Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 161. День Прийняття конституції України є державним святом - Днем Конституції України.

Визначення в конституції України дня ее Прийняття державним святому є закономірнім результатом Конституційного процеса, что відбувався в Україні з першої години Існування ее незалежності. Конституція нормативно закріпіла и Юридично стверд історичний факт Існування держави Україна в результаті Здійснення русски нацією, усім Українським народом права на самовизначення згідно з йо сувереном волею, создания національної незалежної и суверенної держави як держави демократічної, соціальної та правової.
З Прийняття конституції 28 червня 1996 р. почався процес становлення и консолідації громадянського суспільства України Розділ XV. Перехідні положення
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 161. День Прийняття конституції України є державним святом - Днем Конституції України."
 1. Стаття 7. Законодавство України по вопросам мітної справи
  Законодавство України по вопросам мітної справи Складається з конституції України, цього Кодексу, Законів України та других нормативно-правових АКТІВ по вопросам мітної справи, виданя на Основі та на Виконання конституції України , цього Кодексу та Законів України. Если міжнароднім договором України, Укладення в установленому законом порядку, ВСТАНОВЛЕНО Інші правила, чем Ті, що передбачені Цім
 2. Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України
  1. Порядок кримінального провадження на территории України візначається позбав крімінальнім процесуальним законодавством України. 2. Кримінальне процесуальне законодавство України Складається з відповідніх Положень конституції України, міжнародніх договорів, згода на обов'язковість якіх Надал Верховною Радою України, цього Кодексу та других Законів
 3. Стаття 413. Присяга та Урочисте зобов'язання посадових ОСІБ митної служби України
  Особини, Які Вперше зараховуються на посади ДЕРЖАВНОЇ служби у Мітні органах, спеціалізованіх Мітні установах та організаціях, пріймають Присягу державного службовців. Працівники, Яким Вперше прісвоюється Спеціальне Звання митної служби України, пріймають Урочисте зобов'язання такого змісту: "Вступаючі на Митну службу, урочистих Зобов'язуюсь буті відданім Українському народові, деле
 4. Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Констітуцію Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, якові пріймає Верховна Рада Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим та Затверджує Верховна Рада України не менше як половиною від Конституційного складу Верховної Ради України.
  Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим та решение Заради Міністрів Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим НЕ могут суперечіті конституції І Закону України та пріймаються відповідно до конституції України, Законів України, АКТІВ Президента України и Кабінету Міністрів України та на їх Виконання. Проблеми, пов'язані з кримського Констітуцією, були одними з найскладніших у процесі
 5. § 7. Захист ЦИВІЛЬНИХ прав та інтересів у адміністратівному порядку
  Захист ЦИВІЛЬНИХ прав в адміністратівному порядку здійснюється Президентом України, органами ДЕРЖАВНОЇ влади, органами влади Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, органами місцевого самоврядування , а такоже Посадовими, службовими особами ціх органів. Можлівість такого захисту грунтується на ст. З конституції, яка встановлює, что змістом та спрямованістю ДІЯЛЬНОСТІ держави та ее органів є необхідність
 6. Стаття 5. Державна охорона сім ' ї
  1. Держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для Зміцнення Сім'ї. 2. Держава створює людіні умови для материнства та батьківства, Забезпечує охорону прав матери та батька, матеріально и морально заохочує и підтрімує материнство та батьківство. 3. Держава Забезпечує Пріоритет сімейного виховання дитини. 4. Держава бере под свою охорону шкірного дитину-сироту и
 7. Стаття 72. Всеукраїнський референдум прізначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх Повноваження, встановленного цією Констітуцією.
  Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціатівою на підприємницька не менше як трьох миллионов громадян України, Які мают право голосу, за умови, что підпісі Щодо призначення референдуму зібрано не менше як у двох третінах областей и не менше як по сто тисяч підписів у Кожній области. У коментованій статьи візначаються суб'єкти призначення всеукраїнського референдуму, его проголошення за
 8. Стаття 83. Чергові Сесії Верховної Ради України почінаються Першого вівторка лютого и Першого вівторка вересня шкірного року.
  Позачергові Сесії Верховної Ради України, Із зазначенням порядку денного, склікаються Головою Верховної Ради України на підприємницька не менше як третіні народніх депутатів України от Конституційного складу Верховної Ради України або на підприємницька Президента України. Уразі Введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збірається у дводенній рядків без склікання. Уразі Закінчення
 9. Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання по вопросам:
  1) СІЛЬСЬКОГО господарства и лісів; 2) меліорації і кар 'єрів; 3) Громадський робіт, ремесел та проміслів; благодійництва; 4) містобудування и житлового господарства; 5) туризму, готельної справи, ярмарків; 6) музеїв, бібліотек, театрів, других закладів культури, істори-ко-культурних заповідніків; 7) транспорту загально КОРИСТУВАННЯ, автошляхів, водопроводів; 8) Мисливство, рибальства;
 10. Стаття 52. Особини, Які мают право відмовітіся від давання показань
  Фізична особа має право відмовітіся давати показання Щодо собі, членів Сім'ї чі близьким родічів (мужчина, дружина, батько, мати, вітчім, мачуха, син, дочка, Пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлення, опікун чи піклувальнік, особа, над Якою ВСТАНОВЛЕНО опіку чи піклування, член Сім'ї або близьким родич ціх осіб). 2. Особа, яка відмовляється давати
 11. Використана література
  1. Конституція України. 2. Цивільний кодекс України от 16.01. 2003 року № 435. 3. Цивільний процесуальний кодекс України от 18.03. 2004 року № 1618 . 4. Бюджетний кодекс України от 21.06. 2001 року № 2542. 5. Закон України "Про порядок відшкодування Шкоди, завданої громадянинові незаконними діямі органів дізнання, досудового-го слідства, прокуратури и суду" від 01.12. 1994 року № 266/94.
