Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства, 2009 - перейти до змісту підручника

38. Створення, реорганізація, ліквідація юридичної особи

Юридична особа при його створенні підлягає державній реєстрації в уповноваженому державному органі.
Документом, що підтверджує факт реєстрації, є свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.
Реорганізацією юридичної особи є спосіб припинення правового становища юридичної особи або утворення нового, що тягне відносини правонаступництва юридичних осіб.
Види реорганізації юридичної особи:
1) при злитті юридичної особи з іншою юридичною особою (іншими юридичними особами) усі права та обов'язки кожного з них згідно з передавальним актом переходять до юридичної особи, виникло в результаті злиття;
2) при приєднанні однієї юридичної особи (кількох юридичних осіб) до іншої юридичної особи до останнього;
3) при реорганізації у формі поділу створюються два або більше нових юридичних особи, а колишнє припиняє своє існування;
4) реорганізація юридичної особи у формі виділення;
5) при реорганізації юридичної особи у формі перетворення відбувається суттєва зміна його статусу.
Юридична особа вважається реорганізованим з моменту державної реєстрації знову виниклих юридичних осіб.
Ліквідації юридичної особи здійснюється:
1) за рішенням суду у разі допущених при його створенні грубих порушень закону;
2) по ініціативи його засновників.
Дії з ліквідації юридичної особи.
1. Ліквідаційна комісія поміщає в органах друку публікацію про його ліквідацію та про порядок і строк заявлення вимог його кредиторами. Цей термін не може бути менше двох місяців з моменту публікації про ліквідацію.
2. Ліквідаційна комісія вживає заходів до виявлення кредиторів і одержанню дебіторської заборгованості, а також письмово повідомляє кредиторів про ліквідацію юридичної особи.
3. По закінченні строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, який затверджується засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, які прийняли рішення про ліквідацію юридичної особи і передається в реєструючий орган.
4. Якщо наявні в юридичної особи грошові кошти недостатні для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи з публічних торгів у порядку, встановленому для виконання судових рішень.
5. Ліквідація юридичної особи вважається завершеною, а юридична особа - припинив існування після внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 38. Створення, реорганізація, ліквідація юридичної особи "
 1. 2. Поняття особистого закону (статуту) і національності юридичної особи
  реорганізації та ліквідації юридичної особи, в тому числі питання правонаступництва; 5) зміст правоздатності юридичної особи; 6) порядок набуття юридичною особою цивільних прав та прийняття на себе громадянських обов'язків; 7) внутрішні відносини, в тому числі відносини юридичної особи з його учасниками; 8) здатність юридичної особи відповідати
 2. § 2. Система муніципальних правових актів
  реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ, а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств та установ; положення про порядок призначення на посаду та укладання трудового договору з керівниками муніципальних підприємств та установ; положення про порядок надання муніципальними підприємствами і установами звітів про використання
 3. § 1. Загальна характеристика
  реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ, а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств та установ; 7) визначення порядку участі муніципального освіти в організаціях міжмуніципальної співпраці; 8) визначення порядку матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; 9) контроль
 4. § 2. Місцева адміністрація
  реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств та установ; затверджує статути муніципальних підприємств, організацій, установ; здійснює виконання державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування міста; виконує у випадках і порядку, встановлених міською Радою, функції замовника по муніципальних контрактами на виконання підрядних робіт (надання
 5. § 1. Поняття комерційного права
  реорганізації та ліквідації, в тому числі з підстав банкрутства, комерційних організацій. Особливу увагу приділяється господарським товариствам і товариствам. Речові права підприємця. Тема включає в себе поняття і види речових прав підприємця (право власності, право господарського відання та ін.), правовий режим об'єктів цих прав (матеріальних ресурсів, грошових ресурсів, цінних
 6. § 4. Акціонерні товариства
  реорганізацією. Така позиція, з нашої точки зору, є спірною, оскільки природа закритого та відкритого акціонерного товариства настільки різна, що їх зміна один на одного повинна бути нічим іншим , як зміною виду організаційно-правової форми, а отже, повинна вести за собою перетворення юридичної особи. На підтвердження такого висновку можна вказати на те, що і сам законодавець не до кінця
 7. § 5. Виробничі кооперативи
  реорганізації та ліквідації кооперативу. Всі члени кооперативу мають Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 125 один рівний голос при прийнятті рішень загальними зборами Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів і створюється в кооперативах з числом членів понад п'ятдесят. Питання,
 8. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  ліквідації вже існуючих федеральних державних підприємств, господарюючих установ або унітарних державних підприємств, заснованих на праві господарського відання. Підставою для прийняття Урядом РФ такого рішення є конкретні порушення підприємствами певних вимог власника їх майна, а саме: нецільове використання виділених Федеральних коштів,
 9. § 4. Страхування
  реорганізації та ліквідації їх діяльності в першу чергу регулюються ЦК, іншими законами, які регулюють особливості юридичних осіб, що мають ту чи іншу організаційно -правову форму, зокрема Законом РФ «Про акціонерні товариства», Законом РФ «Про страхування» і досить широким за обсягом колом підзаконних нормативних актів, виданих Федеральною службою Росії з нагляду за страховою
 10. § 10. Просте товариство
  реорганізація бере участь у договорі простого товариства юридичної особи. У кожному з перерахованих випадків самим договором простого товариства або наступною угодою сторін може бути передбачена можливість збереження договору або, наприклад, у разі смерті одного з товаришів (реорганізації, ліквідації юридичної особи) заміщення померлого товариша (ліквідованої або
© 2014-2022  yport.inf.ua