Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

3. Система виборів органів регіонального та місцевого самоврядування

Примітно, що вибори представницьких органів автономних співтовариств регулюються їх власними актами, тоді як вибори на нижчестоящих рівнях (у провінціях і муніципіях) - загальнодержавним згаданим органічним законом.
Регіональні вибори. Для того, щоб проілюструвати законодавче регулювання цих виборів, звернемося до Статуту про автономію Кастильи-Леона, прийнятому у вигляді Органічного закону в 1983 р., і Виборчого закону 1987 р., який врегулював вибори в Кортеси цього автономного співтовариства.
До виборцям порівняно з загальнодержавним законодавством тут пред'являється додаткова вимога політичної приналежності до Кастилія-Леон. Що стосується пасивного виборчого права, то додатково до загальнодержавного списку не обираються посадових осіб тут додані ще кілька категорій чиновників автономного співтовариства. Несумісність же з мандатом в кортеси поширюється також на депутатів Європейського парламенту і членів адміністративної ради публічної корпорації радіо і телебачення.
Кожна провінція утворює виборчий округ, від якого обираються три повірених (Procuradores) і ще по одному від кожних 45 тис. жителів і частки, що перевищує 22,5 тис. До розподілу мандатів не допускаються списки кандидатів, що зібрали менше 3% дійсних голосів по виборчому округу. Розподіл проводиться за методом д'Ондта. При однакових приватних мандат віддається списку, за який подано більше голосів. При рівності числа отриманих голосів вирішує жереб. Списки пов'язані.
Провінційні вибори, тобто вибори в провінційні депутації, такими, строго кажучи, не є. Якщо територія провінції збігається з територією автономного співтовариства, окрема провінційна депутація взагалі не формується. Виборчими округами в інших випадках служать судові ділянки, кожен з яких представлений у провінційній депутації не менше, ніж одним депутатом і не більше, ніж 3/5 загальної кількості депутатів.
Після того, як в провінції сформовані всі муніципальні представницькі органи, зональна виборча хунта визначає число голосів, отриманих на муніципальних, виборах списками кандидатів від партій, федерацій, коаліцій і груп виборців, які отримали хоча б один мандат муніципального радника (consejal). Особливим чином при цьому враховуються голоси, подані на виборах в муніципіях з числом жителів до 250 (див. нижче). Мандати в провінційну депутацію розподіляються між зазначеними політичними формуваннями на підставі цих даних за системою пропорційного представництва з використанням методу д'Ондта. При однаковій кількості голосів спірний мандат передається списку кандидатів від того політичного формування, яке у відповідному судовому ділянці має найбільше число муніципальних радників, а якщо так вирішити проблему не можна, то використовується жереб. Потім збираються всі муніципальні радники від кожного політичного формування, що отримав мандати у провінційній депутації, щоб обрати зі свого складу депутатів та їх заступників, яким у разі потреби будуть передані мандати достроково вибулих провінційних депутатів.
Муніципальні вибори. Виборчими округами є території муніципальних одиниць, в яких обирається весь склад відповідного представницького органу. На острівних територіях виборчими округами є окремі острови. Вибори проводяться за системою пропорційного представництва з використанням методу д'Ондта, причому з розподілу мандатів виключаються списки кандидатів, за які подано менше 5% дійсних голосів по виборчому округу.
