Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Список рекомендованої літератури


Агарков М.М. Вибрані праці з цивільного права. У 2-х тт. - М.: АТ "Центр" ЮрИнфоР "(у серії" Наукова спадщина "), 2002.
Алексєєв С.С. Приватне право. - М.: Статут, 1999.
Алексєєв С.С. Право: абетка - теорія - філософія: Досвід комплексного дослідження. - М.: Статут, 1999.
Антологія уральської цивілістики. 1925-1989. - М. : Статут, 2001.
Богуславський М.М. Міжнародне приватне право. - М.: Юрист, 2000.
Брагінський М.І., Витрянский В.В . Договірне право. Книга перша: Загальні положення: Вид. 2-е. испр. - М.: Статут, 2000.
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга другий: Договори про передачу майна. - М.: Статут, 2000.
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання послуг. - М.: Статут, 2002.
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга четверта: Договори про перевезення, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. - М .: Статут, 2003.
Гонгало Б.М. Вчення про забезпечення зобов'язань. - М.: Статут, 2004.
Цивільне право. Підручник для вузів. Частина перша / Під. заг. ред. Т.І. Ілларіонова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетньова. М.: Видавнича група Норма-Инфра-М. - М.: 1998.
Цивільне право: У 2 т. Том 1. Підручник / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: БЕК, 2000.
Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1. Підручник / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: БЕК, 2000.
Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 2. Підручник / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: БЕК, 2000.
Цивільне право: у 4 т. Том I. Загальна частина: Підручник / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. - 3-е вид. , перераб. і доп. - М.: Волтерс Клувер, 2004.
Цивільне право. Підручник: У 3 т. Т. 1. 6-е вид., перераб. і доп. / Н . Д. Єгоров, І.В. Єлісєєв та ін; Відп. ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003.
Цивільне право. Підручник: У 3 т. Т. 2. 4-е вид., перераб. і доп. / Є.Ю. Валявіна, І.В. Єлісєєв та ін; Відп. ред. А.П . Сергєєв, Ю.К. Толстой. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003.
Цивільне право. Підручник: У 3 т. Т. 3. 4-е вид. , перераб. і доп. / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003.
Цивільне право. Частина перша : Підручник / За ред.А.Г. Калпин, А.І. Масляєва. 2-е вид., перераб. і доп. - М.: МАУП, 2000.
Цивільне право. Частина другий: Підручник / Під загальною ред.А.Г. Калпин. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: МАУП, 2000.
Цивільне право Росії. Загальна частина: Курс лекцій / Відп. ред. О.Н. Садиков. - М.: МАУП, 2001.
Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія Практика: Збірник пам'яті С.А. Хохлова. - М. : Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1998.
Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За редакцією О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. - М.: МЦФЕР, 1996.
Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав. - М.: Статут (у серії "Класика російської цивілістики"), 2000 .
Звеков В.П. Міжнародне приватне право. - М.: Норма, 1999.
Іоффе О.С. Вибрані праці з цивільного права. - М. : Статут (у серії: "Класика російської цивілістики"), 2000.
Калмиков Ю.Х. Вибране: Праці. Статті. Виступи. - М.: Статут, 1998.
Кодифікація російського цивільного права: Звід законів цивільних Російської Імперії, Проект Цивільного уложення Російської Імперії, Цивільний кодекс РРФСР 1922 року, Цивільний кодекс РРФСР 1964 року. - Єкатеринбург: Видавництво Інституту приватного права, 2003.
Лунц Л.А. Гроші та грошові зобов'язання в цивільному праві. - М.: Статут (серія "Класика російської цивілістики"), 1999.
Лунц Л.А. Курс міжнародного приватного права: У 3 т. - М.: Спарк, 2002.
Мейєр Д.І. Російське цивільне право. В 2-х частинах. - М.: Статут (у серії "Класика російської цивілістики") , 1997.
Мурзін Д.В. Цінні папери - безтілесні речі. Правові проблеми сучасної теорії цінних паперів. - М.: Статут, 1998.
Покровський І. А. Основні проблеми цивільного права. - М.: Статут (серія "Класика російської цивілістики"), 1998.
Покровський І.А. Історія римського права. - СПб.: Видавничо-торговий дім " Літній сад ", Журнал" Нева ", 1999.
Синайський В.І. Російське цивільне право. - М.: Статут, (в серії:" Класика російської цивілістики "), 2002.
Степанов С.А. Нерухоме майно в цивільному праві. - М.: Статут; Єкатеринбург: Інститут приватного права, 2004.
Цвайгерт К., Кетц Х. Введення в порівняльне правознавство в сфері приватного права: У 2-х тт. Том I: Основи. - М.: Міжнародні відносини, 1998.
Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву. - М.: Статут (у серії "Класика російської цивілістики"), 2001.
Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. - М.: Спарк, 1995.
Шершеневич Г.Ф. Підручник торговельного права. - М.: Спарк, 1994.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Список рекомендованої літератури"
 1. Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004
  список рекомендованої літератури для більш поглибленого з'ясування матеріалу, даються схеми, що ілюструють найбільш важливі теми і окремі теоретичні положення. Цим пояснюється відсутність в підручнику підрядкового наукового апарату (виносок). Видання розраховане головним чином на студентів перших курсів, тому при освітленні відповідних питань автори прагнули до максимальної ясності і
 2. ПЕРЕДМОВА
  список рекомендованої літератури для більш поглибленого з'ясування матеріалу, даються схеми, що ілюструють найбільш важливі теми і окремі теоретичні положення. Цим пояснюється відсутність в підручнику підрядкового наукового апарату (виносок). Видання розраховане головним чином на студентів перших курсів, тому при освітленні відповідних питань автори прагнули до максимальної ясності і
 3. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  список положень, що не підлягають включенню у зазначені угоди. Категорійні вилучення надаються угодами, в яких відсутні передбачені в списку заборони. Категорійні вилучення охоплюють вертикальні угоди, що містять обмеження у зв'язку з передачею або використанням прав інтелектуальної власності, якщо такі права не становлять основної мети угоди, а є
 4. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
  список арбітрів формується з осіб, що володіють високими моральними якостями і достатньою кваліфікацією. Кожна з Договірних держав має право призначити по чотири особи в кожний із списків (ст. 13). Особа, включена до списку, виконує свої обов'язки протягом шести років і може бути перезатверждені на новий термін. Посередником і арбітром може бути призначено
 5. Методичні вказівки
  список якої російською та іноземними мовами наводиться на початку кожного розділу. Для самоперевірки з кожної теми пропонуються контрольні питання. Багаторічний досвід викладання цивільного та торгового права на міжнародно-правовому факультеті в Московському державному інституті міжнародних відносин та Академії зовнішньої торгівлі дозволив виробити методику, що поєднує вивчення
 6. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник., 2007
  рекомендована література по досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни "Муніципальне право", спецкурсів по муніципальному праву "Нормотворчість органів місцевого самоврядування", "Правова основа місцевого самоврядування" та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців,
 7. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 8. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  література. 1. Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. 2. Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн: правові аспекти. М., 2001. 3. Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М.,
 9. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  література. 1. Васильєв В.І. Законодавча основа муніципальної реформи. М., 2005. 2. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред . А.В. Іванченко. М.,
 10. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
  література. 1. Александров А.О., Ількіна Н . А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. 2. Проніна Л.І. Вдосконалення бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин і місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
© 2014-2022  yport.inf.ua