Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою


1. Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасовано та актовий запис про смерть анульовано, її шлюб з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.
2. Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою може бути поновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.
3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, державний орган реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про розірвання шлюбу та відповідне свідоцтво, видане на його підставі.
1. В коментованій статті визначається порядок поновлення шлюбу, який було припинено внаслідок:
а) оголошення особи померлою (ч. 1 ст. 104 СК України);
б) розірвання шлюбу в адміністративному порядку за заявою одного з подружжя у зв'язку з оголошенням другого з подружжя безвісно відсутнім (п.2 ч. 1 ст. 107 СК України).
Як у першому, так і у другому випадку шлюб в юридичному сенсі вважається припиненим. На підтвердження цього факту відповідними органами видаються спеціальні документи (свідоцтво про смерть особи або свідоцтво про розірвання шлюбу на підставі рішення суду про розірвання шлюбу з безвісно відсутньою особою).
Проте як при оголошенні особи померлою, так і при визнанні її безвісно відсутньою закон дозволяє певний «зворотний рух» відносин подружжя, а саме - поновлення шлюбу, який припинився.
2. Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців. Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій (ч. ч. 1, 2 ст. 46 ЦК України).
Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які виникають у випадку смерті людини (ч. 1 ст. 47 ЦК України). Зокрема оголошення фізичної особи померлою слугує підставою для припинення шлюбу (див. ч. 1 ст. 104 СК України та коментар до неї). Втім, на відміну від смерті, оголошення особи померлою є лише правовою презумпцією, тобто припущенням про смерть людини. У зв'язку із цим не можна повністю виключити можливість повернення особи, оголошеної померлою. Закон передбачає наслідки появи такої особи.
Якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з'явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що постановив рішення про оголошення її померлою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи скасовує рішення суду про оголошення фізичної особи померлою (ч. 1 ст. 48 ЦК України).
Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася і відповідне рішення суду скасоване, в області сімейних відносин настають важливі правові наслідки. Шлюб особи, яка з'явилася; з іншою особою відновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.
Таким чином, шлюб з особою, яка була оголошена померлою, відновлюється, якщо мають місце наступні обставини:
- рішення суду про оголошення особи померлою скасоване судом за заявою особи, яка була оголошена померлою, або іншої заінтересованої особи;
- на підставі рішення суду державним органом РАЦС анульовано актовий запис про смерть особи;
- ніхто із подружжя не зареєстрував повторний шлюб.
Поновлення шлюбу в цих випадках відбувається автоматично. Подання спільної заяви подружжя не вимагається. Це пояснюється тим, що після анулювання актового запису про смерть особи, яка була визнана померлою, у юридичному плані вважається, що людина є живою. Відповідно, вона має сімейні права, аналогічні тим, які вона мала за життя.
Якщо за час відсутності такої особи наміри дружини або чоловіка щодо збереження шлюбу змінилися і сторони або одна з них не бажають надалі проживати однією сім'єю, то шлюб між ними може бути розірваний на загальних підставах.
3. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування (ч. 1 ст. 43 ЦК України).
Причини відсутності особи можуть бути різними (важка хвороба, сварки з родичами, небажання підтримувати відносини з другим із подружжя тощо). Проте згодом такі причини можуть зникнути і особа може повернутися додому. Законодавство закріплює норми, які регулюють відносини, пов'язані з поверненням відсутньої особи. Відповідно до ст. 45 ЦК України, якщо фізична особа, визнана безвісно відсутньою, з'явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем її перебування або суд, що постановив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи скасовує рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Скасування судового рішення має значення і для розвитку сімейних відносин сторін. Якщо особа, визнана безвісно відсутньою, з'явилася, її шлюб з іншою особою може бути поновлений. Для поновлення шлюбу в цьому випадку необхідно з'ясувати волю сторін. Поновлення шлюбу здійснюється відділом реєстрації актів цивільного стану лише за спільною заявою дружини та чоловіка. В цьому суттєва відмінність поновлення шлюбу з особою, яка була визнана безвісно відсутньою, від поновлення шлюбу з особою, оголошеною померлою. В останньому випадку шлюб припиняється автоматично і другий з подружжя не висловлює свого бажання припинити шлюб. На відміну від цього припинення шлюбу з особою, яка була визнана безвісно відсутньою, можливе лише при розірванні шлюбу судом за заявою другого з подружжя. Таким чином, тут другий з подружжя висловив своє бажання розірвати шлюб і цей факт не можна ігнорувати. Шлюб може бути поновлений лише за умов, що обидві сторони (у першу чергу, той з подружжя, хто розірвав шлюб у судовому порядку), підтвердять своє бажання поновити шлюб.
