Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

8. Реорганізація і ліквідація юридичних осіб. Банкрутство

Реорганізація юридичної особи - спосіб припинення діяльності юридичної особи, який спричиняє виникнення нових організацій або зміна організаційно-правової форми юридичної особи. Види реорганізації: злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення.
Ліквідація юридичної особи тягне його припинення без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб. Юридична особа може бути ліквідовано за рішенням: 1) його засновників або органу юридичної особи 2) суду.
Засновники юридичної особи зобов'язані негайно письмово повідомити про його ліквідацію до уповноваженого державного органу для внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі ліквідації. Засновники юридичної особи, що прийняли рішення про ліквідацію юридичної особи, призначають ліквідаційну комісію.
Порядок ліквідації юридичної особи, дії ліквідаційної комісії:
публікація в органах друку про ліквідацію;
після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс;
при недостатності коштів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи з публічних торгів;
після завершення розрахунків з кредиторами складається ліквідаційний баланс;
вноситься запис про ліквідацію до єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Неспроможність (банкрутство) юридичної особи - визнана арбітражним судом
нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів (ФЗ «Про неспроможність (банкрутство) »від 26.09.2002 р. № 127-ФЗ).
Визнання юридичної особи банкрутом судом тягне його ліквідацію. Процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Реорганізація і ліквідація юридичних осіб. Банкрутство "
 1. 4.2. Реорганізація і ліквідація юридичних осіб. Банкрутство
  Реорганізація юридичної особи - спосіб припинення діяльності юридичної особи, який спричиняє виникнення нових організацій або зміна організаційно-правової форми юридичної особи. Види реорганізації: злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення. Юридична особа вважається реорганізованим з моменту державної реєстрації знову виниклих юридичних осіб
 2. Реорганізація і ліквідація
  . Питання реорганізації та ліквідації кооперативів вирішуються відповідно до загальних правил про реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, тому положення гл. VIII Закону про ПК в основному відтворюють загальні правила, передбачені ст. 57-65 ЦК. Оригінальними для кооперативу можна вважати наступні два правила, одне з яких присвячено реорганізації, інше - ліквідації. 1. Кооператив може
 3. Стаття 92. Реорганізація і ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути реорганізовано або ліквідовано добровільно за одноголосним рішенням його учасників. Інші підстави реорганізації та ліквідації товариства, а також порядок його реорганізації та ліквідації визначаються цим Кодексом та іншими законами. 2. Товариство з обмеженою відповідальністю вправі перетворитися в господарське товариство іншого
 4. 38. Створення, реорганізація, ліквідація юридичної особи
  Юридична особа при його створенні підлягає державній реєстрації в уповноваженому державному органі. Документом, що підтверджує факт реєстрації, є свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Реорганізацією юридичної особи є спосіб припинення правового становища юридичної особи або утворення нового, що тягне відносини правонаступництва
 5. Стаття 112. Реорганізація і ліквідація виробничих кооперативів
  1. Виробничий кооператив може бути добровільно реорганізовано або ліквідовано за рішенням загальних зборів його членів. Інші підстави та порядок реорганізації та ліквідації кооперативу визначаються цим Кодексом та іншими законами. 2. Виробничий кооператив за одноголосним рішенням його членів може перетворитися в господарське товариство або
 6. Стаття 104. Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства
  1. Акціонерне товариство може бути реорганізовано або ліквідовано добровільно за рішенням загальних зборів акціонерів. Інші підстави та порядок реорганізації та ліквідації акціонерного товариства визначаються цим Кодексом та іншими законами. 2. Акціонерне товариство має право перетворитися у товариство з обмеженою відповідальністю або у виробничий кооператив, а також у некомерційну
 7. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи
  Як і щодо громадян-підприємців (індивідуальних підприємців), ГК РФ передбачає можливість визнання судом юридичної особи (комерційної організації, споживчого кооперативу, фонду) неспроможним, тобто банкрутом, якщо воно не в змозі задовольнити вимоги кредиторів. Таке визнання тягне за собою ліквідацію юридичної особи. Всі ці питання, а також
 8. ЛЕКЦІЯ № 8. Реорганізація і ліквідації кооперативу
  ЛЕКЦІЯ № 8. Реорганізація та ліквідації
 9. 14. Особливості реорганізації та ліквідації суб'єктів аграрного підприємства.
  Ліквідація с / г підприємств і товариств проводиться призначеною власником ліквідаційною комісією, а у випадку банкрутства та припинення діяльності товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, кіт призначається цими органами. З моменту призначення такої комісії до неї переходять повноваження з управління справами цих суб'єктів підприємництва. Комісія у триденний
 10. Стаття 65. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи
  1. Юридична особа, за винятком казенного підприємства, установи, політичної партії та релігійної організації, за рішенням суду може бути визнане неспроможним (банкрутом). Державна корпорація або державна компанія може бути визнана неспроможною (банкрутом), якщо це допускається федеральним законом, що передбачає її створення. Фонд не може бути визнаний
 11. Стаття 168. Загальні положення банкрутства окремих категорій боржників - юридичних осіб
  До відносин, пов'язаних з банкрутством містоутворюючих, сільськогосподарських, фінансових організацій, стратегічних підприємств і організацій, а також суб'єктів природних монополій, застосовуються положення цього Закону, які регулюють банкрутство боржників - юридичних осіб, якщо інше не передбачено цією
 12. 27. Юридичні особи. Створення, реорганізація юридичної особи. Ліквідація юридичної особи
  Юридична особа - це організація, що має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, яка може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права , нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Така організація повинна мати самостійний баланс або
 13. Стаття 57. Реорганізація юридичної особи
  1. Реорганізація юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) може бути здійснена за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженої на те установчими документами. 2. У випадках, встановлених законом, реорганізація юридичної особи у формі його поділу або виділення з його складу одного чи кількох
 14. Стаття 226. Наслідки відмови від ліквідації боржника у порядку банкрутства
  1. Порушення вимог, передбачених пунктом 2 статті 224 цього Закону, є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію юридичної особи. 2. Власник майна боржника - унітарного підприємства, засновники (учасники) боржника, керівник боржника і голова ліквідаційної комісії (ліквідатор),
 15. 45. Ліквідація кооперативу
  Ліквідація кооперативу-припинення діяльності кооперативу без переходу прав і обов'язків кооперативу у порядку правонаступництва до інших осіб - здійснюється так само, як ліквідація будь-якої юридичної особи, передбачена цивільним законодавством (ст. 61 ГК РФ) . Те ж можна сказати і про підстави ліквідації кооперативу, перерахованих в п. 2 ст. 42 ФЗ «Про сільськогосподарську
 16. Л
  Легальне тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 115 Ліквідація юридичної особи - добровільна і примусова Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 253 - 254 - поняття Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 252 - 253 - порядок (етапи) Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 253 - 257, див Банкрутство Літеральна як властивість цінного паперу II, 11, § 3 (1) - с. 420 - 421 Особа - поняття Л. II,
 17. Стаття 62. Обов'язки особи, що прийняла рішення про ліквідацію юридичної особи
  1. Засновники (учасники) юридичної особи або орган, що прийняли рішення про ліквідацію юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це в уповноважений державний орган для внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі ліквідації. (П. 1 в ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ) 2. Засновники
© 2014-2022  yport.inf.ua