Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Реорганізація і ліквідація

. Питання реорганізації та ліквідації кооперативів вирішуються відповідно до загальних правил про реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, тому положення гл. VIII Закону про ПК в основному відтворюють загальні правила, передбачені ст. 57-65 ЦК. Оригінальними для кооперативу можна вважати наступні два правила, одне з яких присвячено реорганізації, інше - ліквідації.
1. Кооператив може бути перетворений тільки в господарське товариство або суспільство і тільки за одноголосним рішенням його членів (п. 2 ст. 112 ЦК, п. 5 ст. 26 Закону про ПК).
2. Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог його кредиторів, підлягає розподілу між його членами в порядку, передбаченому статутом або угодою між членами (п. 5 ст. 27 Закону про ПК).
Особливість кооперативної форми виключає ліквідацію кооперативу за таким основи, як зменшення майна кооперативу, специфічному для господарських товариств (пор. з п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ЦК). Однак немає жодних сумнівів у тому (законодавець залишає це питання відкритим), що зменшення числа основних членів кооперативу (і, таким чином, невиконання вимог п. 3 ст. 108 ЦК та Закону про ПК) - підстава для реорганізації (перетворення) кооперативу, а при невиконанні кооперативом даної вимоги - для його ліквідації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Реорганізація і ліквідація "
 1. § 2. Система муніципальних правових актів
  реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ, а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств та установ; положення про порядок призначення на посаду та укладання трудового договору з керівниками муніципальних підприємств та установ; положення про порядок надання муніципальними підприємствами і установами звітів про використання
 2. § 4. Компетенція представницького органу.
  Реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ, а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств та установ; визначення порядку участі муніципального освіти в організаціях міжмуніципальної співпраці; визначення порядку матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; контроль за
 3. § 3. Повноваження органів місцевого самоврядування в соціально-культурній сфері
  реорганізація та ліквідація муніципальних освітніх установ; 4) забезпечення утримання будівель і споруд муніципальних освітніх установ, облаштування прилеглих до них територій; 5) облік дітей, які підлягають обов'язковому навчання в освітніх установах, що реалізують освітні програми основної загальної освіти; 6) опіка та піклування. Органи місцевого
 4. § 1. Загальна характеристика
  реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ, а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств та установ; 7) визначення порядку участі муніципального освіти в організаціях міжмуніципальної співпраці; 8) визначення порядку матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; 9) контроль
 5. § 2. Місцева адміністрація
  реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств та установ; затверджує статути муніципальних підприємств, організацій, установ; здійснює виконання державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування міста; виконує у випадках і порядку, встановлених міською Радою, функції замовника по муніципальних контрактами на виконання підрядних робіт (надання
 6. § 1. Муніципальна власність
  реорганізації та ліквідації останніх, регулюють ціни і тарифи на їх продукцію (послуги), здійснюють контроль за використанням за призначенням і збереженням належного підприємствам майна, заслуховують звіти керівників даних підприємств про їх діяльність. Підприємства не має права продавати належне їм на праві господарського відання нерухоме майно, здавати його в оренду,
 7. § 1. Поняття комерційного права
  реорганізації та ліквідації, в тому числі з підстав банкрутства, комерційних організацій. Особлива увага приділяється господарським товариствам і товариствам. Речові права підприємця. Тема включає в себе поняття і види речових прав підприємця (право власності, право господарського відання та ін.), правовий режим об'єктів цих прав (матеріальних ресурсів, грошових ресурсів, цінних
 8. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  реорганізації , в якій би формі вона не здійснювалася, в тому, що всі права та обов'язки реорганізується комерційної організації переходять до однієї або декількох іншим комерційним організаціям за передавальним актом або розподільчим балансом, тобто відбувається універсальне правонаступництво (ст. 58 ЦК). Цим обставиною визначається одна з особливостей реорганізації комерційних
 9. § 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
  реорганізацію або ліквідацію товариства, обрання ревізійної комісії товариства. Рада товариства не є обов'язковим органом , він може і не створюватися, залежно від волі учасників. Замість правління, тобто колегіального органу управління, може бути передбачено обрання одноосібного керівника. Таким чином, види і компетенція виконавчих органів товариства визначаються тільки в його
 10. § 4. Акціонерні товариства
  реорганізацією. Така позиція, з нашої точки зору, є спірною, оскільки природа закритого та відкритого акціонерного товариства настільки різна, що їх зміна один на одного повинна бути нічим іншим, як зміною виду організаційно-правової форми, а отже, повинна вести за собою перетворення юридичної особи. На підтвердження такого висновку можна вказати на те, що і сам законодавець не до кінця
© 2014-2022  yport.inf.ua