Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу


Після розірвання шлюбу та одержання Свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили особа має право на повторний шлюб.
1. Розірвання шлюбу є юридичним фактом, з яким закон пов'язує важливі правові наслідки. Такі наслідки стосуються як особистих, так і майнових відносин дружини та чоловіка. Розірвання шлюбу є підставою припинення всіх особистих прав та обов'язків, які відповідно до закону мають дружина та чоловік. В особистому плані кожен з подружжя вважається вільною людиною, яка може укладати новий шлюб.
2. У коментованій статті вказано, що особа має право на повторний шлюб після розірвання шлюбу та одержання свідоцтва про розірвання шлюбу. Вбачається, що ця норма закону є неточною. Особа має право на повторний шлюб незалежно від одержання свідоцтва про розірвання попереднього шлюбу. Таке свідоцтво має обліковий характер, у той час як право на шлюб має будь-яка дієздатна особа, яка не перебуває у зареєстрованому шлюбі. Право на шлюб - це елемент сімейної правоздатності особи, і це право не може залежати від факту одержання чи неодержання свідоцтва про розірвання шлюбу.
У ч. 2 ст. 25 СК України сказано, що жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу. У свою чергу, припинення шлюбу пов'язується в законі (ст. 114 СК України) з двома моментами:
а) набранням чинності рішенням суду про розірвання шлюбу (при судовому розірванні шлюбу);
б) реєстрацією розірвання шлюбу державним органом РАЦС (при розірванні шлюбу органом РАЦС).
Саме з цього моменту і виникають всі наслідки припинення шлюбу, а не з моменту одержання свідоцтва про розірвання шлюбу. Якщо рішення суду про розірвання шлюбу набрало чинності, сторони здобувають статус колишнього подружжя з усіма наслідками, що випливають з цього. Здійснити ж реєстрацію розірвання шлюбу в органах РАЦС сторони можуть пізніше, причому незалежно від часу припинення шлюбу. З моменту набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу і до його реєстрації органом РАЦС сторони вже вважаються неодруженими особами.
Зрозуміло, що для того, щоб кожен з колишнього подружжя міг зареєструвати повторний шлюб, він повинен одержати свідоцтво про розірвання попереднього шлюбу. Втім, реєстрація розірвання шлюбу та одержання відповідного свідоцтва не можуть визначати момент виникнення права на повторний шлюб. Таке право виникає відразу після розірвання попереднього шлюбу. При одержанні ж свідоцтва виникає можливість реалізації права на шлюб, тобто реєстрації шлюбу органом РАЦС.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу"
 1. Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження
  1. Під час розгляду справ окремого провадження суд зобов'язаний роз'яснити особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи. 2.3 метою з'ясування обставин справи суд може
 2. Стаття 25. Одношлюбність
  1. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. 2. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу. 1. В коментованій статті закріплюється принцип одношлюбності (моногамії), який полягає у тому, що жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному зареєстрованому шлюбі. Таким чином, шлюб не може бути укладений, якщо жінка
 3. Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу
  1. Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право: 1) на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя; 2) на проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв'язку з недійсним шлюбом; 3) на аліменти відповідно до статей 75, 84, 86 і 88 цього Кодексу; 4) на прізвище, яке вона обрала при реєстрації
 4. Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання
  1. Право одного з подружжя на утримання, а також право на утримання, яке особа має після розірвання шлюбу, припиняється у разі поновлення його працездатності, а також реєстрації з ним повторного шлюбу. Право на утримання припиняється від дня настання цих обставин. 2. Якщо після припинення права на утримання виконання рішення суду про стягнення аліментів буде продовжуватися, всі суми, одержані
 5. Стаття 84. Право дружини на утримання під час вагітності та у разі проживання з нею дитини
  1. Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. 2. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - батька дитини до досягнення дитиною трьох років. 3. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років. 4. Право на утримання вагітна дружина, а
 6. Стаття 88. Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід
  1. Якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною-інвалідом, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання триває протягом всього часу проживання з дитиною-інвалідом та опікування нею і не залежить від матеріального становища
 7. Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою
  1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. 2. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя. 3. Подружжя, а також дружина та чоловік, шлюб між
 8. Стаття 232. Правові наслідки усиновлення
  1. З моменту здійснення усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між батьками та особою, яка усиновлена, а також між нею та іншими її родичами за походженням. При усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка. 2. Якщо після смерті одного з
 9. 2.3. Загальна характеристика батьківських прав та обов'язків.
  При вступі до шлюбу закон (ст.19 КпШС України) надає подружжю право залишати кожному з них дошлюбне прізвище. За їх взаємною згодою, вони мають право вибирати спільне прізвище, яке повинно бути прізвищем одного з них. Вибір іншого прізвища законодавцем не допускається. Кожний з подружжя не має будь-яких переваг у виборі спільного прізвища, питання про вибір прізвища вирішується ними спільно. В
 10. Стаття 234. Окреме провадження
  1. Окреме провадження - це вид непозовного цивільного су дочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. 2. Суд розглядає в порядку
© 2014-2022  yport.inf.ua