У муніципіях, що нараховують від 100 до 250 жителів, де має бути обрано п'ять радників, партії, федерації, коаліції чи угруповання включають у свої списки не більше п'яти кандидатів, проте виборець голосує не більше, ніж за чотирьох кандидатів, що балотуються на даній території. Обраними вважаються п'ять кандидатів, що отримали найбільшу кількість голосів, а при рівності кількості голосів застосовується жереб. При достроковому вибутті радника його мандат передається невибраного кандидата, за якого було подано найбільшу кількість голосів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Система виборів органів регіонального та місцевого самоврядування "
 1. § 1. Правові засади організації діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
  систему органів державної влади. Це зумовлює досить широку ступінь незалежності органів місцевого самоврядування від рішень і дій органів державної влади. Згідно п. "н" ч. 1 ст. 72 Конституції Російської Федерації встановлення загальних принципів організації системи органів державної влади та місцевого самоврядування знаходиться у сфері спільного ведення
 2. Пешине Н.Л.. Державна влада і місцеве самоврядування в Росії: проблеми розвитку конституційно-правової моделі, 2007
  органами влади, а також невизначеність, за що саме мають відповідати державні органи, а за що - органи місцевого
 3. 3. Система виборів представницьких органів земель та органів місцевого самоврядування
  система, а загороджувальний пункт не може перевищувати 5% дійсних голосів, поданих на території землі. У громадах, згідно з ч. 2 ст. 72, якщо висунуто більше одного списку кандидатів, вибори повинні проводитися за пропорційною системою. Подібні ж норми містяться в конституціях ряду інших земель, наприклад Вільної держави Саксонії від 27 травня 1992 р., Гессена від 1 грудня 1946
 4. Розділ VII. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ
  виборів, а також умови дійсності виборів визначаються законом. 3. Принципи та порядок виборів, а також відкликання виконавчих органів одиниць територіального самоврядування визначаються законом. 4. Внутрішній устрій одиниць територіального самоврядування визначається в межах законів їх постановляє органами. Стаття Члени самоврядного спільноти можуть шляхом референдуму
 5. Контрольні питання до розділу 14
  органів. Роль місцевого самоврядування в механізмі держави. 2. Основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн. 3. Система органів самоврядування на місцях (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). 4. Основні функції і повноваження муніципальних органів, фінансування їх діяльності. 5. Порядок формування та особливості структури
 6. § 2. Система муніципального права
  систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела, історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи
 7. § 1. Муніципальні правові акти.
  Організації діяльності органів місцевого самоврядування. З питань місцевого значення населенням муніципальних утворень безпосередньо і (або) органами та посадовими особами місцевого самоврядування приймаються муніципальні правові акти. З питань здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами,
 8. Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИБОРІВ
  вибори організовуються виборчими комісіями за сприяння органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Організація конкретних виборів включає заходи щодо їх підготовки та проведення. У числі головних підготовчих дій призначення виборів, планування виборчих заходів, структурування виборчої території шляхом утворення виборчих округів,
 9. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  орган місцевого самоврядування, наділений статутом муніципального освіти виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами . Місцевою адміністрацією керує голова місцевої адміністрації на принципах
 10. § 4. Перетворення муніципальних утворень.
  Системі адміністративно-територіального управління Російської Федерації: федеральний рівень: Учеб. посібник. Братськ, 1998. 4. Михайлов В.І. Проблеми територіальної організації місцевого самоврядування / / Муніципальний світ. 1999. N 2. 5. Постовий Н.В. Територіальна основа місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2001. N
 11. Органи місцевого самоврядування
  системі органів державної влади ставить перед ним і нові завдання, які повинні вирішуватися професійно підготовленими фахівцями на базі нових наукових і методичних розробок з використанням сучасних інформаційних технологій. Поступово починає формуватися система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування. Вона включає
 12. 5. Вибори органів регіонального та місцевого самоврядування
  системою з правилом найбільшої середньої і оновлюються цілком. У розподілі місць беруть участь тільки списки, що отримали не менше 5% поданих голосів. Генеральні ради департаментів обираються також на шість років, однак оновлюються на 1/2 кожні три роки. Одномандатними виборчими округами служать кантони, - історичні територіальні одиниці, що не мають нині ні самоврядування, ні
 13. 40. Міжбюджетні відносини
  системи РФ, що перераховуються іншому бюджету бюджетної системи РФ. Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету надаються у формі: 1) фінансової допомоги бюджетам суб'єктів РФ, 2) субвенцій бюджетам суб'єктів РФ; 3) фінансової допомоги бюджетам окремих муніципальних утворень; 4) інших безоплатних та безповоротних перерахувань; 5) бюджетних кредитів бюджетам суб'єктів РФ.
© 2014-2022  yport.inf.ua