Головна
ГоловнаМитне , податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С.Г . Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

Список рекомендованої літератури


1. Богуславський М.М. Міжнародне економічне право. - М., 1986.
2. Веральскій М. Проблеми міжнародного фінансового права / УСовет-ське держава і право.-1967. - № 1.
3. Загряцков М. Проблема подвійного оподаткування в післявоєнній літературі / / Вісник фінансів. - 1929. - № 7.
4. Запольський С.В. Оподаткування як предмет правового регулювання. Проблеми вдосконалення радянського законодавства / Яру-ди ВНИИСЗ-М., 1987 - № 38.
5. Кашин В.А. Міжнародні податкові угоди. - М., 1983.
6. Кашин В.А. Податки в міжнародних економічних відносинах / / Фінансова газета.-1993. - № 32-33.
7. Кашин В.А. Податкові угоди Росії,-М., 1998.
8. Кашин В.А. Методи усунення подвійного оподаткування та їх значення для захисту інтересів РоссііУУФінанси. - 1997. - № 5.
9. КозирінАЛ. Податкове право зарубіжних країн. - М., 1993.
10. ЛісовскійВ.І. Міжнародне фінансове право.-М., 1964.
11. Лісовський В.І. Міжнародне торгове і фінансове право. - М., 1974.
12. Лісовський В.І. Правове регулювання міжнародних економічних отношений.-М., 1984.
13. Лукашук І.І. Норми міжнародного права в правовій системі України.-М., 1997.
14. Макс Ф., Чані К. Концепція постійного представництва згідно з Інструкцією ДПС РФ № 34 і міжнародним принципам налогообложе-ніяУУНалоговий вісник. - 1996. - № 7.
15. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини. - М., 1994.
16. Мюллерсон Р.А. Співвідношення міжнародного і національного права.-М,, 1982.
17. Надь Т. Проблеми міжнародного фінансового праваи / Радянська держава і право. - 1967. - № 1.
18. Назаренко А.Т. Про норми правового регулювання міжнародних фінансових відносин. Питання радянського фінансового права. - М., 1971.
19. Податки в іноземних государствах.-М., 1926.
20. Податковий тягар в СРСР та іноземних державах (нариси теорії та методології питання) / Упорядник П.П. Гензель. - М., 1928.
21. Нешагаева Т.Н. До питання про правові системи, що регулюють міжнародні відносини / УРоссійскій щорічник міжнародного права 1993-1994 роки. - СПб. 1995.
22. Падейская Н. Проблема обкладення в міжнародних торговельних догово-рахУУВестнік фінансів. - 1927. - № 12.
23. Падейская Н. Проблема подвійного оподаткування та інтереси радянських госпорганів, діючих за кордоном / УВопроси торговлі.-1929. - № 9-10.
24. Падейская Н. Подвійне оподаткування як міжнародна фінансово-правова проблема / УВестнік фінансов.-1929.-Ме 11, Ма 11-12.
25. Пебро М. Міжнародні економічні, валютні і фінансові отношенія.-М., 1994.
26. Ровинський Е.А. Міжнародні фінансові відносини та їх правове ^ регулірованіеУУСоветское держава і право. - 1965. - № 2.
27. Ровинський ЕА. До питання про предмет міжнародного фінансового праваУУВопроси радянського фінансового права. - М., 1967.
28. Ровинський Е.А., ЧерепахінА.М. Міжнародне регулювання подвійного налогообложенияУУСоветское держава і право.-1975. - № 6.
29. Тункин Г.І. Теорія міжнародного права, - М., 1994.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Список рекомендованої літератури "
 1. Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004
  > "> Пропонований підручник грунтується на курсах лекцій та навчально-методичних посібниках, підготовлених під керівництвом і за участю авторів в 1993 - 2000 рр.. Ці курси та допомоги витримали кілька видань, виявилися затребуваними читачем. З урахуванням думок самих студентів у роботі після кожної глави ставляться конкретні питання і наводиться список рекомендованої літератури для більш поглибленого
 2. ПЕРЕДМОВА
  Для успішної підготовки кадрів сучасних юристів відчувається потреба в підручниках, які, з одного боку, відповідали б державним освітнім стандартам, а з іншого - базувалися б на апробованих курсах лекцій та навчально-методичних посібниках, відображали б накопичений вузівський педагогічний досвід, що відбуваються в країні зміни, поточне законодавство , соціальну практику.