 12. 2. Антимонопольне законодавство України
  У відповідності Зі статтей 42 конституції України НЕ допускаються зловжівання монопольним становищ на прайси, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Конституційна Заборона стосується ДІЯЛЬНОСТІ, націленої на недопущення, обмеження чи Усунення конкуренції, Незалежності від конкретних ее Видів и складів Правопорушення. Закон України "Про обмеження монополізму та
 13. Список використаної літератури
  Макконел К.Р., Брю С.Л. «Економікс», М.93 2. Гребенников П.І., Леусский А.І., Тарасевич Л.С. «Мікроекономіка», С - Пб. 96 3. Р. С. Піндайк, Деніел Л. Рубінфельд "Мікроекономіка"-К.: "Основи", 1996. - 646 с. 4. Н. А. Саниахметова «Захист прав предпринимателей в Україні». Харків, «Одіссей» 1998. 5. Н. А. Саниахметова «Нове в законодавстві України про підприємництво и его захист». Київ
 14. Стаття 12. Право на правова допомога
  1. Особа, яка бере участь у деле, мас право на правова допомога, яка надається адвокатами або іншімі фахівцямі у Галузі права в порядку, встановленому законом. 1. Стаття 59 конституції України передбачає право шкірного на правова допомога. Для забезпечення права на захист від обвинуваченого та Надання правової ДОПОМОГИ при вірішенні справ у судах та других державних органах Діє адвокатура.
 15. Стаття 151. Конституційний Суд України за Звернення Президента України або Кабінету Міністрів України Дає Висновки про відповідність конституції України чінніх міжнародніх договорів України або тих міжнародніх договорів, что вносяться до Верховної Ради України для Надання Згоди на їх обов'язковість.
  За Звернення Верховної Ради України Конституційний Суд України Дає Висновок Щодо ДОДЕРЖАННЯМ констітуційної процедури Розслідування и РОЗГЛЯДУ справи про Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Частинами 1 коментованої статьи, крім Вирішення харчування, передбачення ст. 150 конституції України, а такоже тихий, что зумовлені положеннями п. 28 ч. 1 ст. 85 та ст. 159 конституції, до
 16. Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України захи Презідентові України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України и Національному банку України.
  Законопроекти, візначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України Позачергове. Коментована стаття візначає коло суб'єктів законодавчої ініціативи в парламенті України. Право законодавчої ініціативи - це право на Подання до Верховної Ради України на обов'язковий Розгляд нею законодавчої Предложения, законопроекту чи поправки до законопроекту. Процедура Здійснення
 17. Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в Останню неділю березня четвертого року Повноваження
  Верховної Ради України, Позачергові вибори до Верховної Ради України прізначаються Президентом України и проводяться в Период шістдесяті днів з дня опублікування решение про Дострокове Припинення Повноваження Верховної Ради України. Порядок проведення віборів народніх депутатів України встановлюється законом. У коментованій статьи Визначи Загальні умови Щодо проведення Чергова и
 18. Стаття 81. Повноваження народних депутатів України пріпіняються одночасно з припиненням Повноваження Верховної Ради України.
  Повноваження народного депутата України пріпіняютьсядостроково у разі:) Складення Повноваження за его особистою Заявивши, 2) набрання законної сили обвінувальнім ВІРОК Щодо нього; 3) Визнання его судом недієздатнім або безвісно відсутнім; 4) Припинення его Громадянство або віїзду на постійнепрожівання за Межі України; 5) смерти. Рішення про Дострокове Припинення Повноваження народного
 19. Стаття 28. Взаємодія Мітні органів з органами віконавчої власти та Національнім банком України
  Митні органи взаємодіють з органами віконавчої власти в межах Повноваження, встановленного Цім Кодексом та законами України. Спеціально уповноважений центральний орган віконавчої власти в Галузі мітної справи подає Міністерству Фінансів України звіт про надходження до Державного бюджету України коштів від податків и Зборів, Справляння якіх згідно Із законодавством покладено на митні органи.
 20. Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган віконавчої власти в Галузі мітної справи
  Спеціально уповноважений центральний орган віконавчої власти в Галузі мітної справи утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за Поданєв Прем'єр-міністра України. Спеціально уповноважений центральний орган віконавчої власти в Галузі мітної справи спрямовує, коордінує та Контролює діяльність Мітні органів, спеціалізованіх Мітні установ та організацій Щодо Виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua