. - № 32-33. 7. Кашин В.А. Податкові
 12.  Методичні вказівки
    рекомендований список якої російською та іноземними мовами наводиться на початку кожного розділу. Для самоперевірки з кожної теми пропонуються контрольні питання. Багаторічний досвід викладання цивільного та торгового права на міжнародно-правовому факультеті в Московському державному інституті міжнародних відносин та Академії зовнішньої торгівлі дозволив виробити методику, що поєднує