 3. Список рекомендованої літератури
  Агарков М.М. Вибрані праці з цивільного права. В 2-х тт. - М.: АТ "Центр" ЮрИнфоР "(у серії" Наукова спадщина "), 2002. Алексєєв С.С. Приватне право. - М.: Статут, 1999. Алексєєв С.С. Право: абетка - теорія - філософія: Досвід комплексного дослідження. - М.: Статут, 1999. Антологія уральської цивілістики. 1925-1989. - М.: Статут, 2001. Богуславський М.М. Міжнародне приватне право. - М.:
 4. Список рекомендованої літератури
  1. Тимофєєва О.Ф. Податки в ринковій економіці. - М-, 1993. - Гл. 1 - 6.-С. 4-33,43-51. 2. Податки: Навч. посібник / За ред. Д.Г. Чорниця. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - Гл. 1.-С. 3-38; Гол. 2.-с. 38-86. 3. Все починалося з десятини: Пер. з нім. / Заг. ред. і вступ. ст. Б.Е.Лані-на.-М.: Прогрес, 1992. 4. Козирін О.М. Податкове право зарубіжних країн: питання теорії
 5. Контрольні тести
  Оберіть правильний або найбільш повну відповідь. 1. Неправомірні акти і вимоги податкових органів та їх посадових осіб платники податків: а) мають право не виконувати; б) зобов'язані виконати, але мають право звернутися зі скаргою до вищестоящого податкового органу або з позовом до суду (арбітражного суду), в) зобов'язані виконати, але мають право на оскарження, а також на компенсацію збитків. 2.
 6. Список рекомендованої літератури
  1. Берник В.Р., Бризгалін А.В., Бризгалін В.В., Попов О.Н., Головкін О.М. Коментар офіційних органів до податку на прибуток. - М.: Аналітика-Прес, 1998.-200с. 2. Бризгалін А.В., Берник В.Р., Лемешева О.В. Сумові різниці. Оподаткування та бухгалтерський облік. - М.: Аналітика-Прес, 1998. - 24 с. 3. Бризгалін А.В. та ін Професійний коментар до ПДВ. - М.: Аналітика-Прес, 1997.-200с.
 7. Список рекомендованої літератури
  1. Питання бюджетно-податкового федералізму в Росії і США. Матеріали російсько-американських семінарів. - М.: Агентство США з міжнародного розвитку, 1996. 2. Державне право Німеччини. У 2 т. - М.: Інститут держави і права РАН, 1994. Т. 2. Частина 5. Конституційні основи фінансової системи ФРН. 3. Лексин В.М., Швецов А.М. Держава та регіони. Теорія і практика державного
 8. Контрольні тести
  Оберіть правильний або найбільш повну відповідь. 1. Стягнення пені з платника податків, який не сплатив податок повністю, є: а) покаранням, б) компенсаційної заходом; в) покаранням чи компенсаційного мірою залежно від розміру пені. 2. Відповідальність за порушення податкового законодавства - це: а) самостійний вид юридичної відповідальності; б) сукупність
 9. Список рекомендованої літератури
  1. Витрянский В.В., Герасименко С.А. Податкові органи, платник податків і Цивільний кодекс. - М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1995. Розділ III «Цивільно-правові способи захисту прав платників податків», с. 67-84. 2. Гаджієв ГА., Пепепяев С.Г. Підприємець - платник податків - держава. Правові позиції Конституційного Суду Російської Федерації. - М.:
 10. Список рекомендованої літератури
  1. Бризгалін А.В., Берник В.Р., Головкін О.М., Бризгалін В.В., Баженов О.І. Методи податкової оптимізації, або як уникнути небезпечних помилок. - М.: Аналітика-Прес, 1999.-144 с. 2. Горбунов А.Р. Податкове планування і створення компаній за кордоном. - М.: Анкіл, 1999. - 184 с. 3. Дернберг РЛ. Міжнародне оподаткування / Пер, з англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.-375С. 4. Кзшін В.А. Податкові угоди
© 2014-2022  yport.inf.ua