Таким чином, для поновлення шлюбу з особою, яка була безвісно відсутньою, а потім з'явилася , необхідна сукупність наступних обставин:
- рішення суду про оголошення особи безвісно відсутньою скасовано судом;
- дружина та чоловік не перебувають у повторному шлюбі;
- сторони подали до органу РАЦС спільну заяву про поновлення шлюбу. При поновленні шлюбу з особою, яка була визнана безвісно відсутньою, державний орган реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про розірвання шлюбу та відповідне свідоцтво, видане на його підставі (ч. 3 коментованої статті). В правилах реєстрації актів цивільного стану вказується, що анулювання актового запису провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану, у якому зберігається актовий запис, тільки за наявності рішення суду про скасування попереднього рішення суду про визнання цієї особи безвісно відсутньою (п. 5.24).
Якщо другий з подружжя особи, визнаної безвісно відсутньою, вступив у новий шлюб, то шлюб не може бути поновлений. У цьому разі той з подружжя, який з'явився, вправі одержати або витребувати свідоцтво про розірвання шлюбу з відділу реєстрації акті в цивільного стану, у якому було зареєстровано розірвання шлюбу. При цьому актовий запис про розірвання шлюбу доповнюється тими відомостями, яких бракує (п. 5.24 Правил реєстрації актів цивільного стану).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою"
 1. Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження
  стаття підкреслює право суду по цих справах за власної ініціативи витребувати необхідні докази (див. також коментар до от. 234 ЦПК). По-четверте, стаття виключає (що є досить спірним) дію у цьому провадженні правил щодо змагальності та меж судового розгляду. П'ятою особливістю деяких справ окремого провадження є їх розгляд судом у складі одного судді і двох народних засідателів (справи про
 2. Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
  статті. 99.7. Якщо майна недієздатної або безвісно відсутньої особи недостатньо для забезпечення виконання грошових зобов'язань такої фізичної особи, а також для сплати нарахованих штрафних (фінансових) санкцій, то суми податкового боргу списуються у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби. 99.8. У разі скасування судом рішення про визнання фізичної особи
 3. § 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
  статті 18-22 ЦК, статті 261-265 ЦПК). Громадянин може бути визнаний судом безвісно відсутнім, якщо протягом одного року в місці його постійного проживання немає відомостей про місце його перебування (ч. 1 ст. 18 ЦК). ' Цивільне право. - К., 1997. - Ч. 1. - С. 347-372. У разі визнання громадянина безвісно відсутнім над його майном встановлюється опіка. За заявою заінтересованих осіб орган
 4. § 3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим
  поновлення шлюбних відносин між громадянином, який повернувся, та його дружиною шляхом нової реєстрації шлюбу, якщо шлюб було розірвано. Але ті правовідносини, які були припинені на підставі раніше винесеного рішення, не відновлюються. Оголошення громадянина померлим. Визнання громадянина безвісно відсутнім не ліквідує юридичну невизначеність, яка виникла, оскільки він залишається учасником
 5. Стаття 177. Управління майном дитини
  статті, лише з дозволу органу опіки та піклування. 4. Дозвіл органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається в разі гарантування збереження її права на житло. 5. При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з батьків. Другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою про визнання
 6. § 9. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою
  118 СК). Якщо особа, котра визнана безвісно відсутньою, або місце знаходження якої невідоме, не з'явилася і не подає про себе відомостей, наступним кроком є оголошення фізичної особи померлою. Згідно зі ст. 46 ЦК фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом 3 років, а якщо вона зникла безвісти за
 7. Які порядок і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її такою, що померла?
  шлюбу маю двох дітей: 1974 і 1976 р. народження. У квітні 2002 р. чоловік після сварки поїхав з дому, сказавши, що додому він більше не повернеться і влаштує своє життя краще. З тих пір я жодних відомостей про чоловіка не маю. Заходів щодо розшуку чоловіка я не вживала, позаяк на матеріальну допомогу чоловіка не розраховувала, оскільки заробітної плати на утримання сім'ї мені вистачало. З
 8. Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі
  поновлення на роботі тощо). У судовій практиці непо одинокими є помилки судів у вирішенні питання про можливість правонаступництва. Так, за позовом Е.К. і М.К. про розподіл май на судова колегія Дніпропетровського обласного суду скасувала рішення суду і провадження у справі закрила в зв'язку зі смертю відповідача. Дніпропетровський обласний суд скасував касаційну ухвалу і справу направив на
 9. Стаття 249. Розгляд справи
  разі наявності в населеному пункті кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилається до державного нотаріального архіву з метою передачі його за належністю уповноваженому нотаріусу для вжиття заходів з охорони спадкового майна. 1. Розгляд справ даної категорії провадиться за загальними правилами ЦПК. Учасниками процесу є заявник, інші
 10. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  статті. 159.1.2. Платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Платник податку - продавець у разі якщо суд не задовольняє
© 2014-2022  yport.inf.ua